Elbilsalget faller: – Må ses i sammenheng med bompenger

I juli falt andelen elbiler i nybilsalget sammenlignet med forrige måned, og fallet er spesielt kraftig i Oslo og Akershus. Elbilforeningen skylder på bompengene.

– Bompengefritaket ett av de viktigste tiltakene for å få folk til å bytte fra fossilbil til elbil, sier Tina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
Publisert:

Elbiler sto for 38 prosent av nysalget av biler i juli, det er et fall på ti prosentpoeng fra forrige måned. I første halvår 2019 var elbilandelen gjennomsnittlig på 45 prosent.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er bekymret for nedgangen, og frykter at innføringen av bompenger kan gi nye elbilister kalde føtter.

– Det har vært mye snakk om å avvikle elbilfordelene den siste tiden og vi frykter det har bidratt til å gjøre folk usikre, sier Bu.

Bompenger for elbil

Fra og med første juli i år har elbilister i Oslo og Akershus vært nødt til å betale i bomringen, takstene er fortsatt betydelig lavere enn for fossilbiler.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er bekymret for elbilsalget.

– Folk velger det som er lønnsomt, når de blir usikre på om det lønner seg å velge elbil, faller salget. Det er enkel matematikk, sier Bu.

Hun trekker fram at Oslo og Akershus er blant fylkene som har hatt en markant nedgang den siste måneden. Det må sees i sammenheng med innføring av bompenger i samme periode.

– Elbilister må også betale

Leder av transport- og kommunikasjons komiteen, Helge Orten, sier at Stortinget har vedtatt at nullutslippskjøretøy skal betale maksimalt 50 prosent av det en vanlig bil gjør i bomstasjoner, parkering og ferge.

– Det er rimelig at også elbilister betaler bruksrelaterte avgifter, men samtidig skal det være en fordel å kjøre miljøvennlig. Derfor er det satt en øvre grense på 50 prosent, sier Orten.

Les på E24+

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

Bu i Norsk Elbilforening understreker at det er viktig at kommunene ikke automatisk setter opp bompengene. Hun mener bompengene ikke bør opp før kommunen har en høy nok elbilandel.

– Bompengefritaket er ett av de viktigste tiltakene for å få folk til å bytte fra fossilbil til elbil. Denne politikken fungerer etter intensjonen. Sammenlignet andre klimareduserende tiltak, er bompengefritak et billig virkemiddel, sier Bu.

Helge Orten, leder transport- og kommunikasjonskomiteen, mener det er rimelig at elbiler betaler for passering i bomringen

Ikke bekymret for elbilsalget

– Det er vanskelig å måle utviklingen i elbilsalget ut fra at det er nedgang i en enkelt måned. Det kan være tilfeldige variasjoner, sier Orten.

Han legger til at det er en god utvikling at elbilsalget har ligget på opp mot 50 prosent av det totale bilsalget den siste tiden.

– Jeg tror utviklingen i juli er forbigående, og at elbilsalget vil fortsette å vokse. Bilprodusentene kommer med flere nye modeller til en mer moderat pris og med god rekkevidde. Det vil gjøre at flere har råd til å kjøpe elbil, sier Orten.

Rører ikke moms og engangsavgift

Orten sier regjeringen vil ikke gjøre noen endringer i godene knyttet til kjøp av elbil i denne perioden.

Les også

Undersøkelse: Mer tvil om miljøeffekten av elbiler i Norge enn i Norden

– Det har ikke vært merverdiavgift og engangsavgift på elbilene i en periode hvor kostnadene knyttet til produksjon av elbiler har vært høyere enn tradisjonelle bensin- og dieselbiler, og det har vært nødvendig for å stimulere salget, sier Orten.

Produksjonskostnadene for elbiler forventes å bli lavere i takt med økt omsetning, og da er det også aktuelt å fase inn avgifter på omsetning av denne type biler.

Publisert:

Her kan du lese mer om