Statnett nedjusterer kraftsituasjonen – men venter høye priser gjennom vinteren

Bedret magasinfylling gjør at kraftsituasjonen endres fra «stram» til «normal».

Statnett nedjusterer kraftsituasjon i deler av Sør-Norge grunnet bedre tilsig i kraftmagasinene. Dette er en kraftlinje i Nittedal.
Publisert: Publisert:

Statnett skriver torsdag ettermiddag i en markedsmelding at de endrer kraftsituasjonen på Sør- og Vestlandet fra «stram» til normal». Årsaken er bedret magasinfylling i de mest utsatte områdene.

Situasjonen har vært vurdert som stram siden 27. september, da Statnett meldte om såkalt gult nivå i de to kraftregionene.

Årsaken var det lave tilsiget og den negative magasinutviklingen i elspotområdene, og Statnett oppfordret kraftprodusentene i området til å vise aktsomhet.

Les også

Ny årsrekord for strømprisen mandag

Venter høye priser

«I løpet av høsten har imidlertid tilsiget til magasinene i Sør-Norge vært høyere enn vanlig. Dermed har de fleste av de områdene som tidligere i høst hadde for liten tilgang på fleksibilitet, nå fått en fyllingsgrad som gjør dem mer robuste til å håndtere perioder framover med lavt tilsig eller langvarige feil», skriver Statnett.

Dette er skalaen for kraftsituasjonen:

  • Grønt: Normal kraftsituasjon
  • Gult: Stramt
  • Oransje: Anstrengt
  • Rødt: Svært anstrengt
  • Sort: Rasjonering av strøm

Fyllingsgraden i de to områdene fremdeles lav, heter det, men kombinert med tilgjengelig importkapasitet er vurderingen altså nå at situasjonen kan betegnes som normal.

«Likevel er det sannsynlig at prisene forblir relativt høye gjennom vinteren fordi fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge fortsatt er lav og det er høye gass- og CO2-priser i det europeiske markedet.»

Importen blir viktig

Statnett venter at det vil være lønnsomt for kraftprodusentene med høy produksjon de nærmeste månedene, og tror derfor at fyllingsgraden vil holde seg relativt lav gjennom vinteren.

Mulighetene for import vil derfor være viktig for den videre vurderingen av kraftsituasjonen.

Tørt vær har i høst gjort at vannmagasinene særlig i Vestland og Rogaland har hatt uvanlig lite vann for årstiden. Mange magasiner har vært på sitt laveste nivå på 20 år.

Mandag 7. november nådde strømprisene i Sør-Norge sitt hittil høyeste nivå for året, på 1,23 kroner kilowattimen.

Les også

NVE vil ha ny pris for alle fjernvarmekunder

Publisert:

Her kan du lese mer om