Kostnadshopp i oppdrettsnæringen bekymrer analytikere

De siste årene har kostnadene økt med rundt 50 prosent for landets største oppdrettsselskap, viser E24s beregninger. Det uroer analytikerne, selv om det er som forventet.

DYRERE: Sterk dollar har gjort at laksefôret har blitt dyrere, noe som har gjort kostnadsnivået i oppdrettsnæringen høyere. Samtidig har de fleste oppdretterne gått over til automatisk fôring, som skal kutte fôrforbruket og gjøre at færre trenger å jobbe med å mate fisken. Dette bildet er fra Salmars kontrollrom for å mate og kontrollere laksen på et oppdrettsanlegg til havs i Frohavet på Trøndelagskysten.
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

Historisk høye laksepriser har skapt feststemning blant i oppdrettsnæringen de siste årene.

Fra 2015 til 2018 økte de børsnoterte oppdrettsselskapene overskuddet med over 150 prosent.

Samtidig har kostnadene til de samme selskapene økt kraftig. E24s beregninger viser en vekst på nesten 50 prosent per tonn slaktet laks (se faktaboks).

– En økning på 50 prosent er i tråd med lønnsomhetsundersøkelsen fra Fiskeridirektoratet, som viste at snittkostnadene per kilo produsert laks steg fra rundt 23 kroner kiloen til 38 kroner fra 2012 til 2017, sier sjømatanalytiker hos Nordea Markeds, Kolbjørn Giskeødegaard.

– Jeg synes kostnadsveksten var urovekkende i en periode, men de siste to årene har det flatet ut, sier han

Lakselus og dyrere fôr løftes frem som hovedårsakene til kostnadsveksten.

– Sterk dollarkurs ga en kraftig inflasjon i fôrprisene fra 2013 til 2016, men det har flatet ut siden. Lusebekjempelse ga også et løft på fire til fem kroner kiloen produsert fisk, men også her er det en utflating, sier han.

KOSTBAR: Bekjempelsen av lakselus har gjort at produksjonskostnaden per kilo laks har steget med fire til fem kroner, ifølge Nordea Markeds.

Forventer stabilisering

En kostnadsvekst på 50 prosent er i tråd med DNB Markeds beregninger.

– Går vi tilbake til 2012 er nok kostnadsveksten enda større, sier sjømatanalytiker i DNB Markeds, Alexander Aukner.

Handelsbanken forventer at kostnadene vil holde seg stabile de to neste årene.

– Det er klart at de gir grunn til uro når kostnadene øker som de har gjort. Samtidig er denne bransjen i en sterk situasjon inntjeningsmessig på grunn av de høye prisene, drevet av lav tilbudsvekst og sterk etterspørselsside, sier sjømatanalytiker Kjetil Lye.

Grafen under viser at overskuddene ikke har steget i nærheten av like raskt som driftsinntektene har, noe som skyldes økt kostnadsnivå:

Trekker oljeparallell

I tillegg til økte fôrkostnader og kostnadene til sykdomsbekjempelse, peker Aukner på at det blir stadig dyrere å presse ut økt profitt når inntjeningen allerede er høy.

– Volumøkningen dyrere og dyrere når superprofitt gjør at du jager økt volum. Det presser marginene Den samme kostnadsveksten så vi da oljeprisen var skyhøy, sier han.

Les også

Sjømatrådet mener laksenæringen kan tjene milliarder på økt foredling

– I likhet med oljebransjen er oppdrettsselskapenes inntjening hovedsakelig styrt av prisene de får. I likhet med krisen som fulgte oljeprisfallet i 2014, så kan oppdrettsnæringen bli hardt rammet om prisene kollapser, sier Aukner.

– Men når det er sagt er det mer sannsynlig at prisene vil falle dersom tilbudet stiger, etterspørselen vil trolig ikke endre seg mye. Dersom tilbudssiden stiger, så vil økt volum sannsynligvis gi bedring i produksjonskostnadene per kilo. Dersom etterspørselen faller, kan det bli et mer dramatisk marginfall, sier Aukner.

Handelsbanken er ikke spesielt bekymret for et dramatisk prisfall.

– Isolert sett er kostnadsnivået bekymringsfullt, men laksemarkedene er sterke og vi forventer at det vil fortsette å være tilfellet, sier Lye.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Investere i oppdrett? Dette er fiskesykdommene du bør vite om

 2. Ellevill vekst for oppdrettskjempenes overskudd

 3. Betalt innhold

  Kraftig nedgang for Salmar

 4. Salmar med solid resultatfall – venter litt høyere slaktevolum i 2020

 5. Betalt innhold

  Blom vil ha fiskeoppdrett på land i Øygarden