Oslo byfogdembete om Elkjøp-streiken: – Ulovlige aksjoner som må stanses

Uforståelig, mener forbundssektretær i Norsk Transportarbeiderforbund om kjennelsen fra Oslo byfogdembete. En fin presisering for veien videre, mener Elkjøp.

STREIK: Ansatte ved Elkjøps lager på Lørenskog gikk ut i streik fredag.
Publisert:

Det er steile fronter mellom Elkjøp og transportarbeiderne som er tatt ut i streik ved elektronikkjedens distribusjonslager i Lørenskog.

Onsdag ettermiddag falt en kjennelse i Oslo byfogdembete som sier at de streikendes aksjoner ved lageret må stanses. Ifølge kjennelsen utfører de streikende en boikott som hindrer 100 prosent av kjøreoppdragene til og fra lageret, selv om de som står for boikotten kun utfører 20–30 prosent av det totale antallet kjøreoppdrag.

Det er rettsstridig, slår retten fast.

Retten holder Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen ansvarlig for boikotten.

Når E24 ringer Jonassen er han imidlertid ikke klar over kjennelsen fra Oslo byfogdembete.

– Det er ikke overraskende, arbeidsgiver forsøker seg hele tiden, men streiken vår er ikke ulovlig, sier Jonassen.

– Dette viser bare hvor desperate de er. Men vi kommer ikke til å gi oss, og opprettholder streiken til de skriver under på den avtalen som vi ønsker, sier han.

– Ikke noe ulovlig

I kjennelsen står det at retten legger til grunn at det som sannsynligvis er medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund, uten forhåndsvarsel, hindrer adkomst til og fra Elkjøps eiendom ved å stille opp sine privatbiler i kjøreveien, «og som sperre utenfor porten, samt ved å kreve å inspisere biler – også alminnelige privatbiler – som kjører til og fra lagerområdet».

Les også

Elkjøp-ansatte går ut i streik

Jonassen mener det er helt uforståelig.

– Det er ikke noe ulovlig med vår streikevakt ved lageret. Vi har spurt om vi kan få se bak i bilen til noen av dem som passerte, fordi vi mistenker streikebryteri.

– Vi vurderer nå hvordan vi skal trappe opp streiken, og vi forholder oss til regelverket, sier han.

– En fin presisering

Kommunikasjonssjef Line Lauvsnes Oddekalv i Elkjøp Nordic sier at det viktigste for Elkjøp er at de fikk en avklaring av situasjonen.

– Vi er glad for å få medhold og mener kjennelsen er en fin presisering for begge parter å ta med seg på veien videre. Vi ønsker at partene følger spillereglene og opptrer så ryddig som mulig – når vi først har havnet i denne konflikten, sier Oddekalv.

– Konflikten pågår fortsatt, det er ikke oppnådd enighet og vi er i streik, legger hun til.

Stridstemaet i forhandlingene har vært om de ansatte hører inn under en tariffavtalen som dreier seg om grossistoverenskomsten mellom Hovedorganisasjonen Virke og NTF, eller en såkalt transportavtale, som Elkjøp mener er det rette.

Ifølge Oddekalv har Elkjøp tilbudt de ansatte to forskjellige tariffavtaler, men motparten har takket nei og står fast ved at de ønsker grossistoverenskomsten.

– Vi mener grossistavtalen ikke er egnet til å regulere hjemlevering, sier Oddekalv.

– Vi håper vi får til en løsning og vil fortsette å jobbe mot det, sier hun.

Fredag ble 43 Elkjøp-ansatte ved distribusjonslageret i Lørenskog tatt ut i streik.

Handel og Kontor (HK) har varslet at de tar ut 97 medlemmer fordelt på fire Elkjøp-butikker i sympatistreik fra onsdag 11. juli, skriver FriFagbevegelse.

Blir imidlertid konflikten i Elkjøp løst før det, vil heller ikke HK-medlemmene gå ut i streik. Det er 14 dagers varslingsfrist for sympatistreiker.

Elkjøp er ikke medlem av noen av arbeidsgiverorganisasjonene, og derfor vil det i en situasjon hvor man inngår en tariffavtale bli en såkalt direkteavtale.

Les også

Elkjøp-ansatte går ut i streik

Publisert:

Her kan du lese mer om