Halvorsen opphever fristen for miljøfond

Finansdepartementet opphever fristen for avsetninger til miljøfond.

Frantzen, Bjørn
  • Joachim Dagenborg - Reuters
Publisert:,

Finansdepartementet sier det opphever fristen for å bruke rederienes avsetninger til miljøfond slik at avsetningene kan føres som egenkapital for rederiene slik Regjeringen og Stortinget hadde som målsetting da rederiskatten ble endret.

"Endringen er en konsekvens av revisorenes forståelse av regnskapsreglene. I tillegg vil Finansdepartementet foreslå en lempning i forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse for selskap med skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen", skriver Finansdepartementet.

"Ved omleggingen av rederiskatteordningen høsten 2007 ble det vedtatt overgangsregler om en gradvis oppløsning av opparbeidede skattekreditter i den tidligere ordningen."

To tredjedeler av skatten skal innbetales over 10 år, mens en tredjedel bare skal innbetales dersom et tilsvarende beløp - det såkalte miljøfondet - ikke brukes til miljøtiltak innen 15 år, det vil si innen 2021.

Avviklingen av fristen gjennomføres ved senere forskriftsendring. Endringen vil bli satt i kraft slik at også årsregnskapene for 2008 kan baseres på at fondene ikke er gjeld, men egenkapital.

Til forsiden

Flere artikler

  1. EU-direktiv kan gi søppelberg

  2. Farlige pensjonsregler

  3. Venter økt kortsvindel

  4. Annonsørinnhold

  5. Drosjeeier får ett års fengsel av Høyesterett

  6. Flere må gå i Volvo