Tine foreslår å legge ned to meierier

Tine vurderer omfattende endringer i meieristrukturen. Meieriet på Voss og ett meieri i enten Hardanger eller Ørsta, kan bli nedlagt.

NEDLAGT? Meieriet på Voss og ett meieri i enten Hardanger eller Ørsta, kan bli nedlagt.
Publisert:

Tine har vurdert flere alternativer. Det mest lønnsomme vil innebære en kostnadsreduksjon på 70 millioner kroner årlig.

Dersom styret vedtar å legge ned to meierier, vil det bli behov for 70 færre årsverk enn meieriene har i dag.

Etter at Stortinget vedtok å fase ut eksportstøtten innen 2020, skal Tine-styret også vurdere å fase ut produksjonen av Jarlsberg-ost for eksport.

Endringene som er foreslått kan blant annet føre til at meieriet på Voss legges ned, og ett av meieriene i Hardanger eller Ørsta, og at produksjonen av hvitost i Ørsta avvikles.

Ifølge bedriften vil det ta tre til fem år før de eventuelle endringene gjennomføres. Forslagene har vært på høring internt i Tine og skal trolig behandles av konsernstyret før sommeren.

Les også

Lufthansa-streik fører til 900 innstilte fly

Les også

– Styrelederen må gå

Les også

Mitsubishi innrømmer å ha jukset siden 1991

Publisert:

Her kan du lese mer om