Yara tilbød indisk kontakt avtale verdt 21 millioner

Honoraret Yara tilbød sin kontakt i India var så stort at det i realiteten var korrupsjon, mener Økokrim.

-KORRUPSJON: Aktor Marianne Djupesland og Økokrim mener de fire tidligere toppsjefene i Yara er skyldige i korrupsjon. Onsdag skal forsvarerne til de fire tiltalte starte med sine innledningsforedrag.
  • NTB
Publisert: Publisert:

De tiltalte Yara-toppene hevder derimot av tilbudet var en helt ordinær konsulentavtale.

Den indiske kontakten – sønnen til et styremedlem i Yaras foretrukne forretningspartner i India – skulle få én million dollar hvert år i tre år for å hjelpe det norske selskapet. Gjødselprodusenten Yara ville inn i India og søkte selskaper som kunne delta i et joint venture-foretak, et felleseid produksjonsselskap i India.

Jivtesh Maini var nummer fire i hierarkiet i det indiske regjeringsapparatets avdeling for gjødsel og kjemikalier, og satt i styret i selskapet Kribhco, hvor den indiske staten eide to tredeler. Maini hadde kontakter inn i regjeringen og Kribhco en strategiske posisjon i forbindelse med en forestående endring av subsidiereglene.

Det er i et slikt lys Yaras vilje til å betale rundhåndet for de angivelige tjenestene til Mainis sønn, Gurpreetesh, må ses, mener aktor.

– Vi mener tilbudet er et tilbud om en utilbørlig fordel, og vi mener tilbudet hadde sammenheng med Jivtesh Mainis stilling, konkluderte politiadvokat Helene Bærug Hansen da hun holdt siste del av aktors innledningsforedrag tirsdag.

Les også

En av Storbritannias rikeste er sentral i Yara-saken

Risikerer 10 års fengsel

Tre av de tidligere topplederne i Yara er tiltalt personlig for korrupsjon i India. Disse tre er også tiltalt for korrupsjon i Libya, i likhet med fjerdemann i saken. Samtlige har erklært seg ikke skyldig.

Strafferammen er på ti års fengsel. Det handler om at Yara skal ha utbetalt snaue 56 millioner kroner til to tjenestemenn i Libya og India.

Økokrim mener at avtalene var forankret og godkjent helt til toppen av det norske og halvstatlige konsernet.

Næringsdepartementet eier 36,21 prosent av Yara, mens Folketrygdfondet eier 5,92 prosent av aksjene i selskapet.

Økokrim: Korrupsjon

Hansen viste til at gjennomsnittlig årslønn i India var på rundt 8.000 dollar, og bekrefter overfor NTB at aktoratet mener honoraret Yara tilbød Maini overhodet ikke sto i forhold til de tjenestene han hadde utført og skulle utføre. Med utilbørlig fordel sikter hun til korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven, der det heter at bare det å tilby noen en slik fordel er straffbart, uavhengig av om mottakeren takker ja til det eller ikke.

– Det blir i tillegg strid om hvem som var kjent med avtaletilbudet, sa hun.

Avtalen med Maini ble aldri undertegnet, men byråkratsønnen fikk likevel et honorar på en million dollar – over sju millioner kroner etter dagens kurs – for den jobben han hadde utført i forbindelse med Yaras forhandlinger med Kribhco.

Det framkom imidlertid ikke i Hansens innledningsforedrag hva denne jobben egentlig gikk ut på, utover at det i en epost fra Yara blir vist til Gurpreetesh Mainis «kompetanse og lobbyvirksomhet».

– Vi skal komme tilbake til hva slags kompetanse og lobbyvirksomhet det i realiteten er snakk om her, sa Hansen.

Da Jivtesh Maini gikk ut av styret og fikk en ny posisjon i regjeringsapparatet, mistet Yara interessen for Kribhco. Fellesvirksomheten i India ble aldri noe av.

Les også

Økokrim: Yara betalte over én milliard for goodwill og kontaktnett

Tiltalte: Ordinær avtale

Fra de tiltaltes side vil det bli hevdet at det ikke var noe tvilsomt ved avtalen de tilbød sin indiske kontakt, langt mindre at den brøt med begrensningene i norsk lov. Tvert imot var det snakk om en helt ordinær konsulentavtale, hevder de.

Den gikk fram og tilbake mellom partene noen ganger og ble forbedret i henhold til Mainis krav. Underveis ble inderen tilbudt et engangsbeløp på 250.000 kroner for utførte tjenester og en slags provisjon på 50 cent per tonn gjødsel Yara solgte i India hvis fellesforetaket ble en realitet.

Igjen var det juridisk direktør Kendrick Wallace og direktør for Yaras vekstinitiativ, Daniel Clauw, som var sentrale på Yaras side i forhandlingene. Konsernsjef Thorleif Enger var ifølge Økokrim orientert og skal ha gitt sin tilslutning til avtaletilbudet og millionutbetalingen.

Forsvarerne legger ikke skjul på at de er grunnleggende uenige i Økokrims oppfatning, men vil ikke gi NTB sine synspunkter før de onsdag har gitt sine kommentarer til innledningsforedraget i retten.

Les også:

Yaras Libya-avtale signert tre uker etter utbetalingAlle fire Yara-tiltalte nekter straffskyldVitner fra hele verden i Norges største korrupsjonssakYara-saken: – Eneste måten å forsvare Enger er å fortelle hva slags menneske han erLibysk ministersønn på vitnelisten i Yara-rettssaken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Yara

Flere artikler

  1. – Thorleif Enger visste om korrupsjon

  2. - Han ville ikke vite

  3. Forsvarerne langer ut mot Økokrim i Yara-saken

  4. En av Storbritannias rikeste er sentral i Yara-saken

  5. - Ville unngå det mediesirkuset Statoil hadde hatt