Advokat frifunnet – ingen erstatning til Manglerudhallen etter at toppklubben feilet

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg ville ha erstatning fra advokaten til tidligere fotballtopp.

FRIFUNNET: Advokaten som sto for pantsettelsen av Manglerudhallen er frifunnet for erstatningsansvar, etter at klubben tapte flere millioner kroner i kjølvannet av fotballtoppen Tom Arne Nyborgs krumspring.

Foto: Carina Johansen NTB scanpix
Publisert:,

Advokat Joakim Marstrander er frifunnet i Oslo tingrett etter at Stiftelsen Manglerud kunstgressanlegg gikk til sak og krevde 3,1 millioner kroner i erstatning tidligere i år.

Bakgrunnen for søksmålet var den ulovlige pantsettelsen av Manglerudhallen, gjennomført av stiftelsen og tidligere fotballtopp Tom Arne Nyborg.

Nyborg ble i 2016 dømt for grov økonomisk utroskap etter at Manglerud Toppfotball gikk konkurs. Nyborg håndterte klubbens økonomi under satsingen, og lånte på et tidspunkt penger av lånehaier for å holde klubben flytende. Så sa det stopp.

2.-divisjonsklubbens to beste herrelag og kvinnelaget ble slettet fra seriesystemet, og klubbens fotballhall, Manglerudhallen, var nær ved å gå på tvangssalg.

Omstridt pantsettelse

Det var pantsettelsen av denne hallen som var stridens kjerne da Manglerudhallens stiftelse gikk til sak mot Marstrander. De mente advokaten ikke hadde klargjort hvem han egentlig representerte, Nyborg eller stiftelsen, og samtidig at han burde ha frarådet en slik pantsettelse. Marstrander mente på sin side at han ikke hadde opptrådt uaktsomt, og viste til at han hadde gitt uttrykk overfor Nyborg om at pantsettelsen ikke måtte aksepteres.

Det var Oslo tingrett enig i, kommer det frem av dommen, som ble avsagt 4. september.

Retten har kommet til at Marstrander ikke kan anses å ha hatt noe advokatoppdrag for stiftelsen, men at hans befatning med Manglerud Star-sfæren gikk gjennom Nyborg.

Avskåret fra møte

Marstrander ble blant annet avskåret fra å delta på møtet hvor avtalen om pantsettelsen ble signert, noe retten ser på som en sterk indikasjon at Marstrander ikke hadde noe advokatoppdrag:

«Retten har kommet til at Marstrander ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt overfor stiftelsen. (...) Marstrander kom inn i prosessen sent og hans bidrag er for beskjedent til at det utløste en handleplikt overfor stiftelsen», skriver retten i domsslutningen, som altså frifinner advokaten.

– Vi er godt fornøyde med utfallet av dommen, og mener det er en riktig avgjørelse, sier Marstranders advokat Nils-Henrik Pettersson i Advokatfirmaet Glittertind til E24.

Marstrander tilkjennes samtidig sakskostnader på 421.241 kroner, som må betales av Stiftelsen Manglerud kunstgressanlegg.

Stiftelsen har én måned på seg fra domsavsigelsen 4. september på å bestemme seg for om de vil anke avgjørelsen til lagmannsretten.

Stiftelsens advokat Tone-Lise Langerud Klose skriver i en sms til E24 at ankespørsmålet så langt ikke er avklart.

Fotballtopp dømt i 2016

Tom Arne Nyborg ble i oktober 2016 dømt til to og et halvt års fengsel. Han ble frifunnet for forfalskninger av dokumenter og e-poster, men dømt for brudd på straffeloven, stiftelsesloven, aksjeloven og bokføringsloven.

Nyborg hadde ifølge dommen hentet ut over 25 millioner kroner fra Manglerud Star Livsstilsbygg, Stiftelsen Arena og Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg i forsøket på å redde klubben.

Blant tiltalepunktene omtales en pantsettelse av stiftelsens fotballanlegg for 6,9 millioner kroner til fordel for Østmarka Idrettsbarnehage. Det er denne pantsettelsen som er kjernen i denne ukens rettssak mot Nyborgs tidligere advokat.

«Pantsettelsen på kroner 6,9 millioner av stiftelsens fotballanlegg er åpenbart ulovlig og i strid med stiftelsens økonomiske interesser», heter det i dommen mot Nyborg fra 2016. Der anfører Nyborg at han ikke hadde pantsatt noe som helst, men at det var et styremedlem og styrelederen i stiftelsen som undertegnet.

Dommen beskriver at Tom Arne Nyborgs atferd medførte at Manglerud Star Livstilsbygg AS tapte 9,9 millioner kroner, Stiftelsen Arena 3,5 millioner kroner og Stiftelsen Manglerud kunstgress 10,9 millioner kroner.

Ett år av Nyborgs fengselsstraff ble gjort betinget med prøvetid, mens de sivile kravene mot den tidligere klubbdirektøren ble hevet etter et privat forlik, ifølge Oslo tingrett.

Han anket dommen på stedet, men anket ble avvist av lagmannsretten. Også en anke til Høyesterett ble forkastet.