Dette ønsker arbeidsgivere av deg som nyutdannet

Norske arbeidsgivere forventer et stort rekrutteringsbehov de neste årene. De vil helst at du har skaffet deg relevant arbeidserfaring i studietiden når du søker din første fulltidsjobb. 

FRA SKOLEBENKEN: Norske arbeidsgivere ser helst at du har relevant arbeidserfaring når du er ferdig utdannet og skal ut i arbeidslivet for fullt.

Foto: Frank May NTB scanpix
 • Nina Tuv
Publisert: Publisert:

Over 5.000 arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor i Norge har svart på hva slags kompetanse de trenger, hvor fornøyde de er med sine nyansatte og hva som er viktigst for dem når de skal rekruttere nyutdannede.

Undersøkelsen, som er den første av sitt slag, er gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Den bringer i hovedsak gode nyheter til studenter: Arbeidsgiverne i Norge er gjennomgående godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av utdanningen deres, og forventer et stort rekrutteringsbehov de neste årene.

Rapporten viser også at bedriftene legger stor vekt på at nyutdannede har relevant arbeidserfaring, for eksempel fra en jobb de har hatt i løpet av studietiden. Praksisplass bidrar også positivt.

– Dette er et tydelig signal til oss politisk, og viser at det er behov for et enda tettere samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet. Utdanningene bør bli mer relevante både for studenter og arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til E24 om rapporten.

Det er imidlertid mange studenter som ikke har noe kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden. Det ønsker ministeren å gjøre noe med.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Vil gjøre koblingen tettere

Regjeringen har nå satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding, som skal ta for seg hvordan vi kan få til tettere koblinger mellom næringslivet og arbeidslivet på den ene siden, og universitetene og høyskolene på den andre siden, forteller Nybø.

– Vi må både se på hvordan vi kan gjøre praksisordningene bedre for de studieretningene som tradisjonelt har hatt mye av det, og hvordan vi kan få mer praksis inn i utdanningen som ikke har hatt det før, sier Nybø.

I tillegg vil hun se på andre virkemidler som kan gjøre at studentene opplever studiet som mer relevant for arbeidslivet.

– Det kan for eksempel være å hente inn flere gjesteforelesere fra næringslivet, eller legge til rette for mer entreprenørskap og gründervirksomhet, sier ministeren.

Les også

Dette er økonomenes drømmearbeidsgiver

– Ikke alle kan få relevant jobb

Åtte av ti arbeidsgivere i undersøkelsen melder at de har en eller annen form for samarbeid med utdanningsinstitusjoner, og seks av ti oppgir at de har hatt studenter i praksis.

Blant nyutdannede med mastergrad i Nifus kandidatundersøkelse, rapporterer imidlertid bare 32 prosent at de har hatt praksis i løpet av studietiden.

Instituttet påpeker også at gode karakterer er viktig for mange arbeidsgivere, og i aller størst grad for dem som ønsker seg nyansatte med master- eller doktorgrad. Det kan være en utfordring for studenten å få tid til både relevant jobb og oppnå gode karakterer, påpekes det i rapporten.

– Ikke alle studenter kan få relevant og inntektsgivende jobb ved siden av studiet. Da er det viktig at de får oppleve arbeidsrelevansen inn i studiet. Vi må sørge for at flere ser mulighetene utdanningen gir og hvordan den kan brukes, sier Nybø.

Les også

Mener Erna Solberg må ta grep om denne grafen: – Det er dramatisk

Utenlandserfaring lite verdsatt

Hvilket lærested du kommer fra, anses imidlertid som mindre viktig i ansettelsesprosessen sammenlignet med de andre faktorene. Det samme gjelder utenlandserfaring, som for eksempel å reise på utveksling i løpet av studiet, ifølge rapporten.

Det er den høyere utdanningsministeren personlig skuffet over å lese.

– En ting er hva arbeidsgiverne ser for seg at de trenger nå, men verden blir jo stadig mer globalisert. Den internasjonale kompetansen som mange studenter tilegner se ved å reise ut, bør bli høyere verdsatt, spør du meg, sier Nybø.

Stort rekrutteringsbehov

Undersøkelsen viser at åtte av ti spurte i stor eller noen grad vil ha behov for å rekruttere personer med bachelorgrad de neste fem årene, mens seks av ti vil trenge nyansatte med mastergrad.

Det harmonerer med at det også utdannes flest med bachelorgrad, påpeker Nifu i rapporten.

– De fleste som går ut med høyere utdanning får seg relevant jobb. Arbeidsmarkedet er godt for nyutdannede studenter, konstaterer Nybø.

Omtrent halvparten av bedriftene svarer at de har behov for å rekruttere fagskolekandidater. Det må anses som en høy andel gitt det relativt lave antallet som utdannes fra fagskolene, mener Nifu.

Les også

Professor ønsker forbud mot drapsroboter: – Science fiction er ikke lengre et betegnende begrep

På spørsmål om hvilke fagfelt som var viktigst i rekrutteringen de neste fem årene, peker totalt 30 prosent av bedriftene på tekniske fag eller ingeniørfag. Det gjelder for dem som anser fagskoleutdanning og masternivå som mest relevant for sin arbeidsplass.

For bedrifter som helst vil ha nyutdannede med bachelorgrad er det lærerutdanning og helse- og sosialfag som er mest etterspurt, etterfulgt av økonomisk-administrative fag og tekniske/ingeniørfag.

Det er imidlertid veldig få som rapporterer om behov for å ansette realister eller naturvitere, heter det i rapporten. Bare tre prosent av virksomhetene anser dette som det viktigste fagfeltet i rekrutteringen de neste fem årene.

På doktorgradsnivå er det realfag og naturfag som peker som ut som det mest etterspurte.

Les også

Britiske toppsjefer passerer vanlige folks årslønn ved lunsj

Les også

– Vil tåle det veldig godt

Les også

Posten frykter hauger av uavhentede småpakker når 350-kronersgrensen ryker

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Skole og utdanning
 3. Venstre (V)
 4. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Livet blir satt litt på pause

 2. Rekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak

 3. To av tre studenter vet ikke hvordan de skal si fra om trakassering

 4. Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger

 5. – Trenger ikke være rakettforsker for å skjønne lave søkertall