Norske Epiguard møtte stengte dører på italiensk fabrikk - en mail til UD ble redningen

NHO utfordrer utenriksministeren til å ta en mer aktiv rolle overfor norske bedrifter i utlandet. Den norske transportbåre-produsenten Epiguard tror ikke de ville kommet seg inn på det stengte lageret i Italia uten UDs hjelp.

SMITTESIKKER: Isolasjonsbåren til Epiguard er lufttett og trykksatt. Etterspørselen har skutt i taket som følge av coronaviruset.
Publisert: Publisert:

– Norge er en eksportnasjon, og nå er det kanskje viktigere enn noen gang at UD prioriterer å stå opp for våre bedrifter i alle land, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

Mange av deres medlemsbedrifter melder om en reell risiko for konkurs som følge av coronakrisen. Mest utsatt er bedrifter i markeder med høy konkurranse, som er stengt ned.

– Kampen om å komme raskest i gang igjen når markedene åpner, krever hjelp og godt samarbeid med utenrikstjenesten. Mister bedriftene markedsandeler fordi myndighetene ikke er til stede og gjør jobben, vil norsk økonomi tape mye på dette, sier NHO-sjefen.

Les på E24+

Nå begynner endelig milliardene å renne ut av statskassen for alvor

Fikk åpnet dørene

Den norske isolasjonsbåre-produsenten Epiguard er ett av mange selskaper som har opplevd brudd i verdikjeden som følge av coronakrisen.

Selskapet produserer kuvøsen Epishuttle for transport av pasienter. Disse hindrer smitte fra pasient til personell og er av naturlige årsaker blitt etterspurt i betydelig grad de siste månedene.

NATO-LEVERANDØR: Epiguard leverer bårer til både Nato og EU. Én koster omtrent 400.000 kroner.

Litt problematisk ble det imidlertid da underleverandøren som produserer de allergisikre madrasstrekkene, ikke fikk tilgang til nødvendig råmateriale fordi dette lå innelåst på et fabrikklager i Italia.

Løsningen kom gjennom hjelp fra UD. Fabrikken var blitt stengt fordi den ikke gikk under kategorien produksjon til personlig verneutstyr, men utenrikstjenesten fikk forklart italienske myndigheter viktigheten av å åpne dørene igjen.

– Det sørget for at vi kunne opprettholde leveransen. Jeg tror dette hadde vært vanskelig å få til på egenhånd, sier Epiguards administrerende direktør Ellen Cathrine Andersen.

Les også

Norsk startup lager smittesikre pasientbårer: – Merker en utrolig etterspørsel

Løst på under 48 timer

Denne saken, som ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ble løst på under 48 timer, er ifølge henne et godt eksempel på hvordan UD kan hjelpe norske bedrifter i utlandet.

– Det jeg er opptatt av er at bedriftene og bransjene må gi konkrete tilbakemeldinger på hva de trenger hjelp til. For eksempel om det er lokale eller nasjonale myndigheter som er proppen. Da er vi mye bedre posisjonert til å hjelpe dem.

DIGITALT MØTE: NHO-sjef Ole Erik Almlid (ikke på bildet) sier han oppfatter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (på skjermen) er opptatt av situasjonen til norske bedrifter i utlandet.

I den spesielle situasjonen vi nå står i, står norske bedrifter overfor et stort spenn av utfordringer, sier utenriksministeren.

– I mange land er det en nesten fullstendig lockdown, og bedrifter får stengt produksjonen sin. Andre steder dreier utfordringene seg om å kunne få arbeidskraften frem til arbeidsplassen. Det er vanskelig å si hvor behovet for vår hjelp er størst.

– I mange land er det en nesten fullstendig lockdown, og bedrifter får stengt produksjonen sin. Andre steder dreier utfordringene seg om å kunne få arbeidskraften frem til arbeidsplassen.

– Hvor er behovet for deres hjelp størst?

– Det er vanskelig å si. Vi ser vel så mye på problemstillinger som på geografi, og har hele tiden en pragmatisk tilnærming til hvordan vi best kan hjelpe. Og så opplever vi at norske bedrifter har lav terskel for å ta kontakt, noe som er ønsket fra vår side, sier Ine Eriksen Søreide.

Les på E24+

De fikk solgt nok leiligheter til å starte byggingen midt i koronakrisen

Kan tape 1.100 milliarder

Analyseselskapet Menon Economics har på oppdrag fra Eksportkreditt laget en rapport om effekten coronakrisen kan få for norsk eksportrettet næringsliv.

På grunn av usikkerheten om fremtiden, har de skissert opp tre scenarier.

UTFORDRER UD: Ifølge NHO-sjef Ole Erik Almid er det kanskje viktigere enn noen gang at UD står opp for norske bedrifter i utlandet.

I det mest optimistiske scenariet vil verden raskt komme opp på et produksjonsnivå like under nivået før krisen. I det mest pessimistiske scenariet faller global økonomisk vekst markant som følge av pandemien.

Til siste scenario har Menon beregnet at det samlede inntektsfallet for næringene sjømat, prosessindustri, reiseliv og maritim næring (inkludert offshore leverandørindustri) vil beløpe seg til over 1.100 milliarder kroner.

– Det er ikke mange land som er like avhengige av eksport som vi er. Derfor må UD prioritere næringsfremme. Eksport er viktigere enn noen gang og vi må så fort som mulig tilbake til normaltilstand, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Publisert: