Fem år etter at den ble bestilt, er sikkerhetsvurderingen av russiske farledsbevis ikke levert

– En oppsiktsvekkende mangel på oppfølging av en sikkerhetstrussel, mener Dag Inge Ulstein (KrF).

For drøyt fem år siden kalte Samferdselsdepartementet en rekke departementer og Kystverket inn til møte.

I flere år hadde myndighetene fått advarsler om at russiske sjøfolk med farledsbevis i norsk farvann utgjør en sikkerhetsrisiko, noe blant andre TV 2 hadde omtalt.

Nå ville departementet på embetsnivå diskutere sikkerhetsvurderinger rundt farledsbevis, ifølge innkallingen.

Etter møtet sendte avdelingsdirektøren et brev til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Der ba de om at Etterretningstjenesten og PST skulle gjennomføre en «nærmere faglig vurdering av problemstillingen», og melde tilbake til departementet.

Det skjedde ikke.

Allerede abonnent på Aftenposten? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24
Gå til e24.no