Riggmegler Stein Harald Schie dømt for grovt skattesvik i lagmannsretten

Har ifølge Borgarting lagmannsrett unndratt skatt på 129 millioner kroner i inntekter og 182 millioner kroner i formue.

  • David Bach
Publisert:

Riggmegleren Stein Harald Schie er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire og et halvt år i fengsel for grovt skattesvik på 37 millioner kroner. Han ilegges i tillegg en bot på fem millioner kroner, helt i tråd med aktoratets påstand.

Det kommer frem i dommen fra lagmannsretten, som ble avsagt 27. august.

Schie var en velkjent megler for blant annet John Fredriksen, og skulle ifølge Økokrim ha skattet for vel 129 millioner kroner i inntekt og 182 millioner kroner i formue mellom 2005 og 2013, etter at han utvandret til Kypros.

Les også

Riggmegler dømt til fengsel for grovt skattesvik

Oppdaget via betalingskortprosjekt

I dommen heter det at «skatteunndragelsen gjelder et meget betydelig beløp, noe som tillegges betydelig vekt i skjerpende retning».

Skatteunndragelsene ble ifølge dommen «avdekket i forbindelse med et landsdekkende betalingskortprosjekt hvor skatteetaten kartla bruk av utenlandske betalingskort i Norge» og at «unndragelsene er gjort mulig i stor grad ved bruk av utenlandskregistrerte selskaper hvor skatteetatens kontrollmuligheter har vært små og gjennom et sett transaksjoner som var egnet til å tildekke realiteten».

Økokrim: Viktig at det reageres strengt

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim merker seg at lagmannsretten mener saken er alvorlig.

– Dommen sier med rene ord at dette er en type kriminalitet hvor det må utmåles strenge straffer. Det er et kriminalitetsområde som, ikke minst når det er så store beløp, må tilsi at man reagerer strengt.

Nordeng kaller det spesielt at en person har tjent omkring 130 millioner kroner uten å beskatte det noe sted.

– Her har domfelte, for disse pengenes vedkommende, vært en nullskatteyter. Det gjør saken litt annerledes enn i en del andre tilfeller.

Kan ha vært største skattesvik i Norge

Lagmannsretten skriver i dommen at de ikke har funnet rettspraksis som gjelder grovt skattesvik i størrelsesorden som i denne saken.

– Det har jo vært saker med større beløp, men da er det jo foretak involvert. For personlige skatteytere er dette så vidt jeg kan erindre det største beløpet av egen personlig skatt vi har vært borti. Lagmannsretten uttaler blant annet at det er skjerpende at det har vært benyttet utenlandskregistrerte selskaper og transaksjoner son var egnet til å tildekke realiteten. For oss i Økokrim er det av allmennpreventive grunner sælrig viktig at det reageres strengt i slike tilfeller, sier Nordeng.

Schie meldte i 1998 utflytting fra Norge til Kypros og har siden vært registrert bosatt der. Økokrim og norske skattemyndigheter mener han likevel har vært skattepliktig til Norge siden 2005.

Schie har hele tiden nektet for skattejuks, selv om han har erkjent at størrelsen på inntekt og formue var riktig slik Økokrim beregnet det.

Hans forsvarer Arnt Angell i Advokatfirmaet Elden var tirsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.

Les også

Økokrim varsler nye opplysninger i bedragerisak om 188 millioner kroner

Les også

Tidligere NHO-tillitsvalgt nekter straffskyld for svart arbeid på Stortinget

Les også

Økokrim avviser anmeldelsen mot fiskeriministerens tidligere arbeidsgiver

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Økokrim

Flere artikler

  1. Skrapselger må i fengsel etter grovt skattesvik i millionklassen

  2. John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

  3. Økokrim anker frifinnelsen av Christian Selmer

  4. – Alle som har hatt befatning med en straffbar handling blir etterforsket

  5. Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør