Advokat: Investorene hentet nesten 32 mill. i ulovlige aksjonærlån

Tomteinvestorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen mister kontrollen over tomteimperium etter konkursåpning i morselskapet.

Investorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen er siktet for grov økonomisk kriminalitet av Bergenspolitiet.
Publisert: Publisert:

I fjor høst forsøkte en rekke långivere til de bedragerisiktede investorene Tor-Erik Nielsen og Per Arne Hanakam å slå konsernselskapet deres North West Property konkurs.

For å forhindre konkursen ba Nielsen og Hanakam i stedet retten åpne rekonstruksjon. Nå har rekonstruktør Gunnar A. Haahjem varslet tingretten at det ikke er grunnlag for rekonstruksjon i North West Property.

Fredag ettermiddag åpnet Hordaland Tingrett konkurs i selskapet. Haahjem er innstilt som bostyrer.

– Revisor har trukket seg, regnskapsfører har trukket seg og selskapet har ingen likvide midler. Eierne har heller ikke fremsatt et tilbud til løsning som kreditorene kan bli enige om, sier Gunnar Haahjem om årsaken til at konkurs var eneste utvei.

Vi har vært i kontakt med Per Arne Hanakam som ikke ønsker å svare på spørsmålene eller kommentere påstandene i denne artikkelen. Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med Tor-Erik Nilsen etter gjentatte forsøk.

– Det rette grepet

Både Hanakam og Nielsen er under politietterforskning for grov økonomisk kriminalitet, ifølge BA. Begge har nektet straffskyld

Gjennom North West Property har Hanakam og Nielsen styrt store deler av tomteimperiet som nå kan være i ferd med å rakne.

BT har tidligere omtalt at investorene skal ha hentet inn minst 195 millioner kroner i lån fra private långivere for å kjøpe og utvikle tomter i bergensområdet.

Konkursen betyr at Hanakam og Nielsen mister kontrollen over de fleste av tomteselskapene. Bak konkursbegjæringen står blant annet 26 private långivere og selskaper som er representert av advokat Inger Hygen.

Hun er glad for at det nå er åpnet konkurs i morselskapet.

– Vi har ment hele tiden at det rette grepet ville være konkurs, for å få kontroll med selskapet, oversikt over gjelden og tilgang til de underliggende verdier, og innsyn i det Hanakam og Nielsen har foretatt seg, og som har ført kreditorene ut i dette uføret, sier Hygen og legger til:

– Det er ikke sikkert at denne konkursen isolert sett vil øke sannsynligheten for at klientene får penger tilbake, men det vil hindre at Hanekam og Nielsen kan utføre flere ulovlige handlinger i selskapene tilknyttet North West Property, som ikke vil tjene kreditors interesser, sier Hygen.

Revisor trakk seg

North West Property er eid av Hanakam og Nielsens respektive investeringsselskaper Spinnaker West og Flax Holding.

I regnskapet for 2020 fremgår det at selskapet har ytet et ulovlig aksjonærlån. Det fremgår ikke hvem som har mottatt lånet og hvor stort det er. Revisor trakk seg fra selskapet i desember i fjor.

I sin innstilling til tingretten påpeker Haahjem at selskapet ved årsslutt i 2020 hadde utestående et ulovlig aksjonærlån på 31,8 millioner kroner.

Av dette lånet, skal 17,6 millioner ha gått til Flax Holding og 14,2 millioner til Spinnaker West.

E24 er kjent med at en av årsakene til revisor trakk seg skal ha vært hvordan Hanakam og Nielsen ønsket at de ulovlige lånene skulle bli gjort opp.

– Er det nok penger i boet til å ettergå eventuell konkurskriminalitet og lignende forhold?

– Det er ingen likvide midler til å finansiere en omfattende gransking av transaksjoner, men vi vil undersøke muligheter til å inndrive kravene til boet for å få penger inn, sier Haahjem.

– Ingen kommentar

Advokat Dag Saltnes representerer North West Property, og ikke de private investeringsselskapene til Hanakam og Nielsen. Han tar konkursåpningen til etterretning.

– Det er ikke så mye å kommentere. Konkurs var en naturlig neste steget når man ikke lykkes med rekonstruksjon, sier Saltnes.

– Har du en kommentar til beskrivelsen av de ulovlige aksjonærlånene?

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Saltnes.

– Hva tenker du om mulighetene til långiverne å få sparepengene tilbake?

– Det er gode muligheter. Det er solide eiendomsprosjekter, men det er viktig å huske at det alltid er risiko med slike prosjekter. Vi mener de underliggende verdiene er høyere enn forpliktelsene selskapet dersom verdiene blir realisert på beste måte. Men det dessverre vil ta tid fordi verdiene er avhengig av utvikling og regulering av eiendommene, sier Saltnes.

Publisert: