- Vekst i nord krever bedre infrastruktur

Infrastrukturen i nordområdene må bedres for å møte veksten i regionen og for å få til økt næringsvirksomhet, går det fram av Nordområdeutredningen.

FORBEDRING: Oppgradering av Nordlandsbanen er blant tiltakene Nordområdeutredningen tilråder for å skape vekst i Nord-Norge fremover.
Publisert: Publisert:

Rapporten ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen (Ap) i Vadsø onsdag kveld.

I rapporten blir det krevd at Ofotbanen skal bygges ut, veinettet må forsterkes, Nordlandsbanen forbedres og omlastingshavner utvikles.

Det er Avinor, Kystverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og de tre nordnorske fylkeskommunene som har utarbeidet dokumentet som blant annet ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2014–2023.

– Økende utvinning av malm og mineraler, fiskeri og havbruk, petroleumsnæringen og ikke minst reiseliv gjør at transportårene blir viktigere enn noen gang, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen da han på vegne av etatene overleverte utredningen til de to statsrådene.

Utredningen slår fast at hovedleden for sjøtrafikken bør merkes bedre, mens det må bli et mer hensiktsmessig flyrutetilbud mellom vekstområdene i Nord-Norge og resten av landet.

Publisert:
Gå til e24.no