Nemko-CFO: – Norge misforstår begrepet «mangfold»

CFO i Nemko mener det blir feil å snakke om å ansette en bestemt minoritetsandel for mangfoldets skyld. – Næringslivet skal ikke drive veldedighet.

Aqsa Butt mener vi trenger en diskusjon om hva mangfold i næringslivet egentlig betyr.
 • Caroline Grundekjøn
Publisert: Publisert:

– Å si at vi bør ha personer med ulike etnisiteter inn i næringslivet for å sikre en gjenspeiling av samfunnet, blir et villspor i mangfoldsdebatten. Denne verdibaserte argumentasjonen har jeg lite til overs for, sier Aqsa Butt til E24.

Hun er Group CFO & SVP Buisness Support i Nemko, og har bred erfaring med å jobbe i internasjonale og flerkulturelle miljøer.

CFO-en etterlyser en mer nyansert mangfoldsdebatt som også tar utgangspunkt i bedriftenes perspektiv.

– Det er ikke sånn at en ikke-etnisk nordmann nødvendigvis kan tilføre selskapet en bredere kulturell kompetanse enn en etnisk nordmann. Kanskje har han første bodd i Norge hele livet, mens han andre har bodd i mange ulike land, kan flere språk og har en bredere interkulturell kompetanse, sier hun.

Aqsa Butt er født i Norge, men vokste opp i Pakistan frem til hun som 12-åring returnerte tilbake til Norge. 42-åringen er mor til én på 23 og én på fem år og lever et travelt liv med mye jobbing og internasjonal reisevirksomhet.

Hun har hele tiden visst at veien til suksess består av å være målbevisst, legge en strategi for hvordan målet skal nås og så jobbe hardt og fokusert for å oppnå det.

– Min karrierereise har krevd mye innsats, utholdenhet, aktiv søken etter nye utfordringer og selvfølgelig en del flaks. Jeg er utdannet siviløkonom og fikk min første lederjobb som 26-åring.

Les også

Leder: – Hvis vi ikke satser på mangfold, risikerer vi at jorden går under

Mener vi misforstår begrepet «mangfold»

E24 skrev tidligere i sommer at fem av topplederne i de 100 største selskapene i Norge har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og 15 fra andre vestlige land.

– Mangfold er veldig viktig for selskaper. De trenger team og ledergrupper sammensatt av ulike typer mennesker med forskjellige bakgrunner for å drive lønnsomt – det er det ingen tvil om, sier Butt.

Butt mener derimot at definisjonen av mangfold man bruker i Norge i dag er misvisende.

– Mangfold handler ikke om hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet eller alder. Det er faktorer som sosial, faglig eller kulturell kompetanse som har noe å si. Ikke opprinnelse.

– Viktig å forstå mangfold i en bedriftsøkonomisk sammenheng

CFO-en sier at det er viktig å forstå hva som er lønnsomt mangfold i forretningssammenheng.

– Ethvert selskap har en visjon med definerte målsettinger. For å realisere disse målene må det kartlegges hva slags kompetanse bedriften har behov for. Deretter må det utarbeides planer for hvordan og hvor du kan få tilgang til den aktuelle kompetansen, sier Butt.

– Og da får den kandidaten som best utfyller kompetansebehovet til bedriften jobben. 

– Undersøkelser fra for eksempel Fafo viser at det forekommer en diskriminering av de med utenlandsk opprinnelse i norsk arbeidsliv. Er det ikke en risiko for at de faller utenfor fordi de aldri får muligheten til å prøve seg i en relevant jobb, selv om de er faglig kvalifiserte?

– Vi må selvsagt ha gode, kvalitetssikre HR-systemer som sørger for en profesjonell rekrutteringsprosess sånn at den mest kompetente kandidaten får jobben. Nå må vi også huske at vi her snakker om næringslivet hvor nivået er skyhøyt, og da forekommer det nok mindre slik diskriminering, svarer Butt og legger til:

– Bedriftene er jo avhengig av den beste kompetansen for å nå sine strategiske mål.

Butt mener også at det er viktig å ha et realistisk bilde av private bedrifters hovedoppgave:

– Målet for bedrifter er å profittmaksimere og levere best mulig avkastning til aksjonærene innenfor definerte rammer.

Hun forteller at det derfor er kompetansebehovet som skal være styrende for hvem bedrifter skal ha med på laget.

– Næringslivet skal ikke drive veldedighet. Derfor blir det feil for bedrifter å på forhånd tallfeste for eksempel en bestemt minoritetsandel som ønskes rekruttert. Dette blir å starte regnestykket i feil ende.

Les også

Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

– Det hjelper ikke å stå sammen på utsiden og rope inn

CFO-en sier at hun tror at en mulig årsak til at noen med lignende bakgrunn som henne selv ikke kommer seg opp og frem, kan være at de søker seg til «feil miljøer.»

– Vil du lykkes i næringslivet, er det viktig å være nysgjerrig, uredd og å bygge nettverk med dem som er på innsiden. Dessverre ser jeg at en del med minoritetsbakgrunn lager egne organisasjoner hvor de står samlet på utsiden av næringslivet og roper inn.

Butt sier at dette ikke får dem opp og frem.

– Man må lære seg spillereglene for å kunne være med på laget.

Hun anbefaler derfor de som har ambisjoner om å lykkes i næringslivet å søke seg inn i miljøene tilknyttet denne sektoren.

– Det kan jo være vanskelig å komme på innsiden av disse godt etablerte miljøene dersom du ikke har noen kontakter på innsiden. Tror du ikke det derfor kan være vanskeligere for dem som har foreldre som har innvandret til Norge eller de som har innvandret hit selv å slippe inn?

– Jeg tror ikke at for eksempel etnisk opphav stopper deg fra å komme på innsiden. Til syvende og sist handler det om hva du kan bringe til bordet. I tillegg er nok Norge det landet i verden med høyest sosial mobilitet, sier Butt og legger til:

– Se til Midtøsten for eksempel: der er det forbudt å gi utlendinger lederstillinger. I Norge er saken en helt annen: her får den mest kompetente personen jobben helt uavhengig av sosialt, kulturelt eller etnisk opphav.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Næringsliv
 3. Diskriminering
 4. Inkludering
 5. Norge

Flere artikler

 1. Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

 2. Leder om mangfold: – Velger vi de samme type ledere vi har hatt til nå, risikerer vi at jorden går under

 3. Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

 4. Betalt innhold

  – Noen opplever at det å jobbe med mangfold er som å balansere på en sirkusline

 5. Norges 100 største selskaper: – Mangfoldet blant topplederne er for lite