ELDREBØLGE: Høyteknologiske Japan står også foran en stor eldrebølge. Der ligger det også muligheter, ikke bare utfordringer, mener kronikkforfatteren. Her ser vi fra feiringen av Jiroemon Kimuras 115-årsdag i 2012. Han var på det tidspunkt verdens eldste mann. Mannen fra Kyotango døde sommeren 2013.
Det Nye Norge

Kronikk, Det nye Norge. Heidi Karin Monsen: Digitalisering og robotisering – noen av mulighetene den fjerde industrielle revolusjonen gir oss

Vi er inne i en spennende tid med digitalisering og robotisering på dagsorden. Det snakkes om den fjerde industrielle revolusjon.

 • Heidi Karin Monsen
  Heidi Karin Monsen
  Styreleder nettverk for økonomi- og virksomhetsstyring, Econa.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Jeg mener det er helt avgjørende å være nysgjerrig på den utvikling vi opplever og at hver og en av oss griper tak i mulighetene som ligger i den teknologiske revolusjonen og viser endringsvilje!

Christian Haslestad i konsulentselskapet Boston Consulting Group har uttalt at «arbeidslivet vil endre seg mye, men jeg tror ikke vi har grunn til å frykte noe jobbras». Han er en av flere eksperter på digitalisering av industrien.

Det jeg mener vi med sikkerhet kan si er at det er et stort potensial for økt effektivitet, produktivitet og konkurransekraft i norsk næringsliv.

PwC estimerer at kunstig intelligens vil gi en positiv innvirkning på 9,9 prosent av BNP i Nord-Europa. Men det kommer ikke av seg selv. Det er åpenbart at nye forretningsmodeller vil se dagens lys, og vi trenger mye mer innovasjon i Norge.

Næringslivet er godt i gang, og i IT selskapet Tieto har man tatt i bruk roboten Alicia T i ledergruppen innenfor «den datadrevne forretningsenhet» i selskapet.

Hensikten er å sørge for enda bedre faktabasert datadrevet beslutningstaking i en ledergruppe.

Vil dette innebære at ledere forsvinner i fremtiden?

Nei, på ingen måte tror jeg.

Det menneskelige aspektet og beslutningstaking vil fremdeles være svært viktig. Og det er helt klart at kunstig intelligens i en ledergruppe byr på mange utfordringer knyttet til etikk og moral. Uansett, det bidrar til å sprenge noen grenser.

Robotiseringen og teknologiutviklingen vil ha en enorm effekt på norsk økonomi fremover.


Det menneskelige aspektet og beslutningstaking vil fremdeles være svært viktig. Og det er helt klart at kunstig intelligens i en ledergruppe byr på mange utfordringer knyttet til etikk og moral

Et av flere viktige moment er sykefraværet. Ny helseteknologi kan varsle om sykdom flere dager før den bryter ut, og dermed forbedre planleggingen.

En stor økonomisk gevinst som vi i Econa som arbeidstagerorganisasjon må ta innover oss.

I fremtiden vil befolkningen kunne ta en kikk på skjermen ved sengen om morningen som sier at alt er som det skal være. Om ikke, vil det kunne stå et lite rødt kryss på skjermen og mulig en beskjed om at du har en litt høy kroppstemperatur. At sannsynligheten er høy for at du vil få influensa, og gjennom en slik type informasjon vil du raskt kunne få medisiner og unngå et sykefravær.

Jeg konstaterer selv det gledelige faktum at, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, nylig vant «Digitaliseringsprisen 2017», gjennom prosjektet «Digital sykefraværs oppfølging».

Vi i nettverk for Økonomi- og virksomhetsstyring i Econa har fått på plass både IKT direktør i NAV, Torbjørn Larsen, og strategidirektør Jan Ove Akerjordet i Skatteetaten til et spennende arrangement i september der vi vil la Econa sine medlemmer få høre hvordan de to største driverne på digitalisering av offentlige tjenester har rigget seg for å stå sterkt på områdene i inneværende og neste strategiperiode.

I forbindelse med kunstig intelligens og «The Internett of Things», ser vi en rekke spennende eksempler på områder hvor teknologien kan føre til optimalisering av drift. Det er helt klart at i fremtiden vil maskiner og dingser kunne samle, registrere, analysere og presentere data via nettet. Jeg vet at laksenæringen som nå står overfor store forretningsmuligheter i Kina har et godt fokus på dette.

Stortingsrepresentant for Høyre: Heidi Nordby Lunde

Jeg hørte på stortingsrepresentanten Heidi Nordby Lunde, (Høyre) som påsto at digitaliseringen vil føre til at to milliarder jobber vil forsvinne og hun fokuserte på den store eldrebølgen som etter hvert kommer.

Innenfor eldreomsorgen er det mangel på arbeidskraft, men den nye teknologi vil kunne skape muligheter. Heidi henviser til Japan som har en aldrende befolkning. I Japan har de i dag toaletter som gir deg en ekstra dytt for å komme deg opp igjen.

Av og til er det kanskje det lille ekstra innenfor ny teknologi de eldre trenger for å klare seg hjemme alene. Det jobbes på spreng for å tilrettelegge for mange gode teknologiske løsninger med tanke på den eldrebølgen som Japan venter seg. Fokus på teknologiutvikling er høyt. Her er sikkert mye vi kan lære av i Norge.

Listen er lang med tanke på digitalisering og robotisering, og utviklingen har vist at maskiner er blitt dyktigere enn oss mennesker på en rekke områder.

La oss avslutte med den gode nyheten: Vi mennesker HAR en sjanse, også i en hverdag styrt av stadig mer avansert teknologi.


Vi mennesker HAR en sjanse, også i en hverdag styrt av stadig mer avansert teknologi

Men én ting er helt sikkert: Vi er alle nødt til å tenke og handle annerledes enn vi har gjort i generasjoner. Måten vi har tenkt på som mennesker frem til nå, har vært det vi kaller lineær.

Det vil si at vi tolker fortiden og planlegger for fremtiden basert på det som har vært og at utviklingen følger en noenlunde rett linje. Men dette fungerer ikke lenger i et landskap der avansert teknologi setter premissene.

Alt går for fort.

Det vil handle om å ta i bruk de unike ressursene, kapasiteten, kreativiteten og tankekraften vi mennesker faktisk har – på en langt mer effektiv måte. For vi kan aldri regne med å sitte i førersetet i teknologisamfunnet dersom vi og hjernen vår «går for halv fart» og i gode, gamle og velkjente mønstre.

Dette viktige tema setter vi i nettverk for Økonomi og virksomhetsstyring i Econa på dagsorden 25. oktober. Det blir en oppfølger av det store arrangementet som vi gjennomførte i april; som vi kalte: «Hva gjør du når robotene inntar kontoret ditt?»

Det skapte en enorm interesse med nesten 600 deltagere.

Dr. Etienne van der Walt og selskapet hans Neurozone står bak utviklingen av en unik modell og et konsept med en helhetlig tilnærming til å utvikle menneskers potensial og hjelpe hjernen å fungere på sitt beste. Denne modellen brukes bl.a. ved MIT University. Dr. Etienne van der Walt kommer til vårt arrangement helt fra Sør-Afrika.

Les også

Kronikk, Det nye Norge, Marit Arnstad i Senterpartiet: «Digitalt ekspresstog til hele landet»

Les også

Kronikk, Det nye Norge, Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm: Morgendagens arbeidsliv i gårsdagens bygg

Les også

Det nye Norge - kommentar av Christoffer Hovde: Glem robotene - dette må du frykte nå

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
 2. Digitalisering
 3. Arbeidsliv
 4. Teknologi
 5. Kunstig intelligens
 6. Japan

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Får langtidsavtale for å hjelpe Statoil med digitalisering

 2. Har vi nubbesjans mot robotene?

 3. «Alt som kan digitaliseres må digitaliseres»

 4. Betalt innhold

  «Den største trusselen med ny teknologi er å ikke anvende den»

 5. Betalt innhold

  Mener oljebransjen må dele på flere hemmeligheter