Oljebremsrammede Kristiansund ser tegn til bedring:
– Jeg tror vi har touchet innom bunnen

Utviklingen i Kristiansund er som et speil på Olje-Norge. 2016 ble et tøft år. Nå kan imidlertid situasjonen være i ferd med å snu.

OPTIMIST: – Vi velger å kalle Vestbase for Norges triveligste base, og det er noe vi prøver å leve opp til, ved at alle, enten du er kunde, leverandør eller ansatt, skal føle at det er greit å være her, sier administrerende direktør Alf Dahl ved Vestbase i Kristiansund. Nå håper han den verste perioden ligger bak dem, og at de kan begynne å ansette ved basen i neste runde.

Ingvild Sagmoen, E24
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

KRISTIANSUND (E24): Kort vei fra flyplass og helikopterterminal i Kristiansund ligger oljeforsyningsbasen Vestbase.

Basen strekker seg over 600 mål, har 60 leietagere og er Kristiansunds største arbeidsplass.

På det meste, i toppårene 2014 og 2015, var det rundt 1.000 medarbeidere på baseområdet. I dag jobber det rundt 600 personer her.

– For min del har det vært en god, lang reise, sier administrerende direktør Alf Dahl ved Vestbase.

Siden 2002 har Dahl ledet driftsselskapet ved basen, som er installasjonene i Norskehavets «lagerrom». Supplybåter går i shuttletrafikk ut til plattformene med utstyr og forsyninger.

I tillegg er et betydelig oljeservicemiljø blitt bygget opp.

– Jeg kom inn på starten av en lang periode med gode tider i bransjen. Jeg har fått være med på utbygginger, ansettelser av folk og mye verdiskaping, sier han.

Speiler hverdagsbildet i regionen

Vestbase har vokst i takt med at aktiviteten i Norskehavet har tiltatt.

Basen ble etablert allerede i 1980, samtidig som de første boringene skjedde i havet utenfor Midt-Norge.

Da var aktiviteten sporadisk, med boringer om sommeren og stille resten av året.

Siden 1993 har aktiviteten på basen blitt mer permanent. Da startet produksjonen på feltet Draugen og aktiviteten i Norskehavet skjøt fart.

Kort tid etter fulgte oppstart på Heidrun, Njord, Norne, Mikkel og Kristin.

– På mange måter speiler Vestbase hverdagsbildet i denne regionen. Kristiansund har historisk vært tungt inne i enkeltbransjer og derfor blir det avgjørende at det går bra i de bransjene. Regionen har utviklet seg positivt i takt med utviklingen i oljeservice og støttefunksjoner til offshoreaktiviteten, sier Dahl.

– Så derfor er vi også ganske sårbare. Går det nedover med aktiviteten knyttet til olje og gass, vil vi ikke bare få arbeidsledighet hos leverandørene og de som er direkte knyttet opp mot offshoreaktiviteten, men også i servicefunksjonene rundt, sier han.

– Tror vi har touchet innom bunnen

Arbeidsledigheten i Kristiansund er mye høyere enn landsgjennomsnittet.

Per april 2017 er 4,5 prosent av arbeidsstokken ledige her, mot 2,8 prosent på landsbasis. I all hovedsak skyldes den høye arbeidsledigheten i Kristiansund nedgangen i oljebransjen og ringvirkninger av denne.

Da oljebremsen traff Vestbase i 2015 ble det en ny erfaring for Dahl.

– Høsten 2015 begynte vi å merke at offshoreaktiviteten i Norskehavet var redusert, og høsten 2015 og våren 2016 ble vi nødt til å tilpasse bemanningen og justere kostnadsbildet, forteller han.

– Omsetningen og aktiviteten vår gikk ned med 30–35 prosent, og vi måtte nedbemanne. Det å kunne håndtere en slik prosess på en troverdig og profesjonell måte har vært en ny læring for både min og bedriften sin del.

Det var høsten 2014 at oljeprisen begynte å falle voldsomt. Allerede da forsto både ledelsen og de ansatte ved Vestbase at det kom til å bli en merkbar nedgang i aktiviteten fremover.

Flere pågående prosjekter, blant annet Åsgard subsea kompresjonsprosjekt, bidro til aktivitet gjennom sommeren 2015, og det var først mot slutten av 2015 at nedturen virkelig slo inn her.

– Vi kom inn i omstillingen på litt forskjellige tidspunkt og vi går ut av den igjen på litt ulike tidspunkt. For vår del tror jeg vi har touchet innom bunnen nå i løpet av vinteren som vi har lagt bak oss, sier Dahl.

– Nå tror jeg vi vil få en gradvis økning. Ikke så rask og skarp som nedgangen har vært, men at det bygger seg mer langsomt og bærekraftig opp igjen.

Fra å ha hatt aktivitet nærmest døgnet rundt, var det dager i vinter hvor det ikke var båter ved kaiene og begrenset med aktivitet og minimumsbemanning på baseområdet.

– Det har vært sånn at vi i perioder har kunnet høre måsene hyle. Det har vært så stille at en noen dager har vært bekymret, sier Dahl.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

VESTBASE: Oljeforsyningsbasen Vestbase utgjør et samlet areal på cirka 600 mål og består av rundt 60 bedrifter og 600 ansatte. Basen ligger nær flyplass og helikopterterminal i Kristiansund.

Valderhaug Vestbase

Nedbemannet med 60 personer

Da aktiviteten falt og de skjønte at de var på vei inn i en periode hvor kapasiteten måtte ned, lagde Vestbase et prosjekt de kalte «Vestbase light».

– Vi måtte slanke oss og få ned kostnadsprofilen vår, og det innebar blant annet å kutte bemanningskostnader, men samtidig evaluerte vi alle tyngre kostnader, gikk runden med underleverandører og kuttet kostnader som ikke var nødvendige for den daglige driften, samtidig som det ble igangsatt forbedringsprosesser, sier Dahl.

Omsetningen for Vestbase AS falt fra rundt 700 millioner i 2015 til 530 millioner i 2016, forteller han.

– Det var en betydelig reduksjon, men vi klarte i en krevende periode å opprettholde en lønnsom drift, og det var viktig for oss, slik at både ansatte og eiere skal føle seg trygg på at vi klarer å håndtere situasjonen.

På Kristiansund-basen måtte de nedbemanne med rundt 60 personer fra å være rundt 200 i driftsselskapet. Nedbemanningen skjedde i to runder. Høsten 2015 ble mellom 10 og 15 ansatte sagt opp. Våren 2016 fulgte en større runde med kutt. I tillegg reduserte leietagerne på basen bemanningen hos seg.

– Det var en situasjon som jeg ikke hadde opplevd tidligere.

Les også

Oljeministeren klar med årets lisensrunde: Fortsetter å utvide i nord

– Å si opp folk på grunn av redusert aktivitet, dyktige folk som har gjort jobben sin og har et stort hjerte til bedriften, det var uvant. En kan risikere å bli litt emosjonell, men i min rolle må en prøve å se det profesjonelt og prøve å behandle alle på en rettferdig måte og legge gode kriterier til grunn, kriterier som er avtalt med organisasjonene og som de også får innsyn i og mulighet til å evaluere.

For Dahl var det viktig å følge opp prosessene tett, forteller han.

– En må gjøre jobben sin på en måte som gjør at en tåler å møte disse menneskene igjen ved en senere anledning. Det har vært en god rettesnor for meg, og det har vært lærerikt å være gjennom en sånn periode, og nå håper jeg den er over for vår del. At vi igjen kan begynne å ansette folk i neste runde.

– Det er en substans i optimismen

Allerede til sommeren tar Vestbase inn ti av dem som fremdeles er ledige i sommervikariater.

Nå ser Dahl tegn til at noe er i ferd med å løsne. I februar begynte Vestbase med forberedelser til Wintershalls boring på Maria-feltet, og 20. mars startet boringen.

– Et og et halvt år med boring på Maria, den aktiviteten og det prosjektet kom i grevens tid for oss, sier han.

Nå går det nærmest ut en båt hver dag med rør og forsyninger til boreriggen Deepsea Stavanger.

Les mer: Maria-feltet: – Et stjerneeksempel på hvordan fremtiden vil se ut

– Dette er et viktig volum for oss, det er en langsiktig og kontinuerlig aktivitet fremover som vil bygge en form for basis for oss, sammen med Statoils bore- og driftsforsyning og Shell sin driftsforsyning til Draugen, sier Dahl.

– Vi visste at Maria-prosjektet skulle komme, og gjennom den pågående aktiviteten til Maria får vi de bekreftelsene vi trenger på at det er en substans i den stigende optimismen, og at det ikke bare er noe vi prater om. Samtidig får vi også bekreftelser fra andre deler av bransjen om at noe beveger seg i positiv retning.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

NÆRINGSPARK: Vestbase har som mål å være knutepunkt for all offshorerettet aktivitet i Norskehavet. Her leveres en rekke typer varer og tjenester av de ulike firmaene som er etablert her.

Valderhaug Vestbase

Ønsker kontrollert vekst

Både boreoperasjoner og drift under produksjon gir aktivitet for Vestbase, men det er boreopeasjoner som gir mest. Vestbase er derfor avhengig av en god kombinasjon av vanlig drift og andre aktiviteter, som leting og produksjonsboring, i Norskehavet. Utsiktene for den neste femårsperioden ser gode ut: I tillegg til boringen på Maria som allerede er i gang, skal det eksisterende oljefeltet Njord bygges ut. I 2020 starter dessuten produksjonen på Dvalin-feltet, tidligere kjent som Zidane.

Les også

Aker Solutions-sjefen tror det er for sent å håpe på omsetningsløft i 2018

Nå handler det imidlertid om å finjustere optimismen og ikke tro at bransjen skal rett til himmels igjen, mener Dahl.

– Vi ønsker mer aktivitet, men vi må sammen påse at det blir en vekst vi har kontroll på.

– Vi må bygge opp kapasiteten igjen – det er 50.000 mennesker som har forsvunnet fra bransjen – en del kunnskap og kapasitet er borte, og vi kan ikke ta igjen dette over natta.

Det ser svært lovende ut at de kommende utbyggingsprosjektene i Norskehavet er planlagt realisert etter hverandre, slik at disse i de kommende årene får en jevn strøm av aktivitet ut, mener Dahl.

Les også

Maria-prosjektet er på full fart mot produksjonsstart: – Et stjerneeksempel på hvordan fremtiden vil se ut

– Vi er avhengig av at prosjektene kommer litt i tur og orden. Kommer alt samtidig, kan vi igjen få noen kapasitetsproblemer i leverandørindustrien. De kommende tre til fire årene skal det investeres 60 milliarder i nye feltutbygginger i Norskehavet, og det er forventet betydelige lokale og regionale ringvirkninger av disse prosjektene.

Dahl tror bransjen har hatt godt av det nye fokuset på kostnadsbesparelser og forbedringsprosesser som har kommet.

– I en oppgangskonjunktur over ti-tolv år hvor en har vært mest opptatt av å levere det kunden har bedt om, har en vært mest fokusert på leveransen. Kostnadsbildet og optimalisering av ressurser har kanskje ikke vært en like stor del av det primære fokuset, sier han.

– Det har ikke i så stor grad vært spørsmål om hva ting har kostet, bare du har kunnet levere det, og det har bransjen vært preget av. Nå tror jeg vi har fått en vekker, og det er veldig bra at bransjen har kommet inn i ulike former for forbedringsprosesser, sier Dahl.

– Dette kommer vi til å se nytteverdien av gjennom lavere utbyggingskostnader, flere utbygginger som blir lønnsomme, økt ressursutnyttelse og et vesentlig lengre perspektiv på fremtidige aktiviteter.

Les også

Ny Industri Energi-leder er oljeoptimist

Les også

Optimismen tilbake på Vestlandet

Les også

Åpner for fagbrev med full lønn

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Olje og gass
 3. Nedbemanning
 4. Arbeidsliv
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Torgrim (29) mistet oljejobben – nå kjører han buss

 2. – Et stjerneeksempel på hvordan fremtiden vil se ut

 3. OMV gjorde to gassfunn i Norskehavet: – Det er ganske stort

 4. Annonsørinnhold

 5. Oljegiganter varsler jobbkutt

 6. Klar melding til oljeselskapene: - Ikke sett på pauseknappen nå