Regjeringen skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

Russiske fiskebåter får komme til tre norske havner. Disse skal kontrolleres, ettersom regjeringen strammer inn beredskapen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (t.h.), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
Publisert:

Det går frem av en hasteinnkalt pressekonferanse der utenriksminister Anniken Huitfeldt, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltar.

Russiske fiskebåter får bare komme til Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Dette er havnene i Norge som har flest anløp fra russiske fiskefartøy.

Alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, med Russlands uakseptable annektering i Ukraina, anslagene mot gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet, gjør at regjeringen har skjerpet beredskapen ytterligere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en melding.

Endringene trer i kraft i løpet av kort tid, men det er uklart nøyaktig tidspunkt.

Vil bli kontrollert

Huitfeldt sier at de har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland.

– Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, sier Huitfeldt.

Norge forvalter flere fiskebestander sammen med Russland, og det er særlig viktig at verdens største torskebestand blir forvaltet på en bærekraftig måte, ifølge regjeringen.

«Det har derfor vært gjort unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy, men nå strammer regjeringen inn regelverket slik at russiske skip kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Der vil de bli kontrollert av tollere», står det i meldingen.

Politiet vil ha økt synlighet og patruljering

Finansdepartementet har bedt Tolletaten om å intensivere kontrollen av russiske fiskefartøy slik at alle russiske fiskefartøy som anløper de tre aktuelle havnene blir fysisk kontrollert.

– Dette innebærer en klar styrking av kontrollen på området, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Tollerne vil samarbeide tett med politiet og andre myndigheter.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at hun har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten.

– Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, sier Enger Mehl.

På spørsmål fra pressen om hvorfor dette grepet kommer nå, svarer Huitfeldt at vi har sett et Russland som får mindre og mindre tilgang til teknologi fordi sanksjonene virker.

– Derfor opplever vi at vi er i en økt sårbar situasjon, og det er grunnen til at vi strammer inn dette nå.

Melby kritisk

Venstre-leder Guri Melby sier det er bra at regjeringen strammer til for russiske fiskefartøys adgang til norske havner, men at det ikke er nok.

– Selv om regjeringen nå har tatt noen skritt i riktig retning, så har de ikke gode nok argumenter for hvorfor russiske fiskefartøy fortsatt skal få delvis tilgang til norske havner, sier Melby.

– Hvis regjeringen faktisk mener at disse fiskefartøyene utgjør en sikkerhetsrisiko, så burde de fullføre resonnementet sitt og stenge havnene helt. Fremdeles er det mulig for Putin å tjene på fiskefartøyene sine, sier Venstre-lederen.

Da Norge stengte havnene for russiske transport i april, fikk russiske fiskefartøy sanksjonsunntak.

Det betød ifølge NRK at to av tre russiske skipsanløp til Norge fikk fortsette som før.

Sanksjonsunntaket skapte reaksjoner. Venstres Ola Elvestuen mente det var feil av regjeringen å unnta russiske fiskefartøy.

Publisert:

Her kan du lese mer om