NHO og Virke øker presset: Ber regjeringen ta regningen etter stengingen

Regjeringens siste nedstenging kan utløse «en permitteringsbølge vi ikke har sett maken til hittil i pandemien», advarer NHO. Nå øker presset på regjeringen om å bære en større del av de økonomiske konsekvensene.

KREVER GREP ETTER VIKEN-STENGING: Direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel
Publisert: Publisert:

Over 10.000 butikker må stenge som følge av regjeringens nedstenging av de 51 Viken-kommunene, flere vestlandskommuner og i Vestfold og Telemark, skrev E24 onsdag.

Det fører til permitteringer blant vel 56.000 ansatte som jobber i butikkene.

I tillegg kommer restauranter, treningssentre og andre aktører i tjenestesektoren som må stenge ned, som en konsekvens av at regjeringen har innført «tiltaksnivå A» i Viken og andre steder for å stanse smittespredning.

– Vi må ikke bli forundret hvis dette utløser en permitteringsbølge vi ikke har sett maken til hittil i pandemien i det mest tett befolkede området av Norge, sier direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til E24.

Les også

Regjeringen innfører strengere coronatiltak i hele Viken

– Må innføre ekstraordinære tiltak

NHO-toppen understreker at hun ikke kritiserer beslutningen om å i praksis stenge ned hele Viken, som hun mener er forståelig gitt smitteutviklingen.

Men:

– Til gjengjeld ber vi om forståelse om at dette treffer såpass mange arbeidsplasser, at regjeringen nå må innføre ekstraordinære tiltak.

NHO får følge av Virke, som også mener regjeringen nå må følge opp de forsterkede tiltakene mot smittespredning med forsterket hjelp til alle arbeidsgiverne som rammes.

– Vi har snakket til regjeringen om dette med caps lock på, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel.

Arbeidsdepartementet utelukker ingenting overfor E24 i møte med utspillene, og sier de vurderer behovet for å justere ordningene «fortløpende».

Les også

Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

Ber regjeringen kutte fra 10 til 2

Ved permitteringer må arbeidsgivere i dag fortsette å betale ansatte full lønn i 10 dager. NHO ber regjeringen nå kutte kraftig i denne arbeidsgiverperioden.

– Mange står i fare for å miste inntektsgrunnlaget, og dette vil muliggjøre at flere bedrifter kan holde sine ansatte i jobb. Å dekke full lønn i 10 dager etter permitteringer er såpass belastende, at vi ser at et flertall av bedriftene kvier seg for å ta ansatte tilbake i jobb, av frykt for å måtte betale nye 10 dager ved en ny nedstengning, sier Kaltenborn i NHO.

– Hvor stort kutt ber dere om?

– Vi mener arbeidsgiverperioden må kuttes til to dager.

– Det er mye?

– Ja, men to dager ble også benyttet i fjor vår, uten at jeg har hørt noen si at vi fikk flere permitteringer enn vi burde ha hatt.

Les også

Strenge coronatiltak også på Vestlandet: – Vi skal komme oss gjennom dette

Regjeringen: Har allerede lempet på lønnskravet

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet viser til at arbeidsgivere hadde lønnsansvar for permitterte i 15 dager før pandemien traff, slik at 10-dagersperioden allerede innebærer en nedjustering.

– Dette har vi gjort for å lette den økonomiske byrden for arbeidsgivere noe. Vi har også forlenget permitteringsperioden. Etter siste runde i Stortinget er permitteringsperioden forlenget til 1. oktober, skriver han til E24.

Sjefen i Virke Handel påpeker at den nyeste Viken-stengingen rammer arbeidsgivere bredt og hardt. Foruten å kutte arbeidsgiverperioden håper han regjeringen vurderer andre tiltak for å komme bedriftene til unnsetning.

– Vi trenger tiltak, sier Andersen.

Regjeringen understreker at de må «se alle de tiltakene og ordningene som treffer bedrifter og arbeidsplasser i sammenheng».

– I tillegg til endringene i permitteringsordningen, vil blant annet kompensasjonsordningen for næringslivet og ordningen med tilskudd til kommuner som har høy ledighet og som er rammet av nasjonale nedstengningstiltak bidra til å bøte på ulemper som følger av smitteverntiltakene. Denne ordningen gjør at kommunene kan gi støtte til virksomheter lokalt, skriver Einan.

Publisert: