Marine Harvest advarer mot å fremme landbasert oppdrett

Oppdrettskjempen mener Norge kan miste sitt fortrinn som oppdrettsnasjon om landbasert oppdrett skulle slå igjennom.

BEGRENSET VEKST: Det vil trolig være begrenset produksjonsvekst av norsk laks på kort sikt. Mange av oppdrettsområdene er fulle. I Nord-Norge har man imidlertid fortsett en del ledig kapasitet å gå på.

BEGRENSET VEKST: Det vil trolig være begrenset produksjonsvekst av norsk laks på kort sikt. Mange av oppdrettsområdene er fulle. I Nord-Norge har man imidlertid fortsett en del ledig kapasitet å gå på.

Gorm Kallestad
Publisert:

Mange og lange fjorder.

Det er en av de viktigste ingrediensene for den norske oppdrettssuksessen.

Nå begynner imidlertid flere områder å bli fylt opp, samtidig som man har lakselusproblematikken å stri med, og oppdrettsselskapene ser for seg at man vil ha en relativt begrenset produksjonsvekst i Norge i de kommende årene.

Les også

Hvordan skape sjømatens Seadrill?

Noen mulige alternativer for å øke produksjonen videre er offshore-anlegg og landbaserte-oppdrettsanlegg.

Sistnevnte er imidlertid ikke noe Norge bør forfølge. Det mener Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap.

– Kan miste fordelen

OPPRETTHOLDE FORTRINNET: Finansdirektør i Marine Harvest, Ivan Vindheim.

Jostein Nissen-Meyer

– Norge som oppdrettsnasjon burde ikke være så opptatt av å støtte opp om landproduksjon. Fordi den dagen landproduksjon skulle bli like lønnsomt som å drive til havs, så kommer man til å produsere på land og nær markedene – og det er ikke Norge. Vi vil da rett og slett ha mistet vårt komparative fortrinn, sier finansdirektør i Marine Harvest, Ivan Vindheim, til E24.

Annonsørinnhold

Det finnes ingen store landbaserte oppdrettsanlegg i Norge per i dag.

I regjeringens stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen legger man opp til at tillatelser til landbaserte anlegg kan tildeles løpende og uten vederlag, i motsetning til de sjøbaserte. Samtidig vil man heller ikke pålegge de eventuelle landsbaserte anleggene noen vekstbegrensninger.

Les også

Disse 13 kommunene står fullstendig på utsiden av oljenasjonen Norge

Ifølge Vindheim ligger de estimerte kostnadene for landbasert oppdrett kontra sjøbasert rundt 6,50 kroner per kilo høyere for førstnevnte.

– Det er veldig viktig at vi opprettholder det fortrinnet, den dagen disse to er like kommer de til å bygge landanlegg i eksempelvis Kina og nær de andre store markedene.

(saken fortsetter under bildet)

LANDBASERT: Laksemerder på land i Trøndelag. I Norge har vi enn så lenge ikke noen storskala-anlegg på land.

Gorm Kallestad

Slipper lus og rømming

Fordelen med landanlegg er naturlig nok at man slipper problematikken rundt lakserømming og lakselus.

Vindheim peker imidlertid på at landanlegg legger beslag på areal og at man heller burde holde noe av verdens matproduksjon i sjøen.

– Vi bruker allerede enorme landarealer til matproduksjon, men kun en bitte liten del av havet.

– Så du mener landanlegg er noe vi egentlig bør unngå?

– Ja, mitt poeng er at da Norge skal investere penger i fremtidig utvikling så må man styre utviklingen i den retning som er teknologisk gunstig for Norge – sånn ville jeg tenkt som politiker.

Offshore

Offshoreanlegg er en annen løsning for å øke det tilgjengelige arealet for oppdrett. Altså oppdrettsanlegg utenfor det mer skjermede fjordmiljøet og i ytterste konsekvens ute til havs. Utfordringene her er naturlig nok vær og vind og tøffere krav til teknologien.

Les også

Kjøkkensjefer fra hele verden ringer Jan Arne for å spørre etter mer kveite

– Vi ser at utviklingen har gått mot at anleggene kommer lenger og lenger ut fra land, de første anleggene lå jo lengst inne i fjorden, og det tror vi kan komme til å fortsette.

– Det er noen av alle de tingene vi ser på. Utviklingen kommer gradvis ved at man flytter det gradvis utover, men anleggene vil ikke ligge ute sammen med oljeplattformene med det første, sier finansdirektøren videre.

Tror Norge vil holde posisjonen

Per nå står Norge for rundt 55 prosent av verdens produksjon av oppdrettslaks, med Chile på en annenplass med rundt 25 prosent av produksjonen.

– Tror du Norge også i fremtiden vil ha denne dominerende posisjonen innen oppdrett?

– Ja, det både håper og tror jeg.

Annonsørinnhold