LO krever økt kjøpekraft for alle i årets lønnsoppgjør

– Vi har gått gjennom to krevende år for arbeidsliv. Arbeidstakerne, våre medlemmer, har tatt et stort ansvar i denne perioden. Vi skal ha vår del av kaka, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Publisert:

Tirsdag møttes representanter fra arbeidstakerorganisasjonen på Folkets Hus i Oslo for å legge frem tariffrevisjonen for 2022. Der kommer de frem til hva arbeidstakersiden skal kreve i årets lønnsforhandlinger, som starter med forhandling av frontfagene i vår.

I frontfagene forhandler Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) for den konkurranseutsatte industrien i Norge. Formålet er å komme frem til et oppgjør som sørger for at industrien holder seg konkurransedyktig globalt.

Les også

Legger grunnlaget for lønnsoppgjøret – har undervurdert prisveksten tre av seks år

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør, som vil si at partene også forhandler om bestemmelser i tariffavtalen. Dermed kan også årets oppgjør endre bestemmelser om blant annet arbeidstid, pensjon, og overtidsbetaling, i tillegg til lønn.

Under LO-lederens tale i forkant av debatten, understreket Følsvik at de galopperende strømprisene vi har sett i vinter vil reflekteres i årets lønnskrav.

Dette krever LO

  • Økt kjøpekraft for alle.
  • Garantiordningene må videreføres. Disse ordningene brukes som grep mot at enkelte grupper blir hengende etter i lønnsutviklingen, og er mest brukt i lavtlønnsbransjer.
  • Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg videreføres.
  • Normen som settes i frontfaget skal gjelde alle. Med dette punktet understreker LO at de ikke kan finne seg i at ledere i privat og offentlig sektor trekker fra arbeidsstyrken for øvrig.
  • Lavlønn må bekjempes gjennom særskilte tillegg og økte lønnssatser.
  • Økt fagforeningsfradrag.
  • Styrke tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. LO kritiserer Solberg-regjeringen for for dårlig innsats på området i sin regjeringsperiode i sin tariffpolitiske uttalelse.

Høyere prisvekst enn ventet

De to siste lønnsoppgjørene har vært preget av koronakrisen.

Fellesforbundet og LO gikk inn i oppgjørene med krav om å sikre kjøpekraften.

Organisasjonene viser til at prisveksten i 2021 ble høyere enn ventet, og at folk derfor har mindre igjen å rutte med selv etter lønnstilleggene.

Forbundsstyret vedtok forbundets krav til årets tariffoppgjør i januar. Etter to magre år skal lønna opp, var beskjeden.

Les også

Fellesforbundet krever solid lønnshopp

Publisert: