SAS har én uke på å betale streikerammede kunder

Luftfartstilsynet gir SAS frist til 15. september med å betale tilbake kundenes ubrukte billetter etter pilotstreiken. Men erstatning for andre merutgifter kan ennå drøye.

Nær 85.000 norske kunder av SAS har meldt inn krav om refusjoner og erstatning av merutgifter etter pilotstreiken i juli.
Publisert:

SAS skulle etter regelverket betalt billettrefusjon til streikerammede kunder innen én uke etter at reisen ble kansellert.

Men søndag 21. august, én måned etter at pilotstreiken i SAS var over, gjensto fortsatt nær 8000 krav av totalt rundt 85.000 innmeldte norske krav.

Venter ennå

Én av mange som ennå venter på det aller meste av pengene sine, er Nils Rune Rolland fra Drøbak rett sør for Oslo.

Han, kone og barn måtte under streiken til slutt komme seg hjem fra Malaga med et Norwegian-fly. Det gikk først to dager senere enn den planlagte, men kansellerte returflyvningen med SAS.

Rolland-familiens tur-retur billetter med SAS kostet totalt ca. 12.000 kroner. De har fått tilbake 2100 kroner i billettrefusjon, som SAS har priset selve returen til.

Men når én vei hjem med Norwegian til slutt kostet nær 18.000 kroner, kom merutgiftene deres for å fly hjem på over 15.500 kroner.

Så selv om selve billettrefusjonen er betalt ut, så venter Rolland ennå på erstatningen for merutgifter samt på en standard kompensasjon alle har krav på. Se faktaboks over de ulike elementene en streikerammet SAS-kunde har krav på.

– Jeg tror dette er et helt standard forløp som mange har hatt i sommer. Det er sikkert mange med samme historie. SAS sier de ordner opp og betaler tilbake, men dem jeg kjenner, venter fortsatt, forteller Rolland.

Totalt ble 370.000 SAS-passasjerer rammet av alle kanselleringene under konflikten mellom pilotene og selskapet.

Frist til 15. september

Grunnet både de ekstraordinært mange kravene, og at SAS har tatt flere grep for å spa unna kravmengden, har Luftfartstilsynet landet på å ikke straffe SAS for de forsinkede utbetalingene.

I et brev til tilsynet skriver SAS at de tror de skal rekke å betale ut selve refusjonene for alle krav innen 15. september. I et svarbrev pålegger tilsynet SAS å overholde denne datoen som en endelig frist.

Hvis det etter 15. september er mer enn «sporadiske enkelttilfeller» av billettrefusjoner igjen, så vil tilsynet ilegge SAS tvangsmulkter på 100.000 kroner fra 20. september og så hver tiende dag.

«Det er på det rene at SAS ikke har vært i stand til å overholde refusjonsfristen i denne saken», skriver tilsynet. Men så legger tilsynet også til at fristen er laget for en situasjon med normal eller tilnærmet normal drift.

«Det kan dermed være svært krevende å etterleve fristen i en ekstraordinær situasjon, som for eksempel pandemi eller streik», skriver tilsynet.

Ikke frist for merutgiftene

Men som for familien Rolland vil selve refusjonen av billettene for mange bare utgjøre en brøkdel av det totale beløpet de har krav på. Erstatning for merutgifter til overnattinger og alternative reisemåter hjem og standardkompensasjonen de har krav på, utgjør fort enda større beløp.

Disse pengene er SAS ikke pålagt å betale ut innen en gitt frist.

– På det første kravet er det en lovfestet frist på syv dager. For de to andre kravene er det ingen lovfestet frist, men pengekrav som dette forfaller når de kreves. Forsinkelsesrentene begynner likevel ikke å løpe før på dag 31.

Det sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Pressetalsperson Tonje Sund i SAS.

Store volum gir ventetid

SAS lover at selve refusjonene skal være ordnet opp i innen fristen de nå har fått, men:

– For erstatninger, der kunden skal ha tilbakebetalt ekstrautgifter som for eksempel hotell og leiebil, så vil det ta lengre tid, opplyser pressetalsperson Tonje Sund i SAS Norge. Hun legger til:

– Vi er glade for at kunder har funnet løsninger i en veldig vanskelig situasjon, men det gjør at det tar noe tid å gå gjennom hver sak. Og når volumene er så store, så blir det ventetid. Dette er veldig leit for dem som er rammet, og vi beklager på det sterkeste de ulempene det medfører.

Les også

SAS fraktet færre passasjerer i august enn før pilotstreiken

Les også

Norwegian fraktet to millioner passasjerer i august

Får lov å betale alt

SAS forklarer også forsinkelsene med prosessen i USA, der selskapet 5. juli søkte og fikk konkursbeskyttelse.

Den veldig gode nyheten oppe i alt dette er at SAS kan betale sine kunder full refusjon, såfremt de ikke bestrider et krav fra en kunde. SAS har fått unntak fra den amerikanske dommeren til å refundere sine kunder fullt ut, selv om de er såkalt usikrede kreditorer.

Dette er i kontrast til hva mange av Norwegians kunder opplevde. De som hadde krav inne på datoen da Norwegian søkte konkursbeskyttelse i Irland i november 2020, måtte til slutt nøye seg med å få igjen rundt 5 prosent av sine krav.

Det at dommeren i New York denne uken midlertidig satte ned foten for utbetaling av lån på over 3 milliarder kroner til SAS, vil ifølge Sund ikke stoppe tilbakebetalingene til kundene:

– Vi forventer fortsatt at lånet blir godkjent. Vi har vært tydelige på at alle kunder som har krav på tilbakebetaling fra SAS, skal få det, og det gjelder fortsatt.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at familien Rolland både ventet på billettrefusjon, erstatning for merutgifter til hjemreisen og en standard kompensasjon som alle får. Det riktige er at de ennå venter på erstatning og kompensasjon. Dette ble rettet fredag 9. september klokken 16.45.

Les på E24+

Dette er oppkjøpsselskapet som skal redde SAS

Les også

Tror SAS har svidd av nesten to milliarder kroner på streiken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om