Dubai-investorene dømt til fengsel

Rolf Gunnar Hultin (73) og Terje Oddvar Steinsland (70) er dømt for grovt skattesvik.

Rolf Gunnar Hultin, her fra da han vitnet i den sivile saken mot familiemedlemmene i fjor høst.
Publisert:

Ifølge Fædrelandsvennen er Hultin dømt til fengsel i fire år og seks måneder, og Steinsland dømt til to år og tre måneder for grovt skattesvik.

De to forretningspartnerne sto tiltalt for å ha svindlet til seg 18,5 millioner kroner gjennom misbruk av den statlige støtteordningen Skattefunn.

Anker

Steinsland vil anke dommen, ifølge hans advokater.

– Han er fornøyd med at tiltalen er halvert fra den opprinnelige tiltalen, men ønsker å anke for de deler han er blitt dømt for i tingretten, sier advokat Robert Dyrnes Hovland i Sørlandsadvokatene til E24.

Hultins advokater opplyser at de nå vil gjennomgå dommen før de vurderer hvorvidt den skal ankes.

– Vår klient er ikke enig i dommens resultat, men er fornøyd med at han er frifunnet for enkelte av tiltalepostene og at beløpet for flere av tiltalepostene er nedjustert. Vi vil nå gjennomgå dommen og deretter ta stilling til en eventuell anke, sier Silje-Marie Blomkvist i Elden Advokatfirma til E24.

Over 200 sider

Økokrim er tilfreds med å ha vunnet frem på flere punkter.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng og statsadvokat Elisabeth Frankrig (t.h.) i Økokrim er aktorer i straffesaken mot Rolf Gunnar Hultin og Terje Steinsland. Spesialetterforsker Anne Eide (t.v.) er bisitter.

- Vi har ikke fått leste dommen i detalj, det er over 200 sider. Men vi registrerer at vi har fått medhold i vårt syn på det aller vesentligste i vår påstand. Så må vi se nærmere på enkeltheten i dommen, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til E24.

Hultin og Steinsland ble også dømt til å betale i alt 12,8 millioner kroner i erstatning til staten.

Økokrim hadde lagt ned påstand om rundt 18 millioner kroner i erstatning, men kun for den delen av beløpet som de ble dømt for i straffesaken.

Nordeng ønsker ikke å kommentere erstatningsbeløpet inntil han fått lest dommen i sin helhet.

Les på E24+

Eiendomsbaroner i eksil

Les også

Skatteetaten jakter skatt etter Dubai-avsløringer

Hultin og Steinsland levde flere år i eksil i Dubai før de i fjor, etter en rekke avsløringer hos E24, ble pågrepet på Gardermoen i September.

De hadde da vært etterlyst siden de ikke møtte i rettssaken mot dem i 2018.

Agder tingrett mener Hultin har begått skattesvik på totalt 17,3 millioner kroner. Steinsland er dømt for til sammen 13 tilfeller av grovt skattesvik begått i tre selskaper gjennom ti år. For han utgjør skattesviket 4,2 millioner kroner

Dubai

Mesteparten av saken har dreiet seg om det Økokrim mener er omfattende misbruk av Skattefunn, en statlig støtteordning for næringslivet.

Ifølge tiltalen diktet de opp forsknings- og utviklingskostnader i 12 selskaper, og fikk på den måten utbetalt flere millioner kroner i støtte.

Selskapene skulle blant annet utvikle systemer for overføring av data mellom skip til havs, et treningsprogram som kunne forebygge sykdommen kols, og digital sang- og gitaropplæring.

Prosjektene skulle i hovedsak utvikles i Dubai. Politiet mener både prosjektene og kostnadene var fiktive.

Dette ble i retten bestridt av Hultin og Steinslands forsvarere, som la ned påstand om at Hultin og Steinsland burde frifinnes på alle punkter bortsett fra for to forhold som Hultin har erkjent.

Hultin sa seg i retten «delvis skyldig» for to uriktige skattefradrag på til sammen rundt to millioner kroner i to selskaper i 2013.

Oppdaget i lekkasje

Som E24 avslørte tidligere i år, var Hultin og Steinsland registrert som eiere av henholdsvis åtte leiligheter og et butikklokale, og tre leiligheter, i en lekkasje av eiendomsdata fra Dubai fra 2020.

Dette var ukjent for Økokrim.

Eiendommene har en anslått verdi på over 20 millioner kroner. De var ikke et tema under rettssaken.

Da Hultin ble fremstilt for fengsling i september 2022 opplyste han at han også eier en villa i Dubai, og at eiendommene leies ut.

Familien dømt

Høsten 2022 vitnet Hultin i den sivile erstatningssaken staten har anlagt mot hans kone, datter og svigersønn, som hadde roller i flere av Hultins selskaper.

Da anslo han verdien av sine Dubai-eiendommer til rundt 10 millioner kroner, og viste til kraftig verdifall som følge av svikt i leiemarkedet under pandemien.

– Jeg regner med at Økokrim vil gå etter meg og de verdiene jeg har i Dubai. Jeg sitter her uten å kunne gjøre noe som helst, sa han fra vitneboksen.

Agder tingrett dømte i oktober familiemedlemmene til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til staten for deres formelle roller i åtte av Hultins selskaper som fikk utbetalt støtte fra Skattefunn-ordningen.

Publisert: