«Hvorfor later du alltid som om du er så dum? Hva er poenget med det?»
«Det er mitt ønske at du finner en annen jobb som passer deg bedre. Antar du er enig i dette?»

Brun og blid-sjefen om ansatt: «Selv om jeg mangler god nok dokumentasjon (...), så sparker jeg henne likevel»

Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzen ville at ansatte skulle finne ting på en kollega som «er kvalifisert til advarsler», og sendte liste over hvem som er «nestemann ut», viser e-poster E24 har fått tilgang til.

Publisert:

«Du er slitsom» og «er passe lei av deg», skriver Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzen til en ansatt over e-post.

Fire måneder senere ber han andre ansatte om å «finne ting på» personen som «er kvalifisert til advarsler».

«Selv om jeg mangler god nok dokumentasjon (...), så sparker jeg henne likevel», skriver Frantzen videre.

Den ansatte forteller til E24 at hun til slutt sa opp jobben. Hun sier at det hun opplevde som Brun og blid-ansatt, har gått hardt utover psyken. Hun ønsker å ikke stille med navn, fordi hun ikke orker den psykiske belastningen.

E24 har snakket med til sammen ni tidligere Brun og blid-ansatte, som alle forteller om dårlige arbeidsforhold.

– Jeg ser på meg selv som heldig som ikke hadde så mye med ham å gjøre. Flere jeg kjenner har fått en psykisk knekk, sier en annen, tidligere ansatt, Kim Kirsten Jakobsen, som jobbet to år i solariumskjeden.

Brun og blid er Norges største solariumskjede med rundt 130 solsentre spredt utover landet. Thorbjørn Frantzen har drevet kjeden siden 1997.

Frantzen har blitt forelagt innholdet i denne artikkelen og skriver at den «inneholder flere feil», som at «ansatte i Brun og blid og FSI jobber for mye i strid med loven. Brun og blid har for øvrig aldri sagt opp en eneste ansatt».

Overfor E24 erkjenner Frantzen at enkelte e-poster er «direkte og røffe i formen, noe som der og da føltes nødvendig for at vi skal være så gode som vi ønsker».

Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd

I forrige uke truet Arbeidstilsynet med å stenge 23 Brun og blid-sentre eid av Frantzen etter at de avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven. De endte opp med ikke å gå inn for stans etter å ha fått dokumentasjonen de etterlyste.

Arbeidstilsynet har undersøkt to av Frantzens selskaper siden oktober 2020: FSI Solsenter AS og Brun og blid Solsenter AS.

Tilsynene og denne saken gjelder kun Frantzen og hans selskaper, ikke andre franchisetakere under Brun og blid-systemet.

Arbeidstilsynet mener blant annet at selskapet FSI drev med ulovlig renhold i 2020. I en rapport fra oktober skriver tilsynet at «virksomheten driver en ulovlig renholdstjeneste hvor ansatte lønnes langt under minstelønn».

De har også avdekket alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ulovlige arbeidstidsordninger og mangler i arbeidsavtaler. Det er manglende internkontroll og HMS-arbeidet fremstår som helt fraværende, ifølge tilsynet.

Til E24 skriver Frantzen at det er feil at FSI driver med «ulovlig vasking». Likevel erkjenner han at «flere forhold ikke har vært i orden» og skriver at «mangler er tatt til etterretning og fulgt opp».

Se fem av e-postene nedenfor:

Frantzen skriver til E24 det ikke kommer «som noen overraskelse» at «enkelte tidligere medarbeidere som vi ikke var fornøyd med kritiserer meg». Videre skriver han at «vi krever topp kvalitet i alle ledd da vi er nødt til holde våre lokaler ennå bedre enn Arbeidstilsynet krever», og at «redusert kvalitet kan vi ikke akseptere».

«Generelt krever jeg mye av meg selv, og jeg forventer at ansatte utfører den jobben de er tildelt. Straks noen begynner å gå i utakt, påvirkes hele organisasjonen. Og det er i den settingen e-postene må leses», skriver han videre.

«Kundene våre forventer at de får levert en god kvalitet når de betaler, dette må alle i verdikjeden forstå.»

– Har gått lei

For tre år siden startet Kim Kirsten Jakobsen i en deltidsstilling i Brun og blid.

Jakobsen forteller om frykt blant de ansatte, en liste over hvem som er «nestemann ut», og trakasserende e-poster.

Som kundeservice-medarbeider jobbet Jakobsen hjemmefra og møtte kun Frantzen én gang gjennom arbeidsforholdet.

– Nå har jeg gått lei av måten han behandler ansatte på, sier Jakobsen.

I fjor meldte hun inn flere forhold til Arbeidstilsynet.

Fått flere bekymringsmeldinger

Seksjonsleder Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet forteller at de har fått flere bekymringsmeldinger om arbeidsforholdene i Frantzens virksomheter.

– Det er avdekket grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene for dem som utfører renhold på flere oppdragssteder, sier Lægland til E24.

Seksjonsleder Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet ser alvorlig på alle avvikene de har funnet i Frantzens selskaper.

Arbeidstilsynet ser alvorlig på det de har funnet. Til sammen er det 14 avvik som går på internkontroll, arbeidstid, manglende overtidsbetaling, valg av verneombud, kontrakter, lønn og manglende kartlegging og risikovurderinger av helsefare.

– Det er gitt uriktige opplysninger i saken for å unngå stans av virksomheten. Det å gi uriktige opplysninger som anses nødvendig for utførelsen av tilsynet er straffbart, sier Lægland.

Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzen skriver at de i to måneder har «jobbet sammen med ulike ressurser for å få på plass forhold påpekt av Arbeidstilsynet, blant annet oppdaterte ansettelseskontrakter og valg av verneombud», og at «selskapene vil sørge for at virksomheten driver på en fullt ut lovlig måte og gjøre det som er mulig for å ha et godt arbeidsmiljø for sine ansatte».

– Uryddige forhold på alle måter

Marita Dahl jobbet under Thorbjørn Frantzen fra sommeren 2013 til sommeren 2014 og var driftsansvarlig på fire Brun og blid-salonger i Oslo.

– Frantzen var ufin og ubehagelig. Jeg kunne komme på jobb, og det var krasse e-poster med aggressive toner som ventet meg. Jeg har aldri opplevd en sånn kommunikasjon med en sjef, sier Dahl til E24.

Marita Dahl jobbet under Thorbjørn Frantzen fra sommeren 2013 til sommeren 2014 og var driftsansvarlig på fire Brun og blid-salonger i Oslo.

Dahl møtte aldri Frantzen ansikt til ansikt. Kommunikasjonen foregikk over e-post, som flere andre Brun og blid-ansatte E24 har snakket med.

– Jeg kviet meg for å sende spørsmål om ting. Det beste var egentlig å prøve å finne ut av ting selv. Hvis jeg sa ifra eller spurte om noe, endte jeg opp med å få kjeft over en lav sko, sier Dahl.

Hun sa opp jobben etter ett år.

– Jeg ble lei av jobben og hvordan ting fungerte der. Det var uryddige forhold på alle mulige måter. Jeg forventet mer opplæring og støtte og kan ikke forstå hvordan de andre holdt ut måten de ble behandlet på, sier Dahl.

Ville ha ansatte til å finne ting på andre

Til to ansatte har Frantzen sendt en liste over hvem som er «nestemann ut».

I e-posten skriver Frantzen at han starter i bunnen hvor «forbedringspotensialet selvsagt [er] størst», før han lister opp tre ansatte og byer hvor han har sentre.

I en e-post sendt til to ansatte ansatte lister Brun og blid-sjefen opp personer som er «nestemann ut».

I en annen e-post til andre ansatte skriver Frantzen at han må endre på noe og gir to alternativer: Enten må de «finne ting» på en ansatt som «er kvalifisert til advarsler», eller så må en av dem tilbake til sin gamle jobb og «så sparker» han den ansatte «likevel».

Videre skriver Frantzen at han gjerne tar «et tap i en rettssak med påfølgende erstatningssøksmål for å bytte henne» med en annen ansatt.

Brun og blid Bogstadveien i Oslo er et av solsentrene eid av Thorbjørn Frantzen som Arbeidstilsynet har ført tilsyn med.

– Usaklig oppsigelse

I 2019 gikk en annen tidligere ansatt til rettsak mot FSI Solsenter AS etter å ha blitt sagt opp på det hun mente var et «urimelig grunnlag».

Frantzen ble, som styreleder for FSI, i 2020 dømt til å betale erstatning og oppreisning til den ansatte på 250.000 kroner samt 133.900 kroner i saksomkostninger.

I rettens vurdering står det at daglig leder har «fremholdt vanskelig kommunikasjon, manglende opplæring og utstyr samt press og uakseptabel tone».

I dommen ble det konkludert med at «oppsigelsen av [NN] er usaklig».

– Flere har aldri fått rettmessig tillegg

Kim Kirsten Jakobsen sier hun tok Brun og blids vakttelefon fra 07:30 til 23:00, både lørdager og søndager, og at hun fikk et fast beløp for arbeidet pr. helg.

E24 har sett Jakobsens arbeidskontrakt, innsendte timelister og lønnsslipper.

I en stillingsbeskrivelse, som E24 har sett, står det at Brun og blids vakttelefon er en «døgnbemannet funksjon som har som primæroppgave å motta og behandle kundehenvendelser som kommer inn via Brun og blids offentlige kanaler».

– Jeg fikk ingen pauser og ingen overtidsbetaling for arbeidet, sier Jakobsen.

I en tilsynsrapport fra desember skriver Arbeidstilsynet at «flere av arbeidstakerne i virksomheten har i sitt arbeidsforhold aldri fått utbetalt rettmessig overtidstillegg».

I rapporten fra oktober skriver tilsynet at om de legger til grunn en «døgnkontinuerlig beredskapsvakt» vil dette i snitt tilsvare en «timelønn på under 60 kr timen. Dette gjelder for flere ansatte».

Seksjonsleder Lægland opplyser at de fleste ansatte i FSI er driftsansvarlige for flere solsentre og ikke får betalt for kjøringen mellom sentrene, selv om kjøringen kan ta opp til 2 timer til sammen i løpet av en dag. Han opplyser også om at de fleste har beredskapsvakt fra klokken 07.30 til 23.00 på kvelden.

Frantzen skriver til E24 at «de ansatte får selvfølgelig betalt sin lønn og den overtid de har krav på». Han skriver også at det ikke er noen som har beredskapsvakter, og at dette «stod i de gamle avtalene, men det betyr ikke at de fantes i virkeligheten».

«Det samme gjelder kjøring mellom sentrene. De ansatte får betalt for dette, det har de alltid fått», skriver han videre.

– Fortjener bedre

Kim Kirsten Jakobsen er i dag ferdig utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. Hun sluttet i Brun og blid-systemet så snart hun var ferdig med studiene.

– Det er helt annerledes her. Det er ingen som forteller meg at jeg er til dårlig i jobben min, og jeg går ikke lenger rundt og er redd for å miste fast inntekt. Jeg har en fantastisk leder nå, sier Jakobsen.

Hun håper at Arbeidstilsynets sak om Frantzens virksomhet vil få andre til å melde inn dårlige arbeidsforhold.

– Jeg tenker spesielt på utenlandske arbeidere som kanskje ikke er klar over hvilke rettigheter de har, sier Jakobsen.

– De fortjener bedre, sier hun.

Beklager at alt ikke har «vært på stell»

Til E24 skriver Thorbjørn Frantzen at Brun og blid og FSI har erkjent at flere forhold ikke har vært i orden, som påpekt av Arbeidstilsynet.

«Det har foreligget eldre ansettelseskontrakter som ikke gjenspeiler de faktiske forhold, registrering av arbeidstid har ikke vært god nok, men alle ansatte har fått betalt for tiden de bruker. Lønnen i FSI er høyere enn sammenlignbare jobber», skriver han.

Ifølge Brun og blid-sjefen er det ikke blitt valgt verneombud i FSI, men han skriver at de nå har avholdt valg for femte gang fordi Arbeidstilsynet ikke var fornøyd med de første fire.

«Det har vært gode planer for smittevern mv – og det er ingen kjente smittetilfeller eller annen helsefare for noen på våre solsentre – vi har gode systemer, men bruker kun elektronisk portal, så vi har brukt noe tid på å dokumentere fakta overfor Arbeidstilsynet.»

«Uansett vil jeg gjenta at Arbeidstilsynets rettmessige påpekning av mangler er tatt til etterretning og fulgt opp slik at alle forhold for fremtiden skal være i tråd med gjeldende regelverk. Vi beklager at alt ikke har ’vært på stell’ – noe det selvfølgelig skal være», skriver Frantzen.

Publisert:
Gå til e24.no