Nye fødselsnumre koster milliarder

Norge kan gå tomt for fødselsnumre innen 2040, og staten foreslår et nytt system. Skiftet kan koste norske bedrifter over en halv milliard kroner.

ET TALL I REKKEN: Norge går snart tom for fødselsnumre, og staten foreslår nå endringer i systemet. Det har en kostnad for både bedrifter og det offentlige, men skal sikre fødselsnummer til fremtidige innbyggere helt til år 2150.

Foto: Jan Haas NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Innen 2040 vil Norge trolig gå tomt for fødselsnumre.

Da må dagens 11-sifrede numre skiftes ut eller endres.

Nå har regjeringen foreslått et nytt system som skal gi mulighet for å skaffe nok fødselsnummer, og sikre hver og en av oss en plass i offentlige systemer.

Den samfunnsøkonomiske kostnaden blir på flere milliarder kroner, og fordeles på private bedrifter og det offentlige, ifølge Finansdepartementet.

Det kommer frem i et forslag som nå er sendt på høring, med høringsfrist 22. juni.

Det nye systemet skal kunne være tilstrekkelig helt til år 2150.

Finansdepartementet ønsker å innføre nye fødselsnummer fra 2032, men sier at det kan bli iverksatt senere hvis det er behov for det.

– Beregninger viser at kapasiteten vil være kritisk lav for fødselsnummeret fra 2040. Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til fremtidig befolkningsutvikling og fødselstall. Av den grunn anbefales det å innføre ny løsning for fødselsnummeret senest i 2036, skriver Finansdepartementet.

Les også

Kunder av Nordea forsøkt lurt på mail og sms

Dette koster det

Dette er et anslag på hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene av forslaget fordeles, ifølge høringsnotatet som ble sendt ut torsdag:

 • Kommuner: 353,6 millioner kroner
 • Helsesektoren: 1,066 milliard kroner
 • Andre offentlige virksomheter: 644,8 millioner kroner
 • Private virksomheter: 587,6 millioner kroner

I tillegg kommer det noen ekstrakostnader, slik summen totalt blir på 2,8 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

Forslaget lister opp både dyrere og billigere alternativer, som varierer fra 2,6 milliarder og helt opp til 26,8 milliarder kroner.

Kostnadene ved omleggingen kommer av at offentlige og private virksomheter må endre datasystemene sine, påpeker departementet. Det er stor usikkerhet om kostnadene.

– Overgangen vil innebære endringer i et stort antall IT-systemer i offentlig og privat sektor. Skattedirektoratet mener det bør være minimum 10 år fra vedtak av ny identifikator til identifikatoren innføres, skriver Finansdepartementet.

Vurderte 40 alternativer

Arbeidet med de nye fødselsnumrene har pågått i mange år.

Skattedirektoratet har vurdert over 40 ulike alternativer til nytt fødselsnummer og midlertidige d-nummer, og reduserte dette til slutt til seks alternativer som oppgis i forslaget.

Det dyreste alternativet ville ha kostet samfunnet 26,77 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

Dette alternativet, et åttesifret alfanumerisk kundenummer, er regnet som det mest optimale av personvernhensyn, men er altså dyrere å gjennomføre.

Departementet går derimot for en løsning som ligner på dagens system, men hvor et av de fem siste sifrene endres. Dermed slipper også hele befolkningen å skifte fødselsnummer.

Dagens fødselsnummer består av elleve siffer, hvor de seks første er fødselsdato, fulgt av fem individsiffer og kontrollsiffer.

Les også

Slik unngår du at ID-tyver tar opp lån i ditt navn

Kjønnet forsvinner

De nye numrene skal ikke lenger opplyse om innehaverens kjønn, ifølge forslaget.

– Internasjonalt kan en se en trend hvor flere land går bort fra tokjønnsmodellen, skriver Finansdepartementet.

– I Europa skjer en utvikling hvor identitetspapirer (nasjonalt ID-kort) fra enkelte land ikke lenger inneholder opplysninger om kjønn, legger departementet til.

Hvis denne løsningen blir valgt, vil fødselsnummeret ikke lenger oppgi opplysninger om kjønn. Dette kan ha noe å si for de om lag 20.000 personene i Norge som faller inn under en felles kategori for transpersoner, skriver departementet.

Norge vedtok i mai 2016 en lov som gjør det enklere å skifte juridisk kjønn.

Derfor trengs numrene

Fødselsnummeret er viktig fordi det benyttes til å utføre lovpålagte oppgaver i det offentlige. Dette er noen av bruksområdene:

 • arbeidsgiveres rapportering av opplysninger om lønn, pensjon og andre ytelser
 • bank- og finansinstitusjoners rapportering til skatteetaten
 • saksbehandling og utbetaling av ulike ytelser gjennom Nav
 • registrering av personopplysninger i helsevesenet
 • kommunale oppgaver som barnehager, skole, syke- og aldershjem
 • Politiet og Tolletatens registrering og oppfølging av bøter og avgifter

Her kan du lese mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Norge
 3. Siv Jensen
 4. Skatter og avgifter
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Datatilsynet kritisk til at regjeringen vraker beste løsning for nytt fødselsnummer

 2. Oljeskatt: Advarer mot milliardtap for staten

 3. 6,6 milliarder i økte avgifter med Frp i regjering

 4. Annonsørinnhold

 5. Rapport: Stans i oljeutvinning blir dyrt

 6. Angriper SVs forslag om å velge vinnernæringer