Gassnova-saken: Bekjent leid inn via First House

Revisorrapport kritiserer Gassnovas bruk av PR-byrå.

LYSTIG LAG: Johan Nic. Vold presenterte i 2006 Statoil og Norske Shell sitt nye prosjekt - å pumpe CO2 inn i oljefeltene for å ut mer olje, sammen med Statoil-sjef Helge Lund og Bellona-leder Frederic Hauge. Fot

Håkon Mosvold Larsen
Publisert:,

Gassnova-sjef Bjørn-Erik Haugan leide inn sin tidligere styreleder Johan Nic. Vold, via en bakvei: PR-byrået First House.

I gjennomgangen revisjonsgiganten Deloitte foretok i statlige Gassnova i november i fjor, reises det kritikk av et spesielt innleie-forhold:

«Flere opplever at det ikke var tilstrekkelig «armlengdes avstand» ved kjøp av konsulenttjenester fra First House knyttet til tidligere styreleder i Gassnova.»

Johan Nic. Vold var ikke før ute av stolen som styreleder ettersommeren 2011 før Gassnova-sjef Bjørn-Erik Haugan leide ham inn igjen. Men i stedet for å opprette en ny innleieavtale, ble Vold hyrt inn bakveien, via First House - et av Norges mest profilerte PR-byråer - som Gassnova allerede har en avtale med.

Slapp runder

Selv om Vold ikke er tilknyttet First House, ble han engasjert via PR-selskapet, slik at man slapp å gå de formelle rundene ved å lage en ny rammeavtale.

- Vold har et omfattende internasjonalt nettverk som vi ønsket å utnytte for å finne nye partnere på Mongstad. Det var bare noen ukers engasjement for 68 000 kroner, sier Haugan.

- Er dere venner?

- Nei, vi har et godt profesjonelt forhold.

- Hvorfor via First House?

- Johan Nic. Vold ble engasjert til et avgrenset oppdrag for Gassnova hvor han utarbeidet et dokument med en interessentanalyse. Størrelsen på oppdraget ga ikke grunnlag for at det skulle lyses ut, og Vold ble valgt fordi han var svært godt egnet for jobben.

Fordi det Vold gjorde ble definert som et kommunikasjonsoppdrag, skjedde oppdraget som en underleveranse fra vår avtalepartner på kommunikasjonssiden, First House, fremholder Haugan.

Etikkspørsmål

- Slike avtaler er ikke vanlige, og jeg skulle gjerne vite hvorfor de gjør det på denne måten. For bransjens del er det viktig at vi opptrer på en måte som ikke åpner for spørsmål om vår etikk, sier Hans Geelmuyden i Geelmuyden. Kiese, som har hatt en høy profil i debatten om PR-bransjens etikk.

- Jeg kan bekrefte at vi har en avtale med Gassnova. Det er allment kjent via en offentlig anbudsprosess. Utover det kommenterer vi aldri kundeforhold, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

- Er Johan Nic. Vold ansatt i First House?

- Våre ansatte fremkommer av våre hjemmesider.

VG finner ham ikke der.

- Jeg kan på generelt grunnlag opplyse at det i vår bransje ikke er uvanlig med bruk av underleverandører, på samme måte som i andre bransjer, sier Høiby.

- Hvorfor ble denne løsningen valgt i forhold til Gassnova og Vold?

- Jeg kan bekrefte at vi har et kundeforhold til Gassnova, utover det kan jeg ikke kommentere kundeforhold, sier Høiby og slår tilbake mot pr-kollega Geelmuyden:

- Man bør la være å uttale seg i saker man ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Det inngår i vårt etiske grunnlag og gjelder for all vår redgivning. Uten nok kunnskap risikerer man å gi råd eller uttale seg på feil grunnlag, sier Høiby.

Nic. Vold sier han takket ja til tilbudet fordi han kunne bidra.

- Jeg sa ja til tilbudet på bakgrunn av mine kunnskaper om og erfaring fra internasjonal olje og gass, samt energiindustrien, sier Nic. Vold.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover at arbeidet dreide seg om å få flere selskaper inn på eiersiden i Teknologisenteret på Mongstad.

Les også

Ulltveit-Moe: - Jeg ble kastet ut av Gassnova-styretSparket Gassnova-direktør ba om møte med styrelederIlleluktende GassnovaGassnova: – Uriktige påstanderDirektør måtte gåFakturerte Gassnova dobbelt så mye som avtaltHevet millionlønn som «direktør-konsulent»