Tapte millioner, skylder på konsulenter «kjøpt og betalt» med strippere

Fire luksus-strippere, en safaritur og billetter til VM i fotball... Tyskland har fått sin vannverk-skandale - med paralleller til Terra-saken.

TRAUST FASADE: Det er lite ved bygningen der Kommunale Wasserwerke Leipzig som minner om luksus-safari i Afrika, fotball-VM-billetter levert under bordet eller stippere til flere tusen dollar.
Publisert: Publisert:

Skandalen som har rammet trauste Kommunale Wasserwerke i byen Leipzig har imidlertid et element som hverken var å finne i Terra-saken eller vannverkssaken på Romerike:

Fire innleide strippere.

Til 5.600 dollar stykket...

Opplysningene om de rådyre stripperne kommer frem i dokumenter som det tyske kommunale vannverkselskapet har sendt til domstolen i London, hvor saken nå går for retten, melder Bloomberg.

Der kjemper det tyske vannverket mot et krav fra storbanken UBS på 138 millioner dollar, vel 817 millioner norske kroner, etter mislykkede finansielle krumspring i 2006 og 2007.

Tapte på derivater

Kravet har sin bakgrunn at det kommunale vannverkselskapet engasjerte seg i kompliserte finansielle transaksjoner som kan minne om dem Terra-kommunene i sin tid engasjerte seg i her i Norge.

I stedet for å gi en ørliten gevinst, førte den finansielle kreativiteten til store tap - og altså søksmål og rettssak i London.

Kommunale Wasserwerke mener de skal slippe å betale kravet fra UBS på 138 millioner dollar - fordi de mener det var en for tett forbindelse mellom UBS og rådgiverselskapet Value Partners, som ga vannverkselskapet råd da de omstridte transaksjonene ble inngått.

Samtidig som konsulentene i Value Partners hygget seg med banktoppene i UBS, var de også konsulenter for vannverket da de kompliserte avtalene ble inngått.

Ifølge dokumenter lagt frem for retten i London, virker det som den tidligere UBS-ansatte Steven Bracy i 2006 ba om innleie av de fire stripperne til firesifrede dollarbeløp.

Det var konsulentene som skulle underholdes av damene.

Ifølge de samme rettsdokumentene hevder vannverkets advokat at Value Partners gjorde motytelse ved på sin side å invitere den nevnte Bracy og en annen UBS-ansatt på luksus-safari i Afrika - offisielt for å diskutere «partnerskap».

I tillegg skal banken ha gitt konsulentene billetter til kvartfinalekamp under fotball-VM i Berlin i 2006, samt klokker og kofferter i gaver.

- Gjensidig avhengighet

- Alle disse hendelsene viser at det var en gjensidig avhengighet som utviklet seg mellom Value Partners og UBS, sa vannverkselskapets advokat Timothy Lord da den omfattende rettsaken startet i begynnelsen av april.

Banken hevder at flybillettene under reisene ble betalt av banken, mens Value Partners betalte for oppholdet.

Banken har ikke villet kommentere opplysningene om stripperne og safarien.

UBS mener uansett at gavene var normale i bransjen, og at selv om de skulle være regelstridige er hendelsene for ubetydelige til at de rokker ved vannverkselskapets forpliktelse til å betale gjelden på 138 millioner amerikanske dollar.

Korrupsjonsdømt

Vannverkets advokater har et viktig kort i lommen i rettssaken mot UBS:

For de to aktuelle konsulentene i Value Partners - Jürgen Blatz og Berthold Senf, er allerede dømt for korrupsjon i forbindelse med at de kompliserte finansielle transaksjonene ble avtalt.

Også daværende vannverksjef Klaus Heininger er dømt for å ha mottatt mer enn tre millioner dollar i bestikkelser fra Blatz og Senf fra begynnelsen av 2005 og utover.

Alle disse tre har anket korrupsjons-dommene fra tysk rettsvesen, som dermed ennå ikke er rettskraftige.

De er imidlertid brukt for det det er verdt i den ennå ikke avgjort UBS-saken i London.

Publisert: