Drapssiktet skylder drept kvinne over 12 millioner etter byggekonflikt

Den drapssiktede mannen i slutten av 30-årene skal ha vært i en årelang økonomisk strid med kvinnen politiet nå mener han har skutt og drept.

Publisert:

– Det er ingen familierelasjon, men mer en relasjon knyttet opp mot noe mer forretningsmessig. Det kan være en sivilrettslig konflikt og muligens dreie seg om en pågående sak.

Det sier leder for etterforskning og etterretning i Oslo-politiet, Grete Metlid, under en pressekonferanse på politihuset på Grønland i Oslo onsdag ettermiddag.

Mannen i slutten av 30-årene fra Bærum ble før jul dømt til å betale den nå drepte kvinnen i 50-årene nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder, ifølge VGs opplysninger.

Det har vært en årelang konflikt mellom partene. Den drapssiktede mannen skulle torsdag denne uken møte i Oslo tingrett hvor selskapet hans skulle bli tvangsoppløst.

Onsdag morgen ble kvinnen i 50-årene skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo. Vitner har sagt til VG at de skal ha hørt flere skudd. Den nå drapssiktede mannen ble pågrepet i en politiaksjon på E18 på vei ut av hovedstaden kort tid senere.

Metlid sier at de på nåværende tidspunkt ikke kan si noe mer om relasjonen mellom avdøde og siktede, eller om hvilke motiv som ligger bak.

– Vi kan ikke si noe helt avklart rundt dette, men vi er kjent med dette, sier hun.

Den siktede mannen samtykker til varetektsfengsling, men har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sier hans forsvarer Ole Petter Drevland til VG.

– Jeg har snakket med ham. Han er ordentlig sliten og nedbrutt, sier Drevland.

Tok pant i bolig

Kvinnen tok ut søksmål mot den drapssiktede mannen i 2018, og det har siden pågått en rettsprosess som endte med dom i Oslo tingrett før jul i fjor.

Ifølge VGs opplysninger ble det i mars i år holdt utleggsforretning hvor det ble tatt utleggspant i den drapssiktedes bolig for over 12 millioner kroner.

En utleggsforretning betyr at den man skylder penger, krever at man gjør opp for seg. Blir det tatt utleggspant i eiendeler eller bolig, kan innehaver av pantet kreve at boligen eller eiendeler blir tvangssolgt.

Marius Rød ved Bing Hodneland Advokatselskap AS, prosessfullmektige for den nå avdøde kvinnen, forteller at det ikke er foretatt noen juridiske skritt siden begynnelsen av mars, da det ble holdt utleggsforretning.

Han opplyser at utlegget kun er pant per nå, og at det foreløpig ikke er satt i gang noen prosess for å realisere panten.

Den nå drapssiktede mannen har anket dommen fra Oslo tingrett, og ankesak er berammet i Borgarting lagmannsrett februar neste år.

En person med innsikt i konflikten sier til VG at han oppfattet den siktede som frustrert og oppgitt over å ha blitt idømt erstatningsansvar.

Hyret inn som prosjektleder

Bakgrunnen for saken var at drapsofferet saksøkte mannen for uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med byggeprosjekter på to eiendommer hun eide i Oslo.

Prosjektene gjaldt bygging av ny bolig og renovering av en leilighet på Frogner i Oslo. Drapssiktede ble i 2016 engasjert som rådgiver og prosjektleder, og skulle blant annet ha ansvar for å inngå og følge opp avtaler med leverandører og håndverkere.

I forbindelse med at han ble hyret inn som prosjektleder, opprettet han eget selskap i forbindelse med arbeidet.

Arbeidet ble utført, men det viste seg senere at det ble bygget i strid med rammetillatelsene for prosjektene. Det ble blant annet bygget for stort, for nærme nabogrensen og uten de riktige tillatelsene.

Dette førte til store merkostnader for den nå drepte kvinnen, som måtte hyre inn andre firmaer for å utbedre ombyggingen. Den avdøde kvinnen måtte også selge en av leilighetene med milliontap på grunn av dette.

– Etter prosjektlederavtalen var NN (navnet på siktet, red.anm.), forpliktet til å yte en faglig god innsats for at myndighetene ville godkjenne arbeidet. Det gjorde han ikke, skriver retten i sin avgjørelse.

De bemerket også at den nå drapssiktede mannen ikke foretok noen vurdering av om arbeidet kunne godkjennes, og at han ikke la ned noen innsats for å oppnå dette.

Av rettsdokumenter går det frem at mannen i yngre alder hadde omgang med flere kriminelle. I 2002 ble han dømt til fengsel i ett år og seks måneder for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelse.

Fra tidligere var mannen dømt til fengselsstraff for vinningsforbrytelser og for overtredelser av veitrafikkloven. I 2007 og 2014 ble han dømt for å ha kjørt for fort.

Publisert:

Her kan du lese mer om