Spion- og korrupsjonssiktet nordmann holdes i varetekt

Mannen som er siktet for avsløring av statshemmeligheter og korrupsjon kan holdes varetektsfengslet frem til 12. oktober.

VAR ANSATT: Mannen jobbet i DNV GL. Her er selskapets hovedkontor som ligger på Høvik i Bærum kommune.
Publisert:

Tingretten ville løslate mannen som i august ble pågrepet og siktet for å ha delt statshemmeligheter. Påtalemyndigheten anket beslutningen til lagmannsretten.

Lagmannsretten mener i motsetning til tingretten at faren for bevisforspillelse er nærliggende. Det viser kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

I kjennelsen skriver lagmannsretten at det er «en reell fare for siktede for å påvirke bevis om han ikke varetektfengsles».

«Mannen kan holdes i varetekt frem til påtalemyndighetene eller retten bestemmer noe annet, men han kan ikke holdes fengslet lenger enn til 12.oktober», heter det i kjennelsen.

Siktedes forvarer, Marianne Darre-Næss, sier mannen «naturlig nok» ikke er enig i kjennelsen.

– Det vil bli vurdert om det er grunnlag for å anke den videre, skriver Darre-Næss i en SMS.

Les også

Tingretten vil løslate spionsiktet nordmann - siktelsen utvidet

– Betydelig risiko for tap av omdømme og oppdrag for DNV GL

Retten viser til siktelsens alvorlighet, og mener at det ikke er uforholdsmessig med videre varetektsfengsling når den og bevisforspillelsesfaren tas i betraktning.

Lagmannsretten bemerker at det «generelle fengslingsvilkår om skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder er etter lagmannsrettens syn oppfylt».

Mannen har fått brev- og besøksforbud, samt medieforbud i hele fengslingsperioden.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST sier siktelsen ble utvidet fordi de mener mannen mottok en utilbørlig fordel gjennom sitt arbeid.

– Siktelsen omfatter grov korrupsjon blant annet fordi han har hatt en betrodd stilling i en virksomhet som forvalter viktige verdier.

– Handlingen representerte i tillegg en betydelig risiko for tap av omdømme og oppdrag for DNV GL, sier Nygaard i en telefonsamtale.

DNV GL har sagt at de er kjent med at PST har utvidet siktelsen mot deres tidligere ansatte.

– Kjernen i denne saken er for DNV GL at en av våre ansatte har begått et alvorlig tillitsbrudd, skrev selskapet tirsdag.

Ble pågrepet på restaurant

Mannen ble i august pågrepet av PST på en restaurant i Oslo, og siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Da skal han ha vært i møte med det PST mener er en russisk etteretningsoffiser. Disse skal ifølge PST ha hatt flere møter med hverandre. I siktelsen går det frem at retten mener at det er sannsynlig at mannen forsto hvem han møtte.

Nordmannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Den siktede jobbet hovedsakelig med materialteknologi og 3D-printing innenfor olje- og gassfeltet, ifølge DNV GL. Selskapet har tidligere bekreftet at 50 av deres kunder kan være berørt av saken.

Blant disse er selskaper som Kongsberg Gruppen og Equinor.

Les også

Spionsiktet nordmann: Sier han fikk penger for informasjon

DNV GL driver med kvalitetssikring og risikohåndtering internasjonalt. Hovedkontoret ligger på Høvik i Bærum.

Etter pågripelsen av mannen besluttet Utenriksdepartementet å utvise den russiske diplomaten som mannen skal ha sittet i møte med da han ble pågrepet.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet den gang.

Publisert:

Her kan du lese mer om