Varsler om fryktkultur på Shell-anlegg:
– De er alvorlig redde for jobbene sine

Mistillit mellom ledere og ansatte har preget Shells anlegg på Nyhamna de siste årene. – En ren fryktkultur, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst.

FRYKTKULTUR: Ifølge ansatte ved Ormen Langes ilandføringsanlegg på Nyhamna, i Aukra kommune i Møre og Romsdal er det et dårlig samarbeidsklima mellom ledere og ansatte.
 • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

– De ansatte tør ikke stå frem med sine bekymringer og funn, de er alvorlig redde for jobbene sine, og for å si noe som kan oppfattes som problem eller konfliktskapende, sier Rysst til E24.

Over to år etter de første rapportene om fryktkultur ved Norske Shells ilandføringsanlegg på Nyhamna er problemet fortsatt i høyeste grad reelt – ifølge ansatte som E24 har vært i kontakt med.

Av frykt for represalier fra ledelsen tør de ikke stå frem med navn.

Manglende takhøyde

Høsten 2014 mente vernetjenesten ved anlegget at de ble holdt utenfor en omorganisering i Norske Shell. Petroleumstilsynet noterte dette som et avvik under et tilsyn i desember.

I et brev til tilsynet varsler daværende hovedverneombud, Runar Kjørsvik, om ledere som ikke klarer å skille sak og person, fryktkultur, brudd på vedtatte samarbeidsprosedyrer og forsøk fra ledelsen på å føre vernetjenesten bak lyset.

Samme år fikk Shell utarbeidet en rapport fra et eksternt konsulentselskap. Rapporten slo fast at ansatte hadde beslutningsvegring av frykt for å miste jobben og at det manglet takhøyde i organisasjonen.

Leder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Tror ikke lederne forteller dem sannheten

E24 har også fått tilgang til Shells medarbeiderundersøkelser fra 2015 og 2016.

Her kommer det frem at ansatte ved anlegget ikke tror lederne forteller dem sannheten.

Flere av de spurte sier også at de ikke føler de kan si hva de mener og at avgjørelser som blir tatt, ikke er rettferdige.

– Fryktkulturen er gjennomgående i alt man gjør, ansatte får beskjed om at de «får seg en Kjørsvik» (se faktaboks, journ.anm.) om de sier noe, sier Roy Erling Furre, som er andre nestleder og HMS-ansvarlig i fagforeningen Safe.

Verneombud Kjørsvik ble sagt opp av Shell for to år siden. Han mener selv hans varsling er årsaken. Shell avviser dette.

– Fryktkulturen er etablert, sier en ansatt ved anlegget til E24.

Shell ønsker ikke å kommentere påstandene om fryktkultur.

– Vi er opptatt av et konstruktivt og godt samarbeid med våre ansatte, fagforeninger og myndigheter og mener bestemt at det ikke vil være gagnlig å forsøke å føre en slik viktig dialog gjennom media, skriver Kitty Eide, kommunikasjonssjef for Draugen- og Ormen Lange-feltet i Shell, i en e-post til E24.

– Disiplinære reaksjoner

I desember 2014 endret Shell arbeidsreglene. Blant endringene var en ny paragraf om disiplinære reaksjoner mot ansatte.

– Det som ble tatt inn ekstra i arbeidsreglementet i 2014, eksisterte allerede i personalhåndboken. For å forenkle ble kjørereglene som allerede fantes samlet på ett sted. Vi inviterte til kommentarer før det ble gjort, sier Eide til E24.

Eide vil ikke svare på om noen kommentarer ble tatt til følge under utarbeidelsen.

Det reviderte regelverket er kun signert av administrerende direktør. Den tidligere versjonen var signert av vernetjenesten og ansatterepresentanter - i tillegg til øverste leder.

E24 har sett begge versjonene.

Hvorfor det nye regelverket ikke ble godkjent av ansattrepresentanter, svarer ikke Shell på.

Les også

Gasslekkasje på Ormen Lange

Kreftfremkallende kjemikalier

Vernetjenesten og Norske Shell er også uenige om kartleggingen av kjemikalieeksponering etter at det blant annet ble oppdaget for høy konsentrasjon av det kreftfremkallende stoffet benzen.

– Bedriften hadde ikke på plass myndighetskravet om en systematisk kjemikaliekartlegging, slik at de kunne beskytte de ansatte som jobber der, sier tidligere hovedverneombud Runar Kjørsvik til E24.

Petroleumstilsynet bekrefter dette i rapporten fra desember.

Tiltakene Shell presenterte etter tilsynet, tilfredsstilte ikke kravene fra vernetjenesten.

– Ble det opprettet et register for etterregistrering i etterkant av varslingen?

REGISTER: Kitty Eide i Shell sier at selskapet har et register på plass.

– Eksponering og måling av benzen er noe vi har jobbet mye med, mellom annet etter ønske fra vernetjenesten. Vi har informasjon som gir slik oversikt, sier Eide

– De historiske opplysningene er tilgjengelige, og har vært tilgjengelige, og fra i fjor også samlet i ett register, fortsetter Eide.

Kilder E24 har vært i kontakt med, benekter at det har blitt åpnet for en slik etterregistrering.

– Ingen av de jeg har snakket med på Nyhamna kjenner til en slik kjemikaliestyring, og det har ikke blitt lagt frem for oss i Safe heller, sier Roy Erling Furre.

Petroleumstilsynet sier de ikke vet hvorvidt et slikt register finnes hos Shell i dag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Shell
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Advokatstrid om Shell-sparking

 2. – Krenkelsene Shell påførte Kjørsvik, gjorde ham psykisk syk

 3. Betalt innhold

  – Oljevarslere er fritt vilt

 4. Betalt innhold

  Oppsagt Nyhamna-varsler får pris

 5. Betalt innhold

  Stortinget stiller seg bak kraftig kritikk mot Petroleumstilsynet