Omsetningen ble mer enn halvert etter skjenkestopp ved midnatt

Adrian Sneen fikk vært på jobb i fem dager før de nye skjenkereglene kom. – Usikkerheten kommer brått tilbake.

Adrian Sneen er en av få heltidsansatte ved Heidi’s, og medgir at pandemien, og håndteringen av den, påvirker hvordan han vurderer fremtiden i bransjen.
Publisert:

– Det å få komme tilbake var en kjempestor lettelse, både privat og med tanke på bedriften. Men usikkerheten kommer brått tilbake når en veldig stor del av driftsgrunnlaget forsvinner igjen, sier Adrian Sneen, daglig leder på Heidi’s Bier Bar i Oslo.

Han er en av dem som ble permittert da samfunnet stengte ned i midten av mars. Så godt som alle de 500 ansatte ved Rekom Groups utesteder i Norge ble også det.

Det internasjonale utelivsselskapet driver over 20 utesteder i Norge, blant annet Heidi’s Bier Bar i Oslo, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Tønsberg, Trondheim og Tromsø.

Selskapet fikk innvilget nesten 14 millioner kroner i støtte for mars, april og mai, viser E24s coronaspesial.

Les på E24+

Selskapet har hatt 47 millioner i minus de siste fem årene. Men det skremmer ikke Kygo og de andre eierne.

Frederik Mygind (t.h.), Norgessjef i Rekom Group og Adrian Sneen (t.v.), daglig leder på Heidis i Oslo.

Halvert i sommer

I juni kunne selskapet begynne å åpne barer igjen, men norgessjefen i Rekom Group forteller at de i juli i år gjennomsnittlig hadde halvert omsetning sammenlignet med samme måned i fjor. Og det ble ytterligere kuttet da regjeringen i forrige uke varslet at utestedene måtte stenge ved midnatt.

Heidi’s Bier Bar i Tromsø hadde gjennomsnittlig omsetning en lørdag i juli i år, med coronarestriksjoner, på 120.000 kroner.

Sist lørdag, etter skjenkestopp ved midnatt, var gjennomsnittlig omsetning på 6.000 kroner, forteller norgessjef Frederik Mygind i Rekom Group.

På Heidi’s i Oslo falt omsetningen på lørdag 8. august med 55 prosent sammenlignet med en gjennomsnittslørdag i juli i år.

– Nå er vi generelt nede på 25 prosent av omsetningen vi hadde i 2019 over hele landet, sier Mygind til E24 og legger til at de ser inn i en veldig mørk høst om ikke kompensasjonspakken fra myndighetene forlenges.

– Det er enormt frustrerende å ha kjempet igjennom sommeren for å lage trygge rammer på utestedene, og så på ekstremt kort frist fredag få beskjed om at de strammer hardt inn igjen, fortsetter Mygind.

Les også

Nær fem milliarder i kontantstøtte: Bodø-bedrift fikk klagen avslått – kan ha gått glipp av 6 millioner i krisepenger

Fredag 7. august kom beskjeden om nasjonalt skjenkestans fra midnatt fra midnatt, og at regel skulle gjelde fra lørdag 8. august.

Lønnstilskudd

I løpet av sommeren har selskapet kunnet ta tilbake stadig flere av sine ansatte fra permittering, med hjelp av lønnstilskuddsordningen. Men denne lønnstilskuddsordningen gjør også at de som er tatt tilbake ikke kan permitteres igjen før i oktober.

– Permitteringer er ikke en løsning for oss, det er en panikknapp. Vi vil heller ha folk på jobb, og at myndighetene heller kan stå for et lønnstilskudd, sier norgessjefen, og forklarer at mange av selskapets ansatte er studenter som også får støtte fra Lånekassen, og dermed ikke har samme rett til dagpenger som andre arbeidstagere.

– Nå prøver vi å gi litt forutsigbarhet ved å i hvert fall holde dem vi har tatt tilbake i jobb ut neste uke, mens vi venter på utspill fra regjeringen, sier Mygind.

Les på E24+

– Jeg ble advart mot å ansette norsk ungdom

25 prosent av transaksjonene forsvant

Heidi’s er bare en av mange barer som har fortalt om omsetningsnedgang som følge av den siste ukens restriksjoner.

E24 har fått tilgang på transaksjonstall fra DNBs kortkunder som viser at rundt en fjerdedel av pengebruken forsvant fra barbransjen forrige helg sammenlignet med hva som var snittet de tre forrige helgene (se graf under).

Sammenligner man med fjoråret er bilde langt verre – da er korttransaksjonene ned over 40 prosent fra 2019.

– Tungt

Heidi’s Bier Bar i Oslo har om lag 50 ansatte, som har Adrian Sneen som sin nærmeste leder.

Han forteller at han merket usikkerheten blant de øvrige ansatte da beskjeden om å stenge ved midnatt lørdag kom.

– Det er tungt, både for meg og for dem. Jeg føler sympati med dem, jeg er jo også i samme situasjon. Hittil har vi forsøkt å hjelpe alle så godt vi har kunnet, med forskudd på lønn og feriepenger, men nå står vi igjen på bar bakke, sier Sneen, som er en av få heltidsansatte ved Heidi’s i Oslo.

Han innrømmer at dette gjør ham mer usikker på fremtiden i bransjen.

– Jeg vil gjøre alt for å kunne fortsette i denne bransjen, men jeg ser nå tydelig hvor sårbart det blir når det skjer noe ekstraordinært, som denne pandemien, sier han.

– Må få kompensasjon

Mygind i Rekom ser for seg to scenarioer for fremtiden til bransjen.

– Om dette er kortsiktig, og vi kommer raskt tilbake, så er det en bransje som går igjennom en hard tid, men overlever, sier Mygind, og fortsetter:

– Om dette fortsetter over lengre tid blir nok dette en bransje med mange konkurser, mange arbeidsplasser for unge forsvinner, og tilbudet i Norge vil bli mindre, fordi det er for stor risiko knyttet til å drive i denne bransjen.

Den næringspolitiske fagsjefen i NHO Reiseliv sier at det haster å få på plass en kompensasjonsordning for bedriftene som er rammet av de nye coronainnstrammingene.

– Regjeringen har som mål at sunne og levedyktige bedrifter skal komme seg gjennom denne krisen. Bedrifter som Rekom må få kompensasjon for det tapet skjenkestoppen medfører, som i verste fall kan ta livet av hele utelivsbransjen, sier Ole Michael Bjørndal til E24.

– Om regjeringen mener skjenkestopp er riktig og viktig tiltak, så må de være klar over de økonomiske konsekvensene, og fortsette å kompensere for faste utgifter, utdyper Bjørndal, og legger til at han har snakket med flere medlemsbedrifter som mistet 70–85 prosent av omsetningen over natten da skjenkestoppen ble innført.

Heidi’s Bier Bar i Oslo fikk et omsetningsfall på 55 prosent den første lørdagen etter skjenkestansen, når det sammenlignes med en gjennomsnittlig lørdag i juli, med coronarestriksjonene.
Publisert: