Én milliard til grønn ammoniakk: – Dette setter Norge på kartet

Yara skal bli verdensledende på grønn ammoniakk. Fredag fikk de avgjørende støtte fra Enova.

Et lager av kunstgjødsel klar for eksport på Yara sitt anlegg på Herøya Industripark.
Publisert: Publisert:

Regjeringen og Enova avsluttet uken med å dele ut én milliard kroner til prosjekter som kan bli avgjørende for om Norge når mål om utslippskutt og grønn omstilling.

Yaras ammoniakkanlegg på Herøya i Porsgrunn er ett av prosjektene som får støtte. De andre er Horisont Energi og Tizir Titanium and Iron.

Gjødselselskapet Yara får inntil 283 millioner kroner til et demonstrasjonsanlegg som skal produsere grønn ammoniakk. De går selv inn med rett over 700 millioner kroner. Til sammen satses det én milliard.

– Dette er en stor og viktig dag for oss i Yara. Dette setter Norge på kartet, og gjør at vi kan ta lederskap på verdensbasis, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether.

Avgjørende med støtte

I dag bruker Yara store mengder fossil våtgass for å lage kunstgjødsel. Med dette prosjektet skal fornybar strøm og vann brukes til å produsere hydrogen gjennom elektrolyse.

Deretter kan man produsere grønn ammoniakk ved å slå sammen hydrogen og nitrogen. Slik skal fossil gass på sikt fases ut i produksjonen av gjødsel. Det vil gi kraftige utslippskutt.

– Hvor viktig var det for dere å få støtte fra Enova for å kunne gå i gang med prosjektet?

– Det var avgjørende. Vi måtte ha støtten. Det har en kostnadsulempe å være først ute med å utvikle ny teknologi. Dette er med på å redusere denne ulempen, slik at Norge kan ta lederskap på hydrogenproduksjon, sier Holsether til Aftenposten/E24.

Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, mener prosjektet er helt avgjørende for at Yara skal kutte egne utslipp. Tidligere i desember møtte han direktør for Verdens matvareprogram, David Beasley, for å snakke om matvaremangel og kunstgjødsel.

Et av Norges største utslippspunkt

Anlegget i Porsgrunn er en av fabrikkene i Norge som forurenser aller mest. Årlig slipper det ut nærmere 800.000 tonn CO2.

Det tilsvarer omtrent utslippene fra 300.000 privatbiler.

Dette prosjektet skal kutte 41.000 tonn i året. Og er det første steget mot full avkarbonisering av fabrikken på Herøya.

– Ammoniakkanlegget slipper ut 800.000 tonn, dette demonstrasjonsanlegget skal kutte 41.000 tonn pr. år. Hvorfor går dere ikke opp i full skala umiddelbart?

– Det er rett og slett for å få med oss lærdommer, slik at vi kan gjøre den resterende konverteringen så teknisk og kostnadseffektiv som mulig. Skulle vi gått rett på fullskala nå, hadde det blitt dyrere.

Holsether vil ikke gå inn på hvor mange milliarder et fullskalaanlegg vil koste, men sier at erfaringene fra dette prosjektet vil påvirke hvor kostnadseffektiv neste fase blir.

Les også

Yara satser på grønn ammoniakk til skipsfarten

Viktig for matproduksjon og skipsfart

Ved å installere en elektrolysør, anslår Yara at de kan produsere rundt 20.500 tonn grønn ammoniakk i året. Det gir mellom 60.000 og 80.000 tonn grønn gjødsel.

– Hvilke muligheter ser du for å ta denne teknologien i bruk andre steder?

– Gjennom å gjøre denne typen prosjekter vil man dra ned kostnader til elektrolyse på verdensbasis, noe hele industrien vil nyte godt av. Det er helt klart overføringsverdier, sier Holsether.

Han forklarer at prosjektet kan revolusjonere særlig to industrier: produksjon av fossilfri gjødsel til matproduksjon, samt være et alternativ til drivstoff for havgående skip.

Les også

Vil utrede elektrifisering av ammoniakkproduksjon: – Et bra signal

Behov for mer fornybar energi

Demonstrasjonsanlegget vil ha en kapasitet på 24 megawatt timer, mens et fullskala anlegg vil kreve 450 megawatt timer.

– Hvordan ser du på det store strømbehovet til denne typen prosjekter i en tid hvor det er usikkerhet rundt energipolitikken?

– Det er behov for mer fornybar energi. Det er en veldig stor forretningsmulighet for Norge, både å bygge industri, men også å gjøre noe bra for klimaet. Vi kan ikke fortsette med den typen utslipp vi har i dag.

– For Norge, som nesten bare har fornybar energi og en sterk prosesskompetanse, har vi et fortrinn. Men verden venter ikke på Norge. Så her er det viktig at vi raskt kommer i gang med mer utbygging, understreker Holsether.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om