Slik skal Tangen «kutte» båndene

Påtroppende Oljefondet-sjef Nicolai Tangen eier i alt rundt 78 prosent av hedgefondet AKO Capital. Det direkte eierskapet er på 69,34 prosent, men dette skal reduseres til under 50 prosent.

Påtroppende Oljefondet-sjef, Nicolai Tangen.
Publisert:

Hedgefondforvalteren Nicolai Tangen vil fortsatt sitte på eierskap i AKO Capital gjennom flere forskjellige selskaper, selv om han blir leder for Oljefondet, opplyser Norges Bank.

Arbeidet med å skape tilstrekkelig avstand til forretningsvirksomheten pågår, opplyser Norges Bank.

Strukturen i Nicolai Tangens forretningsvirksomhet inneholder mange selskaper, inkludert AKO Capital på Cayman Islands, AKO Investments Holdings Limited på De britiske jomfruøyer, AKO Trust på Jersey og AKO Foundation på Cayman Islands.

Norges Bank skjærer imidlertid gjennom denne strukturen, og opplyser i et brev til Norges Banks representantskap torsdag hvor mye Tangen egentlig eier av fondsforvalterselskapet AKO Capital.

Les også

Syv av Tangens 11 referanser deltok på luksusseminaret

«Tangens direkte og indirekte andeler (gjennom AKO Trust mv.) i AKO Capital LLP er 107 av totalt 137 stemmer, det vil si cirka 78 prosent», skriver sentralbanken i sitt brev til representantskapet.

Norges Banks representantskap er Stortingets tilsynsorgan for sentralbanken, og nylig stilte det en rekke spørsmål til Norges Bank. Det skjedde etter at banken hadde fått kritikk for ansettelsen av den velstående forvalteren.

Forsøker å kutte båndene

Norges Bank er i gang med å «identifisere potensielle interessekonflikter» for Nikolai Tangen, og gjøre grep for å sikre nødvendig avstand til AKO-systemet.

– Tangen har skriftlig og muntlig gitt uttrykk for at han vil innrette seg etter de krav som banken stiller for å sikre nødvendig avstand mellom SPU, AKO-fondene og Tangens personlige investeringer. Han har i denne sammenheng klargjort at dette gjelder uavhengig av mulige negative skattemessige konsekvenser for ham, skriver banken.

Banken opplyser om at Nicolai Tangen ga en omfattende redegjørelse for alle sine eierskap til Norges Bank den 21. februar, i form av et brev og oversikter fra hans engelske advokatfirma TaylorWessing.

Her gir han en rekke detaljer om alle sine eierforhold, roller, posisjoner og investeringer, og om en pågående skatteavklaringssak med britiske skattemyndigheter, HMRC.

Tangen opplyser også om at han vil kvitte seg med det personlige eierskapet sitt i en rekke fond: Egerton Long-Short, Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund, The Russian Prosperity Fund, Broadwalk Select Services Fund, Runa Capital Fund I L.P. og Northzone IX LP.

Sier arbeidet pågår

Norges Bank opplyser at Tangens direkte eierskap i AKO Capital er på 69,34 prosent, men at dette skal reduseres til under 50 prosent. Dette eierskapet skal deretter overføres til et nyopprettet engelskregistrert selskap, DSHN Philantrophy LLP («DSHN»), som er heleiet av Tangen.

Ifølge et brev fra Tangens advokatfirma er det meningen at Henrik Syse skal være representert som «member», eller et slags styremedlem, og det samme skal Tangen selv, i dette selskapet. Norges Bank skriver imidlertid at det ikke er tilfelle.

– Tangen vil ikke sitte i styret eller på annen måte være involvert i forvaltningen eller styringen av selskapet. Det er i tillegg lagt opp til at han setter bort forvaltningen av aksjene og utøvelsen av stemmeretten i selskapet så lenge han er leder av NBIM. Dette arbeidet pågår, skriver Norges Bank.

I tillegg opplyser Norges Bank om at Tangens trust på Jersey, som ble opprettet i 2002, skal avvikles. Trustens eierskap i AKO Capital gjennom selskapet AKO Capital (Jersey) Limited vil imidlertid bli solgt til Tangen personlig til markedsverdi. Dette selskapet er igjen heleier av to andre selskaper i Tangens konglomerat av selskaper.

Dette eierskapet vil deretter bli overført til selskapet Gabler, og forvaltes gjennom en klientkonto hos DNB. Tangen vil være passiv eier i dette selskapet så lenge han er sjef for Oljefondet, ifølge et brev fra Tangens advokatfirma. Tangens folk jobber i tillegg med å finne ut om AKO Capital vil tillate at han kan utnevne en tredjepart til å ta seg av stemmeretten for hans aksjer.

Dagens struktur i Nikolai Tangens forretningsvirksomhet.

– Arbeidet pågår

Norges Bank skriver i sitt brev at det var nødvendig å vente til Tangen var ansatt før man forhandlet om hvordan eierskapet hans skulle løses rent praktisk for å være i tråd med Norges Banks etiske regler.

– Arbeidet med å skape nødvendig avstand mellom Tangen og AKO-systemet pågår, og endelige eierforhold og roller kan bli justert, skriver Norges Bank.

– Endringer i eierstrukturene og i sammensetning av styrende organer, overføring av verdier og eiendeler, avvikling av AKO Trust (Jersey) mv. er både økonomisk, skattemessig og juridisk omfattende og må nødvendigvis ta noe tid, legger banken til.

Slik foreslår Tangen at hans private forretningsvirksomhet kan være strukturert etter at han blir sjef for Oljefondet.

Ville unngå norsk skatt

Etter at Tangen tar over som leder for Oljefondet, har han planer om å overføre inntektene fra hedgefondet AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, hvor Henrik Syse er en av forvalterne.

Stiftelsen bruker pengene sine blant annet på tiltak mot barnefedme og for utdanning.

Tangen har sagt at han er forberedt på å betale formuesskatt til Norge av hele sin formue på godt over 700 millioner pund når han blir leder for Oljefondet. Denne skatten vil utgjøre rundt 70 millioner kroner i året.

Tangen er også forberedt på å betale inntektsskatt på lønnen sin fra NBIM, som er det formelle navnet på Oljefondets forvaltning.

Men ifølge advokatfirmaet TaylorWessing ønsker ikke Tangen at Norge skal skattlegge de enorme inntektene hans fra AKO Capital, siden disse skal gis rett videre til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

I Storbritannia er gaver til veldedige stiftelser skattefrie.

– Du har fortalt oss at ditt nåværende syn er at utsiktene til at norsk skatt blir lagt på din andel av profitten (selv om du ga bort tilsvarende verdier til veldedighet), ville gjøre det veldig krevende for deg å akseptere en utnevnelse hos NBIM, skriver TaylorWessing i et brev til Tangen datert 20. februar, som Norges Bank har offentliggjort.

– Derfor, for at du skal kunne akseptere denne utnevnelsen, har du sagt til oss at du vil måtte finne en måte å forsikre deg om (og få en enighet med norske skattemyndigheter om at) din andel av profitten ikke blir gjenstand for norsk skattelegging i den grad den blir brukt til veldedige gaver til AKO Foundation, skriver advokatfirmaet.

I året frem til 29. februar 2020 opplyser Tangen å ha tjent rundt 225 millioner pund, og rundt 150 millioner pund av dette ble gitt til AKO Foundation, ifølge advokatfirmaet.

Les på E24+

Egil Matsen var med på å ansette Tangen. Slik skjedde det.

Publisert: