Massesøksmålet mot Nordic Securities avgjort ved forlik

Massesøksmålet mot meglerhuset Nordic Securities er hevet utenfor retten, etter at partene inngikk forlik.

NORDIC SECURITIES-GRÜNDERE: Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet Nordic Securities i 2009.
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en fersk hevingskjennelse fra Oslo tingrett.

Dermed slipper Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes og fem andre å møte i tingretten, hvor de var saksøkt for 22 millioner kroner.

«Ved felles prosesskriv innkommet 8.2.2019 har partenes prosessfullmektiger begjært saken hevet som forlikt. Det går fram av prosesskrivet at forliket også omfatter sakskostnadene», heter det i kjennelsen.

De 21 aksjonærenes advokat Tore Jarl Hjelseth bekrefter forliket overfor E24, men vil ikke gå inn på detaljer i saken.

– Vi er blitt enige om at det er det vi opplyser om, og ikke noe annet. Saken er over, sier Hjelseth.

På spørsmål om hans klienter er fornøyde med forliket, svarer Hjelseth på generelt grunnlag.

– Et forlik innebærer at man finner en løsning man er tilfreds med. Det har jeg inntrykk av at er saken også her.

Gründernes advokat Emanuel Feinberg i Glittertind ønsker heller ikke å uttale seg om detaljene i forliket, og begrenser seg til å bekrefte at de er kommet til en løsning utenfor retten.

Ble Økokrim-sak

Bakteppet for tvistesaken er Finanstilsynets to stedlige tilsyn med selskapet i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet mente at Nordic Securities var pådriver for overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer.

Tilsynet mente samtidig at forholdene var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen.

Det sivile søksmålet mot de syv toppene ville gått uavhengig av Økokrim-saken, og de involverte er ikke nødvendigvis de samme personene.

«Kortsiktig rådgivning»

Nordic Securities har hovedsakelig gitt råd og formidlet ordrer på CFD-kontakter, men også børsnoterte aksjer, unoterte aksjer, warrants og egenkapitalemisjoner. Både Nordic Securities og søsterselskapet Nordic Investment Management har i tillegg operert som såkalte tipsagenter som har omsatt aksjer i morselskapet TNG.

Ifølge Finanstilsynet solgte meglerne i Nordic Securities ofte «svært kortsiktig» rådgivning. Kundene ble solgt CDF-kontakter og aksjer «med svært høye tradingrelaterte omkostninger i forhold til egenkapitalen».

Det var meglerne som presset på for kortsiktig trading og hyppige transaksjoner, ofte over telefon og flere ganger om dagen. Kunder som nølte med å følge meglernes råd, ble ofte overtalt av megler, ifølge tilsynet.

Konklusjonen var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende intern kontroll, ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhodet ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG, selv om gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes lett kunne gjort en slik vurdering fordi de satt i styret.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Aksjehandel

Flere artikler

  1. Nordic Securities-toppene må forsvare seg i retten – saksøkes for 22 millioner

  2. Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

  3. To personer tiltalt for grovt bedrageri i Nordic Securities-saken

  4. Forbrukerrådet kontaktet Økokrim etter Nordic-tiltale: – De lurte kundene

  5. To personer tilstår i Nordic Securities-saken