NHO om lønnsoppgjøret: Må styrke bedriftenes konkurransekraft

Lønnsoppgjøret må ikke gå utover bedriftenes konkurranseevne eller bidra til ytterligere prisvekst, fastslår NHO i sin posisjon før forhandlingene starter.

NHO-sjef Ole Erik Almlis hegner sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik om frontfagsmodellen og understreker at årets lønnsoppgjør må bidra til å styrke industriens konkurranseevne.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert:

– For å styrke konkurranseevnen og sikre folk jobber å gå til, må bedriftens lønnsevne ligge til grunn for lønnsoppgjøret. Mellomoppgjøret blir krevende fordi det er stor usikkerhet fremover for bedriftene og store forskjeller mellom bransjer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

I NHOs forhandlingsposisjon som ble vedtatt torsdag, understreker organisasjonen at det er frontfagsmodellen som må ligge til grunn for lønnsdannelsen. Det betyr at det er lønnsevnen og konkurransekraften til de bedriftene som selger sine produktet utenlands som må være avgjørende for utfallet av lønnsoppgjøret.

Frontfaget ligger til grunn

Representantskap vedtok torsdag blant annet følgende før mellomoppgjøret i slutten av mars:

* Frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.

* Norsk økonomi er på lang sikt avhengig av at lønnsveksten tilpasses det konkurranseutsatt sektor kan tåle.

* De øvrige forhandlingsområdene skal over tid forholde seg til normen fra frontfaget.

* For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen styrke industriens konkurranseevne.

Frontfaget under angrep

– Måten vi forhandler lønn på i Norge, har gjennom flere tiår sikret en god lønnsutvikling for brede grupper, sikret arbeidsplasser og sikret konkurransedyktige bedrifter i Norge. Gjennom vår modell for lønnsdannelsen får ansatte ta del i verdiskapingen i frontfaget – industrien. Det løfter også lønnsveksten for andre grupper. Det er viktig å slå ring om modellen også i krevende tider, sier Almlid.

Den norske modellen for lønnsdannelse er på sett og vis under frontalangrep fra store grupper i offentlig sektor. Blant annet mener hovedorganisasjonen Unio at den praktiseres for rigid og at den fører til at etterslep for enkeltgrupper ikke blir hentet inn i tilstrekkelig grad.

LO og NHO derimot slutter unisont opp om frontfagsmodellen, selv om de stort alltid er uenig om virkelighetsforståelsen på vei inn i lønnsoppgjørene.

Rom for økt kjøpekraft?

I år har LO vedtatt krav om at lønnsforhandlingene må gi medlemmene økt kjøpekraft, hvilket innebærer at lønnsveksten må bli større enn prisveksten på anslagsvis 4,8 prosent.

NHO nevner ingen tall, men ifølge anslag fra OECD, ligger lønnsveksten der til å bli på 5,4 prosent i år. Det skulle bety at det er rom både for å ivareta de ansattes behov for mer penger å rutte med og bedriftenes behov for å opprettholde konkurranseevnen.

– Prisstigning, økte lønnskostnader, usikre fremtidsutsikter og svekket konkurransekraft kan true bedrifter og arbeidsplasser som Norge trenger fremover. Oppgjøret må heller ikke bidra til økt inflasjon, og dermed fare for lønns- og prisspiraler, advarer NHOs representantskap i uttalelsen som ble vedtatt torsdag.

Publisert:

Her kan du lese mer om