Widerøe ville fly gratis på Vestlandet - kan være årsak til razzia

En anbudskonkurranse fra 2012 der Widerøe dumpet prisen til null kroner, ligger trolig bak tirsdagens razzia mot flyselskapet. Frps Frank Willy Djuvik klaget saken inn til Eftas konkurransemyndigheter for tre år siden.

MULIG ÅRSAK: I 2012 vant Widerøe anbudet om flyruter til og fra Florø - og knabbet dermed ruten fra danske DAT. Da klaget Frp-politiker Frank Willy Djuvik til ESA, med påstand om at Samferdselsdepartementets behandling av saken sikret Widerøe monopol.
Publisert:

I 2012 mistet det danske flyselskapet DAT kontrakten på flyrutene til og fra Florø, til konkurrenten Widerøe.

DAT - som står for Danish Air Transport - hadde lagt inn et anbud på 70 millioner kroner for å fly rutene.

Widerøe bød på samme kontrakt - men de la inn et såkalt null-anbud, altså et anbud der de ikke krevde noen form for kompensasjon for å fly til og fra vestlandsbyen.

Tre år tidligere - i 2009 - skulle derimot Widerøe ha 112 millioner kroner for samme jobb.

KLAGET: Frank Willy Djuvik.

Dette, samt andre deler av konkurranseprosessen, reagerte fylkesleder for Fremskrittspartiet i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, sterkt på.

Han klaget i mars samme år Widerøe og Samferdselsdepartementet inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Djuvik mente at Widerøes nedprising presset DAT ut av markedet, samtidig som Widerøe sikret seg monopol i regionen.

E24 erfarer at det er den nå to år gamle klagen som ligger bak tirsdagens razzia mot Widerøes kontorer i Bodø og Oslo.

ESA gikk tirsdag til aksjon på bakgrunn av mistanke om mulig brudd på europeisk konkurranselovgivning.

Les også

Razzia hos Widerøe

Anklager Staten

I klagen angrep Djuvik daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) for å ha brutt reglene for anbudskonkurranser i det offentlige.

I klagen til ESA fremhevet Djuvik Widerøe hadde levert et lavere krav om kompensasjon på rutene til Florø, samtidig som selskapet leverte et mye høyere krav om kompensasjon sammenlignet med forrige anbudsrunde, på to andre ruteområder.

Ifølge Djuviks klage er dette en strategi for å utkonkurrere andre tilbydere og dermed oppnå monopol i regionen.

- Priskonkurransen er historie

Flere i lokalmiljøet ser ut til å dele Duvikjs oppfatning.

Da DAT forsvant ut og Widerøe kom inn, skrev avisen Firda følgende: «Anbodsperioden for dagens tildelingar gjeld frå 1. april 2012 til 31. mars til 2016, og medfører at Widerøe Flyveservice vert einerådande på regional ruteflyging til og frå Sogn og Fjordane. Den reelle priskonkurransen som dei siste åra har vore i Sunnfjord er dermed historie.»

I september i fjor skrev samme avis at Konkurransetilsynet ville granske Widerøes anbud på strekningen.

Ukelang ransakelse

Tirsdag varslet ESA i en pressemelding at de i samarbeid med Konkurransetilsynet nå gjennomfører en razzia ved Widerøes kontorer på Fornebu og i Bodø.

Inspeksjonen kan ta flere dager.

Widerøe-sjef Lars Kobberstad sa tidligere tirsdag til E24 at han ikke visste konkret hva årsaken til razziaen var, men at han følte at selskapet var på trygg juridisk grunn.

Etter det E24 erfarer så er det klagen fra Djuvik som ligger til grunn for ransakelsen av flyselskapets lokaler.

- Dette ønsker vi ikke å kommentere, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

- Ikke bekreftet

Konsernsjef i Widerøes hovedeier Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog, sier til E24 at de er informert om ransakelsen, men at de foreløpig ikke vet hva som ligger bak.

I en tekstmelding skriver Djuvik at han på det nåværende tidspunkt ikke har fått bekreftet fra ESA hvorvidt det er hans klage som ligger til grunn for ransakelsen, men at han ønsker ransakelsen velkommen.

- Jeg mener det er positivt, uavhengig om de finner brudd på konkurransereglene eller ikke, at selskaper med en dominerende markedsposisjon blir kontrollert av ESA og Konkurransetilsynet. Dette er med på sikre at prosessene foregår riktig, og at disse selskapene ikke kan ta seg til rette. Det er viktig for å sikre en reell konkurranse. Utifra min klage, mener jeg at Widerøe misbrukte sin posisjon i 2012, og om ESA kan bevise dette må det få konsekvenser i form av bot og/eller erstatningskrav for Widerøe, skriver Djuvik.

Kan ikke bekrefte

Danish Air Transport (DAT) er Widerøes argeste konkurrent.

KONKURRENTEN: Jesper Rungholm er toppsjef i Danish Air Transport, som er Widerøes argeste konkurrent.

Jesper Rungholm, toppsjef i det danske flyselskapet, sier til E24 at det ikke er han som har klaget Widerøe inn for ESA.

- Jeg har ingen idé om hvorfor de har møtt opp hos Widerøe akkurat nå, sier Rungholm.

Han forteller imidlertid at han i 2012 hadde et møte med det norske Konkurransetilsynet, like etter at Widerøe ble tildelt rutene Florø-Bergen og Florø-Oslo.

- Men det var Konkurransetilsynet som innkalte til det møtet, og jeg vet ikke hva de har foretatt seg i etterkant, sier han.

Det var Samferdselsdepartementet som tildelte Widerøe anbudet i 2012. I oktober i fjor ba ESA departementet om informasjon i forbindelse med klagene, noe departementet besvarte 21. november samme år. Siden da har ikke Samferdselsdepartementet mottatt noen henvendelser fra ESA.

- Vi vet ikke om det er noen sammenheng mellom razziaen og klagen fra Djuvik, sier informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet.

Les også:

Widerøe-pilot og aksjonær sier opp og selger seg ut i protestWiderøe inviterte alle fagforeningene - men ikke piloteneDatatabbe ga knallbillige Widerøe-billetter

Publisert: