Forbrukerrådet: Mener SAS må åpne for å betale kompensasjon til reisende

Hvorvidt storstreiken er en «ekstraordinær omstendighet», eller ikke står sentralt i spørsmålet om SAS skal kompensere berørte passasjerer eller ikke. SAS sier nei, men Forbrukerrådet mener at det finnes både rettspraksis og nemndpraksis som åpner for at streik kan gi reisende krav på kompensasjon. 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Publisert:

Å komme sterkt forsinket fram til reisemålet er å anse som et brudd på kontrakten mellom den reisende og flyselskapet, og kan gi mellom 250 og 600 euro i kompensasjon til kunden, avhengig av lengden på flyturen, skriver flysmart24.no.

Nettstedet skriver at alle krav om erstatning fra reisende vil bli avvist av SAS.

– Passasjerer er ikke berettiget til kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sier SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet mener at det ikke er så lett å avvise erstatningskrav fra reisende.

– Det blir for kategorisk å avvise det glatt. Det finnes både rettspraksis og nemndpraksis som åpner for at også streik internt i eget selskap kan gi reisende krav på standardkompensasjon, sier han.

Les på E24+

Så mye tjener SAS-pilotene

– Det er to kriterier som må oppfylles for at selskapet skal gå fri for standarderstatningen. Det første kriteriet er om hendelsen er en ekstraordinær omstendighet, noe som vil si at det er en hendelse utenfor selskapets kontroll.

Han forklarer videre at ekstraordinære omstendigheter kan være hendelser som ekstremvær, terror, uhell eller ulykker på flyplassen som ikke er forårsaket av flyselskapet selv, og andre slike situasjoner.

– Det andre kriteriet at konsekvensene av den ekstraordinære omstendigheten må være umulig å unngå gjennom rimelige tiltak. Dette er veldig juridiske formuleringer, men man kan eksemplifisere det med at det er enklere å finne alternative transportruter dersom du er strandet i Oslo, fremfor i Bodø.

SAS kansellerer flyginger også søndag

Uenighet om EU-forordning

Ifølge et tidligere vedtak E24 har fått tilgang til, ble SAS i 2017 klaget inn for Transportklagenemnda, hvor det ble fremsatt et erstatningskrav som følge av kansellering i forbindelse med streik.

I denne avgjørelsen anbefalte Transportklagenemnda at SAS skulle utbetale 250 euro til klager.

I slike saker skal hvert enkelttilfelle vurderes individuelt, der er altså ingen automatikk i at de vil komme til samme konklusjon i alle tilfeller med streik.

Ifølge klager ønsket ikke selskapet å rette seg etter nemndas avgjørelse.

I vedtaket fremkommer det også at SAS viser til en EU-forordning der flyselskapet ikke er pålagt å gi kompensasjon dersom det er en ekstraordinær omstendighet. Selskapet skrev også i 2017 at streik faller under denne kategorien.

Transportklagenemnda mente på sin side at «enhver streik som rammer flyselskapets drift anses ikke å ligge utenfor deres kontroll». Videre skrev nemnda at uenighet og konflikt med deler av selskapets personale må anses å ligge innenfor flyselskapets vanlige virksomhet, og faktiske kontroll.

AS-pilotene er villige til å ofre bonus på 100 millioner

– Uhyre ekstraordinært

Informasjonsansvarlig i SAS, Knut Morten Johansen bestrider dette til det fulle.

– Denne streiken rammer ikke bare deler av virksomheten. Dette har bevist at gruppen vi snakker om har ført til en total lammelse av hele selskapet, derfor er det en helt ekstraordinær situasjon.

– Man kan jo ikke drive et flyselskap uten at flyene går.

Videre presiserer han at det erstatningskravet som vil avvises kalles «denied boarding compensation». Dette er en standardkompensasjon reisende har rett på ved overbooking, forsinket eller innstilt fly.

På forbrukerrådets nettsider kan du lese mer om kravene for kompensasjon og unntakskriteriene.

SAS åpner dog for å dekke direkte relevante kostnader folk har fått som følge av situasjonen.

– Ekstra kostnader som er direkte relevant må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Om man har blitt påført ekstra kostnader som er en direkte følge av situasjonen bør man spare på kvitteringene, og adressere det til reiseforsikringen som kan ha dekkende vilkår, eller direkte til oss.

Gjensidige opplyste imidlertid via NTB i går at økonomisk tap eller skade som skyldes streik ikke dekkes av reiseforsikringen.

Les hos Dine Penger: Slik blir du millionær på bonuspoeng

Publisert:

Her kan du lese mer om