KONKURRANSEDIREKTØR: Tina Søreide overtok som øverste sjef for Konkurransetilsynet da Lars Sørgård gikk av i januar.

Vil ny konkurransedirektør stå opp for konkurransen?

Den nye konkurransedirektøren står overfor en stor oppgave med å rydde opp i norsk dagligvare, men først må hun rydde opp i eget hus, skriver Oda-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas.

  • Karl Alveng Munthe-Kaas
    Karl Alveng Munthe-Kaas
    MSc Econ fra LSE og konsernsjef i Oda
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Konkurransesituasjonen i norsk dagligvare har ropt etter hjelp i lang tid. Norge har blant Europas høyeste matpriser, dårligste utvalg og de mest misfornøyde kundene.

Til tross for dette og flere avsløringer om enorme forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, har Konkurransetilsynet latt være å gripe inn. Heller ikke politikernes ønske om å få slutt på leverandørenes ulovlige prisdiskriminering, har tilsynet lyttet til.

Nå er spørsmålet hvem ny konkurransedirektør Tina Søreide skal lytte til. Mitt råd er å lytte mindre til dem som har mest å skjule, og mest å tjene på at ingenting skjer.

Dagligvarer er uforholdsmessig dyrt i Norge. Det høye prisnivået kan ikke forklares med høye tollmurer, avgifter eller inntekter, men skyldes konkurransefiendtlig prisdiskriminering fra de dominerende leverandørene. Denne diskrimineringen innebærer at en leverandør selger varer dyrere til noen aktører enn andre, utover det som skyldes stordriftsfordeler.

Les også

Orkla øker omsetningen og foreslår større utbytte

Leverandørene bruker forskjeller i pris for å holde kjedene i et jerngrep som presser dem til å være lojale overfor leverandøren år etter år. Dette beskytter leverandørens posisjon i markedet.

For et år siden behandlet Stortinget stortingsmeldingen om dagligvare og konkurranse. Da ga Stortinget klare føringer for hvordan de mener konkurranseloven skal tolkes.

For det første skal tilsynet legge til grunn at dominerende leverandører har særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet, og ikke skader konkurransen. For det andre skal tilsynet legge til grunn at forskjeller i innkjøpspris som ikke har en saklig begrunnelse, er skadelig for konkurransen mellom kjedene.

Tydeligere kan det neppe sies. Spenningen var derfor stor da Konkurransetilsynet la fram forslaget til en ny veileder om prisdiskriminering i fjor høst.

Man skulle tro at formålet med en slik veileder var å sette aktører i stand til å vurdere om egen atferd er lovlig, men så feil kan man ta. Som E24 tidligere har skrevet om, er veilederen mer drøftende enn klargjørende, og utkastet følger ikke opp Stortingets tydelige bestilling.

Det er skuffende, men kanskje ikke så overraskende, ettersom Konkurransetilsynet lenge har valgt å overse de konkurranseskadelige virkningene av prisdiskriminering i dagligvaremarkedet.

Konkurransetilsynet har, etter press fra Stortinget, kartlagt forskjellene i kjedenes innkjøpspriser, som har vist at de største leverandørene systematisk gir vesentlig høyere priser til Coop, Rema 1000 og Oda, enn til Kiwi- og Meny-eier NorgesGruppen. Konkurransetilsynet ble selv overrasket over at flere av leverandørene hadde et påslag på over 15 prosent. Likevel valgte tilsynet i juni 2021 å henlegge etterforskningssaken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen uten å oppgi grunnlaget for avslutning av saken.

Norgesgruppen har vokst over en lengre periode, ikke fordi de driver mer effektivt, men fordi de favoriseres av de leverandører i bytte mot lojalitet. Disse prisforskjellene hindrer oss i Oda, samt andre kjeder, fra å utfordre Norgesgruppens stadig voksende dominans i dagligvaremarkedet.

Les også

Oda og Reitan skuffet over høringsbrev: – Konkurransetilsynet har sviktet

Det haster å få på plass tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Oda mener tilsynet bør gripe inn mot dominerende leverandører som opptrer med uforholdsmessig store prisforskjeller, f.eks. mer enn 3 prosent, når slike prisforskjeller ikke kan begrunnes i konkrete forskjeller i kostnader eller verdi av motytelser.

I tillegg bør dominerende leverandører pålegges å likebehandle aktører med tanke på tilbudte vilkår. Du kan få lavere pris om du legger frossenpizzaen på ekstra synlig plass i butikken eller appen din, men da må andre aktører få muligheten til å tilby det samme og få tilsvarende rabatt.

Det er liten tvil om at ny konkurransedirektør står overfor en stor oppgave med å rydde opp i norsk dagligvare, men først må hun rydde opp i eget hus. Hittil har Konkurransetilsynet vist både manglende forståelse av konkurransesituasjonen og lite respekt for Stortingets tydelige formuleringer. Vi ønsker den nye konkurransedirektøren lykke til i arbeidet med å fjerne tilsynets berøringsangst og øke tilsynets handlekraft.

Publisert:
Gå til e24.no