Meglere risikerer fengsel for ulovlig handel med eiendom

De avskiltede eiendomsmeglerne hevder de kun hjalp sine samboere med å utvikle flere boligprosjekter. Politiet mener de har brutt loven.

Meglerne har ikke tatt endelig stilling til skyldspørsmålet før rettssaken i Ski tinghus i oktober.
Publisert: Publisert:

De to meglerne i 40- og 50-årene skal ifølge Finanstilsynet og politiet ha brutt forbudet mot å investere i fast eiendom.

I perioden fra august 2015 til oktober 2019 skal eiendomsmeglerne ha spilt en sentral rolle i kjøp, utvikling og markedsføring av fire boligprosjekter på Østlandet, samtidig som de eide og drev et eiendomsmeglingsforetak.

Meglerne er tiltalt for å ha:

  • Delfinansiert eiendomsselskapet som sto bak boligprosjektene.
  • Fremforhandlet kjøp av eiendommene.
  • Hatt kontakt med offentlige myndigheter og entreprenører i forbindelse med utvikling av eiendommene.
  • Deltatt i markedsføringen ved salg av de fire eiendommene.

Det er strenge begrensninger for hvilke investeringer en megler kan gjøre i eiendomsmarkedet. Hensikten er å sikre eiendomsmeglernes uavhengighet.

Politianmeldt av Finanstilsynet

Det var Finanstilsynet som etter et tilsyn i 2019 politianmeldte de to eiendomsmeglerne, opplyser politiadvokat Christian Alexandre Kramer i Øst politidistrikt.

– Vi mener i likhet med Finanstilsynet at det foreligger brudd på eiendomsmeglingslovens forbud mot å drive handel med fast eiendom, sier han.

– Banker, privatpersoner og andre som driver med handel av eiendom skal kunne føle seg trygge på at megleren opptrer som en nøytral mellommann som ivaretar alle parters interesser – ikke sine egne, sier Kramer videre.

Politiadvokat Christian Alexandre Kramer i Øst politidistrikt skal føre saken for påtalemyndigheten. Her er han fotografert som bistandsadvokat i Ringerike tingrett i 2018.

Foretaket meglerne tidligere drev sammen gikk konkurs i 2020, og de ble senere fratatt bevillingen til å jobbe som eiendomsmeglere.

– Ubehagelig

E24 har snakket med begge meglerne. Ingen av dem har tatt endelig stilling til hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet.

De avviser ikke at de har gjort det som står beskrevet i tiltalen, men er likevel ikke enige i at de har handlet i strid med eiendomsmeglingsloven.

– Det har vært ubehagelig å ha denne saken hengende over meg i lang tid. Jeg har aldri hatt noe med politiet å gjøre tidligere. Det er ikke noe ålreit, sier megleren i 40-årene.

Finanstilsynet har tilbakekalt meglernes tillatelse til å drive eiendomsmegling. Vedtaket er påklaget, og ligger fremdeles til behandling hos Finansdepartementet.

Begge de tiltalte sier at de kun har hjulpet sine samboere, som i fellesskap driver eiendomsselskapet som har utviklet de aktuelle eiendommene.

– Vi er tiltalt for å ha bidratt for mye i driften av eiendomsselskapet. Vi trodde det vi gjorde var innenfor regelverket, men registrerer at Finanstilsynet og politiet mener noe annet, sier megleren.

Avviser proforma

Meglerne avviser også at de har hatt en økonomisk vinning knyttet til de fire boligprosjektene. De viser til at det er deres samboere som gjennom hvert sitt aksjeselskap eier eiendomsselskapet.

Navnet på det ene eierselskapet bærer imidlertid den ene meglerens fornavn, mens navnet på det andre AS-et er den andre meglerens fornavn stavet baklengs.

Konfrontert med at det kan fremstå som proforma, svarer megleren i 40-årene:

Ann Johnsen, advokat og partner i Fend, forsvarer megleren i 40-årene.

– I ettertid er det lett å se at det ikke var noe lurt valg å navngi selskapene med våre navn. Jeg skjønner at det kan fremstå litt rart, sier han.

Meglerens forsvarer, advokat Ann Johnsen, sier hun er overrasket over at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale.

– Etter mitt syn er dette forhold som eventuelt bør medføre administrative reaksjoner, som tilbakekallelse av bevilling, ikke straffeforfølgning av politiet, sier hun.

Det er svært begrenset rettspraksis på området. Tidligere er det kun ført én sak for retten som gjelder brudd på den aktuelle lovbestemmelsen, får E24 opplyst av partene i saken.

Stusser over politiet

Megleren i 50-årene sier han stusser over at det har blitt en straffesak.

– Vi har kun bistått våre samboere innenfor områder hvor vi har kompetanse. Vi undersøkte og fikk bekreftet på forhånd at vi kunne yte konsulentbistand knyttet til de aktuelle boligprosjektene. Hvorvidt vår involvering har vært over grensen for hva som er lovlig, blir opp til retten å vurdere, sier han.

Advokat Mikkel Toft Gimse forsvarer den tiltalte eiendomsmegleren i 50-årene.

Hans forsvarer, advokat Mikkel Toft Gimse, sier følgende i en kommentar til E24:

– Min klient benekter ikke at han har hjulpet sin partner med å utvikle de aktuelle boligprosjektene. Etter vårt syn er det innenfor loven å opptre som en slags konsulent for et eiendomsutviklingsselskap. Det sentrale spørsmålet i saken er hvor grensen går.

Hovedforhandlingen finner sted i Ski tinghus i oktober. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil tre år.

Publisert:
Gå til e24.no