Kongsberg kjøper seg inn i Wilhelmsens digitale offshoresatsing

Kongsberg Gruppens digitalselskap kjøper seg nå inn på eiersiden i rederikonsernet Wilhelmsens digitale logistikksatsing, Norsea Digital.

NSG Digital, NorSea Group
Publisert:

Kongsberg Gruppens nyeste divisjon, Kongsberg Digital (KDI), blar nå opp en ukjent pengesum for å sikre seg en eierandel på 34 prosent i NSG Digital. Dette er et datterselskap av rederikonsernet Wilhelmsens base- og logistikkselskap NorSea Group.

Selskapene har samarbeidet siden starten av 2017, men samarbeidet forankres nå gjennom et felles eierskap. Målet deres er å digitalisere logistikken rundt leveranser til olje, gass og fornybar sektoren offshore.

– NorSea Group har baser fra Stavanger i Sør til Polarbase i Hammerfest i Nord. Primærfokuset er rettet mot oljenæringen, vindkraft og offentlige kontrakter. Selv om olje og gass er vår største sektor, så satser Norsea sterkt på fornybar energi til havs gjennom NSG Vind, sier administrerende direktør Henrik Heggland i NSG Digital til E24.

Han mener NSG passer som hånd i hanske med Kongsberg, fordi man slår sammen Norges største aktør innen terminal- og logistikktjenester for offshorenæringene med en av Norges tyngste teknologibedrifter.

– Målet er å gå vekk fra gamlemåten å drive logistikk på, der man sender dokumentasjon manuelt og ringer mellom leverandøren, transportøren, terminalen og mottageren, og over til å gjøre alt i et åpent digitalt system, sier Heggland.

Det nye systemet har den noe kryptiske forkortelsen «NSG E2E», som står for Norsea Digital End-to-End, altså en digital løsning fra produsent til mottager.

– Det er stort potensial for å optimalisere logistikk og forsyningskjeder innen olje- og gassindustrien gjennom å utnytte de mulighetene som digitalisering gir. Ved å koble sammen og bedre utnytte de utallige dataene selskaper besitter kan det gjøres betydelige effektiviseringer, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital.

Hege Skryseth, administrerende direktør Kongsberg Digital, Kongsberg Gruppen

Mer enn bare GPS-sendere

Heggland i NSG Digital mener det er store gevinster å hente når både operatøren (kunden) og de forskjellige aktørene løpende har fullstendig oversikt over prosessen.

Dette er særlig viktig i offshoreoperasjoner, der man ikke bare vil vite når utstyret kommer (med GPS-sporing), men også dimensjonene på det som skal lastes ombord på supplyskipene, før det ankommer terminalen.

I tillegg er det i også mye annen informasjon, for eksempel om utstyr som skal leveres kan være eksplosjonsfarlig og derfor krever spesiell håndtering.

– En ting er å vite hvor utstyret befinner seg til enhver tid, men det er så mye mer informasjon som fanges opp underveis i logistikkjeden. Det kan være informasjon fra en leverandør som gjør at man kan endre måten man skal pakke utstyret ombord på supplyskipet på, for eksempel, sier Heggland.

– Det er mye strenge krav som gjelder offshore, og jo bedre informasjon man har og jo tidligere man får den, jo bedre er det, fortsetter han.

Han forklarer at Norsea begynte digitaliseringen av logistikken hos seg selv i første omgang gjennom NSG Digital-satsingen, men at de nå tar den ut til kundene sine for fullt.

– Dette handler om samhandling i hele forsyningskjeden. De forskjellige aktørene som er involvert i prosessen, enten det er leverandørene av utstyret, Bring som transporterer det eller skipene som frakter utstyret ut, sitter på svært mye informasjon. Utfordringen er at informasjonen ikke deles godt nok, og da er det vanskelig for operatøren å få god nok kontroll løpende.

Henrik Heggland, administrerende direktør NSG Digital, NorSea Group

– Er det krevende å få tilgang til alle dataene som de forskjellige aktørene sitter på, slik at dere kan få alt inn i systemet dere utvikler med Kongsberg?

– Det har vært utfordringen tidligere, men poenget her er å lage et standardisert integreringsgrensesnitt som gjør det enklere å få inn dataene, samtidig som man har kontroll på hvem som skal ha tilgang til dataene, sier Heggland, og fortsetter:

– Det har også skjedd en enorm endring i dette, og det er mye enklere å integrere data i dag enn før da man ofte måtte sette i gang store IT-prosjekter for å få det til.

Heggland forteller at utrullingen av systemet har startet i høst, og at man fremover vil utvide funksjonaliteten og hvilke data som er med.

Forutser vedlikehold ett år i forveien

Skryseth forteller at interessen for såkalte digitale tvillinger og tilstandsovervåkning er stor ute i markedet. Det første begrepet omhandler digitale modeller av alt fra vindmøller til oljeplattformer, som basert på designet til anlegget og løpende data fra driften gjør det mulig å teste og simulere forskjellige scenarioer.

Statoil-sjef Eldar Sætre fortalte nylig i et intervju med E24 hvordan Statoil bruker en slik digital tvilling i andre fase av den gigantiske Johan Sverdrup-utbyggingen:

– Alt i fase to av Johan Sverdrup har en digital virtuell tvilling, hver eneste mutter og hvert eneste rør. Det har vi aldri hatt før i Statoil, og den virtuelle tvillingen gjør det mulig for oss å datasimulere alt fra produksjon og hendelser ned til minste detalj, sa Sætre.

Les også

Japans forsvarsminister: Planlegger å kjøpe norske JSM-missiler

Tilstandsovervåkning handler om å hente ut data fra sensorer på maskiner og bevegelig utstyr. Ved hjelp av avansert analyse kan man deretter få informasjon om hvordan man kan forbedre driften eller når forskjellige deler trenger vedlikehold.

– Vi har nå tilstandsovervåkning som gjør at vi kan forutse at et vedlikehold må gjøres 10 til 12 måneder før det faktisk må gjøres på alt av roterende maskineri. Vi har kommet lengst innenfor vindmøller, men dette brukes også på oljeplattformer, skip og store dieselmotorer, sier Skryseth.

– Dette gjør det mulig med en helt annen arbeidsplanlegging, og når vi vet hvor dyrt vedlikehold og nedetid er offshore, så er dette svært viktig, legger hun til.

Ved å fokusere

– Vi jobber mye med oljeselskaper med ubemannede plattformer eller plattformer med svært liten bemanning, og vi jobber også tett med Kongsberg Maritime på ubemannede fartøy, forteller Skryseth.

Ansetter stadig flere

Kongsberg Digital ble startet opp i 2016 i kjølvannet av at Kongsberg-konsernet la ned oljeservicesatsingen Oil & Gas Technologies, som ble hardt rammet av oljebremsen. Målet til Kongsberg Digital er å videreutvikle og kommersialisere løsninger for digitalisering i offshore og industri.

KDI bruker blant annet en egenutviklet plattform kalt Kognifai til å samle data fra Kongsberg-produserte sensorer og data fra utstyr til andre leverandører for å blant annet kunne forutse når deler på oljeplattformer eller vindmøller trenger vedlikehold.

Les også

Lockheed Martins mektige toppsjef innviet nytt Kongsberg-anlegg: – De er en leverandør på toppnivå

Et annet bruksområde er operasjoner offshore, der det ofte er flere skip involvert rundt en oljeplattform, og KDIs systemer kan samle inn data fra alle skipene for å gi et helt annet oversiktsbilde enn det som har vært mulig tidligere.

KDI-sjef Hege Skryseth forteller at de også vil tilby supporttjenester og stille med utviklere for å levere løsningen sammen med NSG Digital.

– Den naturlige kundebasen for løsningen er Norsea Groups kunder, men det er også andre. Vi opplever at mange nå ser på hvordan man kan digitalisere logistikkoperasjoner, og våre løsninger er interessante både for oljenæringen, tung logistikk og også havvind og maritim virksomhet, sier Skryseth.

Logistikkløsningen er bare et av satsingsområdene til Kongsberg Digital, og selskapet har i løpet av året oppbemannet betydelig:

– Vi har fått inn 90 nye ansatte så langt i år og er nå totalt 500 ansatte i KDI. VI har bygget opp et tungt kompetansemiljø innen maskinlæring og er nå en av de fremste miljøene på dette i Norge, sier Skryseth.

Totalt har hun nå 270 IT-utviklere i stallen som programmer løsningene som selskapet utvikler og selger.

Les også

Norges største datasenter kan bli kryptogruve: – Det er svært gunstige kunder

Les også

Vil løse fornybarfloken med ny algoritme

Les også

Starter bedrift som skal digitalisere små bedrifter

Publisert: