Lars Håkon Grønning, ansvarlig redaktør i E24.
Kommentar

Et uforståelig vedtak

Karantenenemnda har gitt Torbjørn Røe Isaksen saksforbud i seks måneder. Vedtaket bør omgjøres, og følges av en tydelig klargjøring av at staten ikke skal styre hva redaktører kan skrive om.

 • Lars Håkon Grønning
  Lars Håkon Grønning
  Ansvarlig redaktør
Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Fredag i forrige uke begynte tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen i sin nye jobb som samfunnsredaktør i E24.

Hans hovedoppgave vil være å dele sine analyser med våre lesere - og reise viktige debatter om norsk økonomi og næringsliv.

Tiltredelsen i E24 har ført til et nokså uforståelig vedtak i Karantenenemnda: De har ilagt ham et såkalt «saksforbud» i seks måneder fra han forlot jobben som Arbeids- og sosialminister.

Han får altså ikke karantene, men nemnda skriver i sitt vedtak at frem til 14. april kan Isaksen ikke involvere seg «i saker hvor Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller underliggende virksomheter er part eller på annen måte er direkte involvert.»

Les også

Røe Isaksen får saksforbud av Karantenenemnda

Hva de legger i dette, er ikke lett å si. Betyr det at han ikke kan mene noe om nye sysselsettingstall? Har nemnda besluttet at han ikke kan mene noe om hva som er fornuftige arbeidsmarkedstiltak? Kan han ytre seg om Hadia Tajik? Det er umulig å finne svar på spørsmålene i vedtaket.

Nemndas oppgave er å ivareta tilliten til statsforvaltningen når noen får seg ny jobb i det private næringslivet. Det er en viktig oppgave. Både folk og bedrifter skal kunne føle seg trygge på at de kan dele informasjon med statlige organer, uten at informasjonen forsvinner videre til for eksempel konkurrenter.

E24 er en privat aktør, men vi leverer journalistikk til offentligheten. Det gjør pressen vesensforskjellig fra andre aktører. Så selv om nemndas intensjon er god, kan vedtaket lett kan leses som at de her går inn og forsøker å detaljstyre hva en redaktør i en norsk redaksjon kan skrive om.

Ved å forsøke å legge føringer for hvordan Røe Isaksen skal utøve sitt virke som redaktør, griper de inn i en helt sentral del av pressens samfunnsoppdrag, nemlig kritisk journalistikk mot staten selv.

Vår frie rolle til å gjøre nettopp dette er grundig forankret både i særlovgivning, grunnloven og i menneskerettighetskonvensjonen.

Et inngrep i pressens redaksjonelle frihet her, vil være et inngrep i samfunnsdebatten som rammer selve kjernen i ytringsfriheten.

Denne saken har åpenbart stilt karantenenemnda overfor nye problemstillinger. Det har ikke skjedd i nyere tid at noen har gått fra å være statsråd til å bli redaktør.

At de ser behov for markere en tydelig og ryddig overgang er både viktig og forståelig.

Les også

Torbjørn Røe Isaksen blir samfunns­redaktør i E24

Men feilen nemnda gjør, er at de ikke evner å skille mellom det å få jobb i en uavhengig redaksjon og næringslivet for øvrig.

De siste årene har det vært et prisverdig fokus på problemstillinger knyttet til politikere som har meldt overgang til PR-bransjen. Deres oppdrag vil i mange tilfeller handle om å bistå kunder med å påvirke politiske beslutningsprosesser i det skjulte.

Torbjørn Røe Isaksen har valgt å gjøre det stikk motsatte. Han skal ikke drive skjult påvirkning, men bidra til den åpne samfunnsdebatten.

Av forarbeidene til karanteneloven fremgår det at hovedregelen er at overganger mellom politiske stillinger og det private næringsliv er ønskelig og bidrar til verdifull kompetanseoverføring mellom ulike sektorer.

Det er nettopp dette som skjer når Isaksen nå tar med seg sin innsikt og erfaring over i en ny rolle.

Samtidig er det åpenbart at han etter åtte år som statsråd sitter på informasjon han ikke kan dele hverken med E24s redaksjon eller våre lesere. Det trengs det ikke noe saksforbud for å ivareta, det er grundig regulert gjennom reglene om taushetsplikt, og straffelovens forbud mot brudd på taushetsplikten.

Som ansvarlig redaktør er det min jobb å verne om E24s troverdighet. Det beste våpenet for å ivareta den, er størst mulig åpenhet.

Torbjørn Røe Isaksens bakgrunn kunne knapt ha vært mer transparent. Selv om han nå har meldt seg ut av partiet, har han tilbrakt hele sitt voksne liv i Høyre. Hans ideologiske ståsted kunne ikke ha vært mindre hemmelig.

Det er åpenbart at hans bakgrunn må tas hensyn til når det gjøres vurderinger av hvilke saker han kan og bør skrive om. De vurderingene handler ikke om tilliten til forvaltningen, men tilliten til E24, og må vurderes av ansvarlig redaktør, med utgangspunkt i Vær Varsom-plakatens prinsipper om redaksjonell uavhengighet og troverdighet.

Behovet for at staten aktivt beskytter pressens uavhengighet har ført til at det så sent som i 2020 ble vedtatt en egen lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Vurderinger knyttet til hva Torbjørn Røe Isaksen kan og bør skrive om starter hos ham, og slutter hos meg som ansvarlig redaktør. 

Styret i E24 skal ikke ta stilling til dette. Ei heller våre eiere i Schibsted. Og aller minst en statlig nemnd. 

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kommentar
 2. Kommentar
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. E24

Flere artikler

 1. Torbjørn Røe Isaksen får saksforbud av Karantenenemnda

 2. Torbjørn Røe Isaksen blir samfunns­redaktør i E24

 3. Tilbakekaller Hammervolls advokatbevilling

 4. Tapte valget – nå jobber én av tre med å påvirke politikere

 5. Front mot frontfaget

 6. Lave renter biter seg fast