Illustrasjonfoto.

Shutterstock
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Sjefen gjør arbeidsmiljøet dårlig. Kan jeg gå til pressen?

Er det riktig å gå til mediene for å varsle om trakassering fra sjefen? Jobbekspertene svarer.

Publisert:

Spørsmål:

Jeg jobber i en relativt liten bedrift hvor arbeidsmiljøet det siste året har blitt dårligere og dårligere, særlig på grunn av daglig leder. Hun detaljstyrer arbeidet vårt og gir krasse tilbakemeldinger på både arbeidsutførelse og atferd i fellesmøter, og jeg opplever det som grov trakassering.

Siden dette først og fremst skyldes øverste leder, nytter det ikke å varsle internt – kan jeg gå til mediene?

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

Svar fra Svánaug Bergland:

Jeg er usikker på om det du beskriver faktisk er en varslingssak, eller en arbeidsmiljø-/personalsak som bør håndteres i henhold til andre lovbestemmelser eller interne rutiner.

Situasjonsbeskrivelsen din er ikke detaljert nok til å forstå dette. Det fremgår heller ikke hvordan problemet har vært adressert så langt. Uansett virker det som bedriften din med fordel kunne hatt bedre prosedyrer for varslingssaker. Varsling til mediene kan etter min oppfatning bare unntaksvis forsvares.

Det skal også mye til at seriøse medier vil interessere seg for en sak som denne.

Først og fremst bør du gjøre problemet helt klart for daglig leder. Dersom det ikke allerede er gjort, foreslår jeg en godt forberedt samtale med henne der du og eventuelt et par kolleger legger frem konkrete eksempler og hvordan du/dere har opplevd disse situasjonene. Dersom dere etter dette likevel ønsker å gå videre med saken, vil det kunne være aktuelt å involvere eventuelt tillitsvalgte eller arbeidsmiljøutvalg.

I siste instans kan det også være aktuelt å rapportere til styreleder. Det er i alles beste interesse, både din, daglig leders og ikke minst bedriftens beste interesse å finne en vinn/vinn-løsning på saken internt.

Les også

Jobbekspertene: Kan man si opp en selger som ikke selger?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Som arbeidstager har du i utgangspunktet rett til å varsle om kritikkverdige forhold, og det er ingen tvil om at trakassering på arbeidsplassen kan utgjøre et slikt kritikkverdig forhold. Det skal likevel noe til før du har rett til å gå til mediene med slik informasjon.

Varsling til mediene forutsetter at du er i aktsom god tro om innholdet i varselet, at det gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse og at du enten har forsøkt å varsle internt eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig. Det skal altså mye til før arbeidstagere kan varsle til mediene.

Jeg har forståelse for at det oppleves nytteløst å varsle internt all den tid varselet gjelder øverste leder og du arbeider i en liten bedrift, men i slike tilfeller vil varsling til Arbeidstilsynet kunne være et godt alternativ. I mindre virksomheter vil det også være et alternativ å varsle direkte til styreleder dersom varselet gjelder daglig leder.

Jeg vil uansett råde deg til å vurdere en gang til om det kan være hensiktsmessig å ta opp problemstillingen med daglig leder direkte. Du vil også i et slikt tilfelle være vernet mot gjengjeldelse, altså mot å utsettes for negative handlinger fordi du sa ifra, og ha anledning til å varsle Arbeidstilsynet eller styreleder dersom forholdene ikke bedres.

Her kan du lese mer om

  1. Jobbekspertene
  2. Thor-Arne Wullum
  3. Svànaug Bergland
  4. Jobbekspertene

Flere artikler

  1. Kvinne befølt av kunde på jobb – arbeidsgiver dømt

  2. Nye varslingsregler fra nyttår: – Dyrere for arbeidsgivere som ikke følger reglene

  3. XXL må rydde opp etter tilsyn: – Bruddene er å anse som alvorlige

  4. Annonsørinnhold

  5. Fra cateringassistent til IT-direktør: Nå er Equinor-toppen kåret til Europas beste

  6. Treningsbransjen: – Det er på tide med en avklaring