HYDRO/STATOIL-FUSJONEN: Bykampen hardner til

Stavangerpolitikerne satser nå hardt på både brevskriving og møter med rikspolitikere for ikke å tape oljehovedstaden.

Publisert:

I både Stavanger og Oslo er den tverrpolitiske enigheten stor: Akkurat deres by har de beste forutsetningene for å huse "Nye Statoils" internasjonale satsing.
Og nå har langspurten for å overbevise Regjeringen begynt. Gruppelederne for alle partier i bystyret i Stavanger skrev i forrige uke under på et brev til statsminister Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.
Også gruppelederne i bystyret i Oslo, fra Frp til SV, har skrevet brev til Enoksen. De frykter at Regjeringen skal presse styrene i Statoil og Hydro til å gjøre om på Hydro og Statoils intensjon om at virksomhetsområdet for internasjonal undersøkelse og produksjon skal ledes ut fra Oslo.

Flere nyheter fra E24
Frykt

I Stavanger er det frykten for at Stavangers status som oljehovedstad skal forvitre som følge av fusjonen, som driver lobbyistene. I tillegg til misnøyen med lokaliseringen av internasjonal avdeling til Oslo, reagerer de på at "Nye Statoil" bare skal ha "forretningsadresse", og ikke hovedkontor, i Stavanger.
- Forretningsadresse? Hva er det? Ingen store selskaper som Statoil har bare en forretningsadresse, sier fylkesleder for Senterpartiet i Rogaland, Bjarne Kvadsheim. Han frykter at en fjerning av dagens Statoil-vedtekter om hovedkontor i Stavanger etterhvert vil føre til stadig mer flytting av hovedkontorfunksjoner til Oslo.

Alt om gigantfusjonen
Møter statsekretær

Sammen med Høyre-ordfører Leif Johan Sevland og Aps sentralstyremedlem Odd Kristian Reme, er Kvadsheim helt sentral i det omfattende arbeidet Stavanger-politikerne nå legger ned. I tillegg til brevskriving, er Stavanger-lobbyistene meget aktive på møtefronten. Etter allerede møter med både Enoksen og Statoil-sjef Helge Lund, venter nå et møte med olje- og energidepartementets statssekretær Anita Utseth, som tidligere har jobbet åtte år i Oljedirektoratet i Stavanger.
Kvadsheim legger til at han også har møtt sin partileder Åslaug Haga, som forsikret ham om at Stavanger ikke skal svekkes av fusjonen. Han sier seg bevisst på at rikspolitikerne må overbevises i god tid før midten av mars, når styrene i Hydro og Statoil etter planen skal undertegne den endelige fusjonsavtalen. Bare slik kan Enoksen og kollega Dag Terje Andersen i Nærings- og handelsdepartementet rekke å sende tydelige signaler til styrene.
Mer passive

I Oslo har de hittil nøyd seg med brevskriving. Der føler man seg ennå temmelig trygge på at det internasjonale kontoret ikke glipper.
- Foreløpig regner man med at dette går i boks, sier Erling Fossen i Oslo Teknopol, et interkommunalt selskap som driver næringsutvikling i Oslo-regionen.
Når det gjelder spørsmålet om hovedkontor er man åpen for at Stavanger kan få det.
- Det er helt greit for oss, sier Fossen.

Publisert: