Hovedtillitsvalgt om Kleven-konkurs: Eierne har lovet mye de ikke har holdt

De nye eierne lovet arbeid med flere skip som ikke kom til verftet i Ulsteinvik, ifølge hovedtillitsvalgt Olav Høydalsvik. – Har ingen utestående innbetalinger til Kleven i henhold til avtalen, svarer eierne.

Olav Høydalsvik, hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet på Kleven Verft – og DIV Group-eier Tomislav Debeljak. Bildet er tatt 6. mars i år, da avtalen om kjøp av Kleven Verft ble signert.
Publisert:

Skipsbyggingskonsernet Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal meldte at det kommer til å slå seg konkurs fredag.

Det skjer bare måneder etter at selskapet fikk nye eiere.

Kroatiske Div Group, som har eid verftsgruppen Brodosplit, kjøpte verftet av Hurtigruten for en ukjent sum.

Verftet på Sunnmøre har røtter tilbake til 1939, da Marius Kleven startet virksomheten, som har utviklet seg til å bli et milliardkonsern.

Les også

Kleven Verft er konkurs

Uenige

Uttalelser fra hovedtillitsvalgt på den ene siden, og eierselskapet på den andre siden, viser at det er steile fronter mellom partene.

Olav Høydalsvik er hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet på Kleven Verft, og er ansattrepresentant i styret.

Han sier Div Group har lovet mye de ikke har holdt.

– Vi har ikke fått inn egenkapital som skulle vært skutt inn og fikk underbalanse på egenkapitalen. Det var grunnen til at styret måtte ta grep, sier han i en telefonsamtale med E24.

Høydalsvik sier også at det ble vist frem planer om arbeid med flere skip, som skulle gi nødvendige penger i kassen.

Men arbeidet og pengene kom aldri, forteller han.

Kroatene bestrider dette.

Johan Wilskow er mediekontakten til Div Group, og han formidler følgende uttalelse gjennom eierselskapets advokat:

– Div Group har ingen utestående innbetalinger til Kleven i henhold til den avtalen som ble underskrevet da de kjøpte verftet.

Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal.
Les også

Långivere skal ha terminert avtaler

Banker sa stopp

Høydalsvik sier at ansatterepresentantene krevde styremøte da de oppfattet at egenkapitalen var negativ.

Høydalsvik sier han ikke vet årsaken til at bankene nå sa stopp.

Tre långivere skal ha terminert avtalen med det tradisjonsrike verftet, slik E24 skrev i helgen. Verftseieren åpnet da for at konkurs blir et alternativ om man ikke finner en løsning.

Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek som har terminert avtalen.

Nordea og Innovasjon Norge har samlet i overkant av 1,2 milliarder kroner i såkalt frivillig pant i selskapet, viser pantheftelser fra Brønnøysundregistrene. Dette er sikkerhet i lån som er knyttet opp til blant annet varelager og driftstilbehør.

Nordea sier de ikke kan kommentere saken.

«Div Group mener bankene ikke har en lovlig grunn til å gjøre det og har forsøkt å komme opp med en løsning på situasjonen», heter det i meldingen fra de kroatiske eierne i forbindelse med konkursen.

Les også

Kleven verft i Ulsteinvik får kroatiske eiere: – En ny og spennende epoke

Usikker fremtid

Både administrerende direktør Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse har på kort tid forlatt Kleven Verft.

Bollestad sa opp sin stilling ved verftet for to uker siden.

– Det var dårlig stemning mellom den nye eieren og meg ettersom Div Group fremmet en dårlig kultur. Jeg hadde ikke lyst til å være en del av den kulturen, sa Bollestad til E24 fredag.

Wilskow svarer på Div Groups vegne at de på ingen måte kjenner til at det er noe ukultur i selskapet.

– Vi mener vi har opptrådt i henhold til normal oppførsel i forretningslivet, sier Wilskow.

Kleven Verft-sjef Tomislav Debeljak sier at deres ambisjon var å utvikle Kleven og etablere deres selskap i Norge.

– Det er derfor sterkt beklagelig at vi ikke nådde en løsning i denne vanskelige situasjonen, sa Debeljak i pressemeldingen fra selskapet.

Tillitsvalgt Høydalsvik sier han har sett at det er en konflikt mellom eier og tidligere ledelse.

Om påstandene om en ukultur i selskapet sier han følgende:

– Blant de ansatte er det ingen ukultur i Kleven Verft. Alle ansatte står og jobber fortsatt, og det er slik vår kultur er. Vi gir aldri opp, og holder det gående. Vi har en stå-på-kultur.

Giek avventer

Fremtiden til de ansatte er usikker, forteller Høydalsvik.

– Vi hadde håpet å slippe konkurs, men må bare ta det herfra og håpe på det beste. Vi har ikke fått mer informasjon om fremtiden til de ansatte. Det er ikke oppnevnt noen bostyrer ennå. Det er bostyrer som eventuelt skal si oss opp, sier Høydalsvik.

Statens garantiinstitutt for eksportkreditt, Giek, sier de har samarbeidet med Kleven Verft under flere eiere i mange år.

– Bedriften betyr mye for lokalsamfunnet og over 400 ansatte, men også mange leverandørbedrifter i og utenfor fylket, skriver kommunikasjonssjef Allon Groth i en epost.

– Vi vil derfor samarbeide med øvrige parter for å forsøke å finne en god løsning for verftet, og avventer utpeking av en bobestyrer, skriver Groth.

Restrukturering

Det ble åpnet tvangsakkord i selskapet Kleven Prosjekt 401 i mai, viser en kunngjøring. Tvangsakkord betyr at størrelsen på gjelden reduseres og/eller at forfallsdato skyves på.

Advokat Ellen Synnøve Schult Ulriksen står oppført som gjeldsnemdas leder. Hun sier Kleven Prosjekt 401 og det konkursrammede selskapet ikke har samme eiere.

– Det ble åpnet forhandlinger om tvangsakkord i Kleven Prosjekt 401 AS ved Sunnmøre tingretts kjennelse av 30. april 2020. Forhandlingene er pågående», skriver Ulriksen i en e-post.

Ulriksen forteller at det per nå er ingen virksomhet i Kleven Prosjekt 401.

– Dette har sammenheng med at selskapet sommeren 2019 igangsatte en restruktureringsprosess som blant annet medførte at verftsvirksomheten ble overdratt til et heleid datterselskap, Kleven Verft AS. Aksjene i dette datterselskapet ble deretter overdratt til den kroatiske industrigruppen Div Group, skriver Schult Ulriksen.

Publisert: