NYE TIDER: Når til og med Lamborghini lanserer en hybridbil, er det på tide å se på de norske bilavgiftene. Her deres Asterion presentert under en bilmesse i Paris denne uken.

Kommentar: Norske bilavgifter bør endres

Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Norske bilavgifter bør endres. På veien mot en fremtid med nullutslipp, har den teknologiske utviklingen løpt fra dagens norske bilavgifter. Det er en god nyhet.

Lamborghinislansering av en hybridbil nylig, illustrerer den teknologiske utviklingen. Deres nye sportsbil har en 5,2 liter V10 motor og 900 hestekrefter. Men hybridmotoren bringer utslippene ned på 98 g/km, noe som er mindre enn mange av småbilene som ruller på norske veier i dag.

Ca. ¼ av kjøpsavgiftene for bil er i dag knyttet til miljø. Det resterende beregnes av bilens vekt og motorstørrelse. Om man virkelig vil at bilavgiftene skal stimulere til en trygg og miljøvennlig bilpark, bør alt av særavgifter ved kjøp av bil baseres på miljøforurensning. Vekt og motorstørrelse bør avvikles som avgiftskomponenter. Det er ingen miljøargumenter for å beholde dem.

På toppen av miljøsentrerte særavgifter bør det ilegges moms. I en overgangsperiode kan dagens nullsats for elbiler beholdes, men med økt omfang bør denne fordelen gradvis fases ut.

Et miljøbasert bilavgiftssystem vil føre til at miljøavgiften på en stor bil som har lavt eller null utslipp vil være mindre enn avgiften på en liten bil med gammel motorteknologi og mer utslipp. Det vil kanskje utfordre fordelingsrefleksen til mange, men om man reelt bryr seg om miljøet, er det en ønsket utvikling. I motsatt fordelingsretning trekker at en stor bil normalt koster mer å produsere enn en liten bil, som gir høyere moms.

Et reform av bilavgiftene kan også legge til rette for en fremtid hvor en ikke-forurensende bilpark har blitt et normalt gode, kun pålagt moms. Erfaringen fra blant annet Danmark er at et grønt skifte med lavere bilavgifter senker alderen på bilparken, ved at folk kjøper bil oftere. Det dekker inn deler av avgiftsreduksjonen for staten, men både staten og samfunnet tjener også på en tryggere bilpark som gir færre skade og drepte.

Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene skal bli mer miljøvennlige. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene.

Publisert:

Her kan du lese mer om