Konkurransetilsynet gir milliardgebyr til Sector Alarm og Verisure

De to selskapene får gebyr på til sammen 1,2 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer. Konkurransetilsynet hevder selskapene forsøkte å true hverandre til å fortsette med ulovlig samarbeid.

 • Martin Hagh Høgseth
 • Eivind Bøe
 • Tyra Kristiansen Stave
 • Hanna Ghaderi
Publisert:

Konkurransetilsynet har konkludert med at Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om markedsdeling fra 2011 til 2017.

Aktørene er de største innen markedet for norske boligalarmer. Verisure har rundt 250.000 kunder her i landet, mens Sector Alarm har rundt 175.000 kunder.

Verisure ilegges det største gebyret på 766 millioner kroner. Selskapet bekrefter i en pressemelding at de vil anke vedtaket til Konkurranseklagenemda.

I fjor vedtok Sector Alarm å betale et gebyr på 467,3 millioner kroner i den samme saken. Årsaken til at gebyrene har ulik størrelse er at de to selskapene har ulik omsetning.

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en kommentar.

Les også

Varslet gigantgebyrene til Verisure og Sector Alarm i fjor

Hevder selskapene forsøkte å true hverandre

Tilsynet mener at selskapene i perioden har hatt omfattende direkte kontakt. Dette skal ha skjedd ved fysiske møter, telefon og korrespondanse via e-post.

I disse møtene skal selskapene ha gitt hverandre detaljert informasjon om markedsstrategier.

«De oppfordret hverandre til å overholde samarbeidet, og når de opplevde at det ble forsøkt brutt truet de hverandre med at de ville slå tilbake. På denne måten har de klart å opprettholde og stabilisere markedsdelingen,» skriver Konkurransetilsynet i meldingen.

Til E24 forklarer konkurransedirektør Lars Sørgard hvordan truslene ble gitt.

– De truet med at hvis det ene selskapet tar så mange kunder fra dem, tar de tilsvarende antall kunder tilbake, sier Søgard.

Selskapene har seks måneders frist på å anke, slik Verisure har meldt at de gjør, opplyser Søgard.

– Det som er spesielt med denne saken er at de har delt kundene mellom seg, det var markedsdeling, som vi ser på som en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier Søgard.

Les på E24+

Overprisede Tesla kan klatre videre mot toppen

Verisure varsler anke

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge i en pressemelding.

Han sier at det norske markedet er preget av sterk konkurranse med høye investeringer i innovasjon, markedsføring og salg.

– Sakens fakta viser at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt, sier Støldal.

Han forklarer også at de er opptatt av opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle lover og regler, og at de er tilhengere av konkurranse mellom partene.

Selskapet mener at kontakten mellom selskapene, som tilsynet trekker frem, er tatt ut av sin kontekst. I tillegg hevder de Konkurransetilsynet har sett bort fra fakta som er gitt dem, noe som også vil bli tatt opp i anken.

E24 har stilt Verisure en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken. Støldal opplyser i en e-post at de ikke vil kommentere saken ytterligere, men skal gå grundig igjennom tilsynets vurderinger.

Sector Alarm, som altså tidligere har vedtatt gebyret, gjorde det for å legge saken bak seg.

– For halvannet år siden valgte vi å vedta gebyret fra Konkurransetilsynet. Dette fordi vi ønsket å legge saken bak oss og bruke alle våre krefter på å levere en best mulig tjeneste til våre kunder. Vi anså oss ferdige med saken og utover det har vi ingen andre kommentarer, sier kommunikasjonssjef i Sector Alarm Sissel Eckblad.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Sector Alarm
 2. Verisure
 3. Konkurransetilsynet

Flere artikler

 1. Verisure tapte klagesak: Gebyr på 766 millioner kroner opprettholdes

 2. Ingen personlig straff til Verisure og Sector Alarm etter gigantgebyr

 3. Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

 4. Varsler massesøksmål mot Sector Alarm og Verisure etter konkurransegebyr

 5. Har gitt bøter for 2,5 milliarder på to år