Fersk melkedom: Synnøve Finden må betale Tine raskere

Tine har vunnet frem i søksmålet mot Synnøve Finden. Spørsmålet var hvor lang tid konkurrenten kan vente med å betale for rå melk.

Råvarer fra Tine må betales innen 13 dager, har Oslo tingrett slått fast. Her illustrert av melkekartonger ved meieriet på Kalbakken i Oslo. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Synnøve Finden må betale for leveranser av rå melk fra Tine innen 13 dager – som var Tines krav.

Det slår Oslo tingrett fast i en fersk dom.

I tillegg må meieriet betale 5 millioner kroner i forsinkelsesrente, og snaut 1 million kroner i sakskostnader.

Det var Arbeidets Rett som først omtalte dommen, som falt onsdag.

Tvisten beror i at Synnøve Finden i over ti år har ventet 25 dager på å betale for leveransene, noe de har ment de har rett til etter en avtale fra 2008.

Les på E24+

Så mye har utgiftene til familien på syv økt det siste året

Synnøve Finden viste blant annet til e-post-korrespondanse fra 2011 for å underbygge at de to meieriene var enige om 25 dager.

Tine har på sin side ment at dersom en slik avtale fantes, så ble den uansett oppsagt i september 2020, da Tine varslet Synnøve Finden om at de fra og med 1. januar 2021 ville ha 13 dagers frist, såkalt kredittid, for betaling for rå melk.

Fra januar 2021 har Tine Råvare fakturert Synnøve Finden med 13 dagers betalingsfrist. Synnøve Finden har i snitt betalt etter 26 dager, kommer det frem av dommen.

Dermed gikk Tine i fjor til søksmål.

Tine Råvare har nylig endret navn til Norsk melkeråvare.

Tine kunne endre

Men retten har, på bakgrunn av den fremlagte e-postkorrespondansen, kommet til at avtalen av 2008 ikke lenger var gjeldende fra 2011, og at Tine bare «inntil videre» godtok å la kredittiden være 25 dager, i påvente av avklaring fra Statens landbruksforvaltning.

Les også

Tine saksøker Synnøve Finden: – De skyr ingen midler

Det er selgeren som fastsetter når det skal betales for varen, slår retten fast, og viser til at kredittid ikke er regulert i forskrift, retningslinjer eller i avtale mellom partene.

«Tine Råvare kunne dermed endre kredittiden med virkning fra 1. januar 2021.»

Fra 2004 til 2008 var kredittid regulert i forsyningspliktforskriften, men i oktober 2008 vedtok Omsetningsrådet en ny forskrift som ikke inneholdt bestemmelser om kredittid. Det gjorde heller ikke retningslinjene.

Les også

Sur meieristrid: Q og Synnøve vil ikke ha skylden for oppsigelser i Tine

Påstått rentefordel

Oslo tingrett åpner for at dette burde være regulert.

Synnøve Finden fremholdt i retten det var i strid med konkurransemessige hensyn at Tine ensidig kunne fastsette kredittiden.

Konkurrenten viste til at Tine selv er en aktør i foredlingsleddet gjennom Tine Industri, og at Tine kan oppnå konkurransemessige fordeler ved å fastsette en kort kredittid.

Samtidig viste Synnøve Finden til at Tine Råvare betaler melkeprodusentene 30 dager etter mottak av melken, og dermed kan få en betydelig rentefordel.

«Etter rettens syn er dette forhold som eventuelt kan tale for at kredittid bør reguleres i forskrift eller retningslinjer. De kan imidlertid ikke begrense selgers adgang til å fastsette kredittid i fravær av slik regulering», heter det i dommen.

Les også

Tines konsernsjef slår tilbake i meieristriden: – Kunstig retorikk

– Gjennomregulert marked

– Til tross for at vi har hatt en avtale med Tine om alminnelig kredittid på 25 dager ved levering av melk siden 2008, krevde Tine i 2021 kun 13 dagers kredittid. De valgte å ta denne saken inn for retten for å tvinge gjennom sitt syn, skriver samfunnskontakt Sofie Oraug-Rygh i en kommentar til dommen.

– Vi mener at det i et gjennomregulert marked med kun én leverandør, i dette tilfellet Tine, ikke burde være mulig for denne å fastsette kredittiden ensidig.

Oraug-Rygh viser til regnskapet fra Tine Råvare, som i 2022 hadde over 8 millioner kroner i renteinntekter.

– Dette er som følge av at kunder til Tine Råvare må betale etter 13 dager, mens bonden i gjennomsnitt får betalt fra Tine Råvare først etter 25 dager.

Synnøve Finden vil gjennomgå dommen nøye og vurdere hvordan saken best bør tas videre, opplyser hun.

Tine: – Vil ikke forskjellsbehandle

Hos Tine påpeker kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen at kredittiden på 13 dager ikke er noe Tine har tvunget gjennom, men noe som nå er fastslått av Oslo tingrett.

– Vi er selvfølgelig glad for rettens dom, som blant annet slår fast det vi har vært krystallklare på hele tiden: Norsk melkeråvare må kunne bestemme hvor lang tid kundene skal få på å betale regningene.

Norsk melkeråvare, som altså tidligere het Tine Råvare, vil ikke forskjellsbehandle sine kunder, og det er derfor ingen grunn til at Synnøve Finden skal ha bedre vilkår enn andre, påpeker Arnesen.

– I media har Synnøve Finden forsøkt å få denne saken til å handle om stor mot liten, med påstander om at vi vil våre konkurrenter til livs.

– Sannheten er altså en ganske annen – dette handler om å betale regningene sine i tide og en lik og rettferdig behandling av kundene til Norsk melkeråvare, være seg om det er Q-meieriene, Rørosmeieriet eller Synnøve Finden.

– Det er ingen grunn til at Synnøve Finden skal ha bedre vilkår enn andre, sier kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen i Tine.
Publisert: