Professor tror nyutdannede taper på lengre permittering

Det er ikke så åpenbart at utvidet permitteringsordning er gode nyheter for arbeidskraften, sier BI-professor Gisle J. Natvik. Han stusser på at fagforeningene er så positive til forslaget.

NULLSUMSPILL: At permitterte får stå først i jobbkøen hos arbeidsgiveren den dagen kapasiteten skal justeres opp igjen, går på bekostning av nyutdannede, mener BI-professor Gisle J. Natvik.
  • Hans M. Jordheim
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Regjeringen foreslår å utvide permitteringsordningen frem til 1. juni.

Dermed kan store bedrifter som nå hadde begynt å finne frem oppsigelsesvarslene, legge disse tilbake i skuffen. Enn så lenge.

Sylvi Listhaug (Frp) roser beslutningen og det samme gjør fagforeninger som YS og Parat. BI-professor Gisle J. Natvik stusser på at disse organisasjonene generelt er så positive.

– Det virker litt forenklet. For meg er det ikke så åpenbart at dette er så fordelaktig for arbeidskraften, sier han.

Natvik påpeker at det å være permittert naturligvis er lite økonomisk gunstig, med utbetalinger på to tredeler av den opprinnelige lønnen.

– Om man blir oppsagt, får man tre måneder med full lønn. I tillegg vil det være sånn at straks bedriften må betale full lønn ut oppsigelsesperioden, vil den i noen tilfeller heller holde arbeideren i jobb enn å sende dem til sofaen. Så noen av dem som ellers er permittert, vil sannsynligvis vende tilbake til jobb raskere dersom permitteringsordningen ikke utvides.

Les også

Erna Solbergs melding til permitterte: – Se etter nye jobber

Kan hindre omstilling

Én av de store forskjellene er at man som permittert har en form for førsterett på å komme tilbake i jobben. Men dette momentet har samtidig et element av nullsumspill ved seg, sier Natvik.

– Det går på bekostning av særlig nyutdannede. De får jo ikke lov til å konkurrere om disse jobbene. Den tryggheten det er for den enkelte å være permittert kontra å bli oppsagt kommer på bekostning av dem som ellers ville konkurrert om stillingen.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er forlengelsen altså ikke verdiskapende, påpeker Natvik.

Permittering er snarere dyrt for det offentlige og kan i tillegg hindre omstilling, sier han. Samtidig er det jo fordeler ved ordningen, som at bedrifters kostnader ved å si opp og ansette igjen kan gjøre at arbeidsplasser forsvinner etter en oppsigelse.

– Man må veie de ulike argumentene opp mot hverandre og spørre om en utvidelse er verdt kostnaden. Jeg er skeptisk til å utvide, særlig fordi det nå virker mindre sannsynlig enn før at man vil ha behov for å sette arbeiderne inn og ut av jobb, sier Natvik.

– Pest og kolera

Natvig får støtte av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret, som tidligere har vært kritisk til permitteringsordningen. Han sier han er usikker på om det er en god idé å forlenge ordningen nå.

– Det blir litt som å velge mellom pest og kolera. Det å forlenge er jo bra for dem som er i en jobb som midlertidig er borte, og som de kan forvente at kommer tilbake, sier han.

– Men risikoen er at det kan fungere som en slags sovepute for dem som er permittert fra jobber som sannsynligvis ikke kommer tilbake.

Seniorforsker og nestleder Simen Markussen ved Frischsenteret.

Markussen peker på at det er en forskjell på bransjer som er direkte rammet av corona-nedstengingen og de som ikke er det. Han trekker frem reiselivsnæringen som en bransje hvor det ville være riktig å forlenge ordningen.

– Men det er ganske mange av de permitterte som ikke er fra disse bransjene. Og for dem er det nok en dårlig medisin. Der tror jeg mange kommer fra bedrifter som uansett ville gått dårlig.

– Konkurstallene er lavere enn de vanligvis er, noe som gjør at vi sannsynligvis holder liv i bedrifter som under normale omstendigheter ville gått konkurs. Da bidrar redningspakkene til å utsette en nødvendig og sunn omstilling.

Markussen tar derfor til orde for forskjellige ordninger for forskjellige bransjer, men sier han tipper at regjeringen vil kalle forslaget vanskelig å gjennomføre.

– Ikke alle de ledige kommer fra restauranter og hoteller. De er spredt rundt omkring, og det er større grunn til å tro at dette er bedrifter som ville vært nødt til å omstille seg og gått konkurs. Da er det ikke bedre å utsette det.

Les på E24+

Hvordan overleve som B-menneske på jobb

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Permittering
  2. Coronaviruset
  3. Handelshøyskolen BI

Flere artikler

  1. Eksperter om permitteringsordningen: – På tide å avvikle

  2. Forlenget permittering er samfunnsøkonomisk lurt

  3. Det er feigt å bruke permitterte i kampen om stemmer

  4. Steinar Holden om kontantstøtte-endringene: – Veldig fornuftig

  5. Stordalen-hotell varslet nedbemanning – nå trekkes varselet