Forsikringsselskap tapte i Høyesterett – advokat reagerer på forsøket

Forsikringsselskapet Amtrust ønsket å slippe å betale for utgifter til takstmenn og advokat. – Ganske drøyt det de prøvde på.

AVVISTE ANKE:
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

18. desember sa Høyesterett nei til en anke fra forsikringsselskapet Amtrust International Underwriters. Det betyr at selskapet må betale kostnader til sakkyndige, som takstmenn og advokat, når disse undersøkelsene har vært med på å bevise mangler ved en bolig.

– De forsøkte å spare hundrevis av millioner. Hadde Amtrust vunnet denne, ville det gått veldig ut over boligkjøpere, sier partner Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo Advokatkontor.

I Norge er det skadeoppgjørsselskapet Claims Link som behandler reklamasjoner på vegne av boligselgere med forsikring gjennom Amtrust.

Claims Link er sammen med Protector blant de største aktørene i markedet for boligselgerforsikringer. 90 prosent av alle boligselgere har en slik forsikring.

Forsikringen dekker boligselgere i tilfelle kjøperen oppdager mangler på eiendommen og vinner frem med krav om erstatning.

Ga uriktige opplysninger

Saken som Høyesterett behandlet går tilbake til 2013, da den aktuelle eiendommen ble solgt til to privatpersoner.

Selgeren opplyste da om skader fra en flom samme år, men oppga uriktig at skaden var utbedret.

Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo Advokatkontor

Året etter oppdaget de nye eierne synkehull på eiendommen og engasjerte sakkyndige for å få klarlagt årsaken til disse. Undersøkelsene kostet 271.852 kroner og beskrives i dommen som nødvendige for å få avklart selgerens ansvar.

I lagmannsretten ble selgerne idømt å betale et prisavslag på 1,4 millioner kroner til kjøperne, mens Amtrust ble dømt til å betale de 271.852 kronene til boligkjøpernes forsikringsselskap Qudos Insurance.

Forsøkte å slippe betaling

Det er sistnevnte sum denne saken dreier seg om. Det er på det rene at dersom kjøperne ikke hadde hatt boligkjøperforsikring, ville Amtrust ved Claims Link dekt den.

Men siden boligkjøperne hadde boligkjøperforsikring som dekket utgiften til de sakkyndige, mente Amtrust at de skulle slippe å påta seg denne kostnaden fordi kjøperne ikke ville lidd et økonomisk tap.

Der sa Høyesterett nei, på samme måte som lagmannsretten gjorde.

– Boligselgerforsikringsselskapet mente saken inneholdt et prinsipielt spørsmål som det var behov for en avklaring på. Selskapet tar selvsagt Høyesteretts vurdering av spørsmålet til etterretning, skriver Jørn Gisvold, administrerende direktør i Claims Link, i en kommentar.

Jørn Gisvold, administrerende direktør i Norwegian Claims Link

Ingen overraskelse

– Det er veldig lett å gjennomskue hva de prøvde seg på her. Jeg synes forsøket er ganske drøyt, i grunn, sier Glenn Ulrik Halvorsen i Oslo Advokatkontor.

– Boligkjøperne får vanligvis dekket disse kostnadene med opp til 100.000 kroner i vanlig rettshjelpsforsikring og via boligkjøperforsikringene. En seier til Amtrust ved Claims Link ville betydd at boligkjøperne måtte betalt dette selv, at prisene på forsikringer ville skutt i været, og at eierskifteselskapene kunne blitt langt tøffere i avslagene, for de ville jo ikke blitt dømt til å betale like mye som tidligere.

Oslo Advokatkontor tilbyr på sin side tjenester til boligkjøpere. Glenn Ulrik Halvorsen forteller at kontoret har hatt flere saker i domstolsapparatet med denne problemstillingen, hvor Amtrust ved Claims Link har forsøkt å slippe erstatning for boligkjøpers kostnader til advokatbistand og takstmenn.

– Dette har vi fått avvist i alle saker så langt. Så Høyesterett sin avgjørelse var ingen overraskelse, sier han.

– Ikke «hundrevis av millioner»

Jørn Gisvold i Claims Link poengterer at saken dreier seg om kostnader mellom to forsikringsselskaper og at kjøpere som ikke har tegnet forsikring ikke blir berørt av dommen.

– Spørsmålet i denne saken var å få Høyesterett sin vurdering av hvor kjøperens takskostnader endelig skulle belastes. Det er nå fastsatt, men vil ikke få noen stor betydning for selgerne og deres forsikringer relatert til salg av bolig.

– De kostnader som det er her snakk om utgjør en veldig liten del av de totale utbetalingene til boligselgerforsikringsselskapene og er ikke i nærheten av det beløpet advokat Halvorsen nevner, skriver Gisvold.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Høyesterett
 2. Forsikring
 3. Bolig

Flere artikler

 1. Høyesterett: Boligkjøpere får ikke skjeggkre-rabatt

 2. 150.000 kroner i prisavslag etter «en meget stor skjeggkrepopulasjon»

 3. Betalt innhold

  Stor guide til gratis advokat og juridisk hjelp

 4. Tono og RiksTV enige om historisk stort erstatningsoppgjør

 5. Forsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann