Hadia Tajik møtte SAS-sjefen: – Har spurt om hvorfor de er i konflikt med nesten 500 av sine ansatte

SAS-sjef Kjetil Håbjørg sier selskapet støtter skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår – men at regjeringen må kreve det samme av konkurrentene.

HADDE MØTE: SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap).
Publisert:

– Jeg har spurt om hvorfor de er i konflikt med nesten 500 av sine ansatte og hva de selv tenker er grunnen til at over 90 prosent av flygerne deres gir uttrykk for at de ikke har tillit til ledelsen sin, sier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) til VG.

Mandag ettermiddag hadde hun og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) et møte med SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg.

Tajik har varslet at hun vil rydde opp i den pågående konflikten mellom flyselskapet og både nåværende og oppsagte ansatte.

Antallet ansatte i SAS er halvert i løpet av coronapandemien, etter at rundt 5000 ansatte har måttet gå. Av disse er omtrent 560 piloter, 200 av dem norske.

De oppsagte pilotene var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia, og derfor sier SAS at gjenansettelsesplikten ikke gjelder. Nye jobber i selskapet utlyses nemlig gjennom SAS Connect og SAS Link, to nyetablerte datterselskaper.

Konkurrenter uten tariffavtaler

– Et av våre viktigste budskap i dag har vært at vi støtter arbeidet for skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår, men det må lages lovverk, reglement og oppfølging som sikrer at alle aktører etterlever det for at vi skal ha en fair konkurranse, sier Håbjørg og fortsetter:

– Vi har gjort regjeringen oppmerksomme på at det flyr fly ut av Norge i dag uten tariffavtaler og fagforeningsrettigheter som vi konkurrerer med. For oss haster dette arbeidet.

DEMONSTRERTE: Oppsagte SAS-ansatte møtte opp foran Stortinget for å protestere.

– Hvem tenker du på da?

– Da tenker jeg på konkurrenter som Ryanair, Wizz Air og andre som vi vet at ikke tillater fagorganisering eller tariffavtaler.

Konsernsjef i Wizz Air, József Váradi, har tidligere avvist at det er aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger i Norge.

Ryanair-sjef Michael O’Leary innrømte i 2018 at selskapet trakk ut virksomheten sin fra flyplassen i Rygge på grunn av påtrykk om fagorganisering, men har senere sagt at de er villig til å snakke med fagforeninger.

På arbeidsministerens spørsmål om hvorfor SAS er i konflikt med rundt 500 ansatte, svarer Håbjørg:

– I SAS har vi sagt opp 5000 ansatte, og det har vært en ekstremt krevende prosess. Vi har avtaler med mange av våre bakkeansatte, hvor vi har lyktes med å skape forutsetninger for skandinaviske vilkår. Med pilotene har vi slitt noe mer, men vi tror det skyldes at vi har behov for å diskutere og forklare, sier han.

– Vår oppfatning er at det er mye som fremstilles veldig skjevt i media, og vi har hatt behov for å klargjøre hvordan vi ser på dette. Vi ønsker oss en skandinavisk luftfart på skandinaviske betingelser, med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi gjør det vi kan for å få det til.

I en fersk medlemsundersøkelse omtalt av E24 fikk SAS-pilotene spørsmål om de har tillit til SAS´tidligere og nåværende ledelse. 93,8 prosent svarte nei. Det ble også spurt om pilotene hadde tillit til forretningsmodellen i undersøkelsen. Dette svarte 96,7 prosent nei til, ifølge E24.

SAS-sjefen forklarer misnøyen blant de ansatte med at selskapet har mistet opptil 85 prosent av inntektene i perioder på grunn av coronapandemien og reiserestriksjonene.

– Nå er vi inne i en omstilling som det står respekt av, men vi kan ikke forvente at alle støtter det, da forandring er smertefullt. Men vi skal vise at vi skal få til dette på skandinaviske vilkår.

Ingen retrett fra Tajik

Tajik står fast på at hun vil foreslå lovendringer som følger opp Fougner-utvalgets anbefalinger, blant annet når det gjelder fortrinnsrett innen konsern. Det vil si at arbeidstagere som blir nedbemannet i et selskap i et konsern, vil ha fortrinnsrett til andre ledige stillinger i konsernet.

– Så du gjør ikke en retrett etter å ha hørt på hva SAS hadde å si?

– Nei. Jeg har stor forståelse for at pandemien har truffet SAS hardt. Nå er det sånn at pandemien har truffet omtrent alle virksomheter i alle verdens land, så det er svært mange som er i en situasjon der de har behov for å se på virksomheten på nytt. Jeg er opptatt av at det må involvere hensynet til de ansatte på tilstrekkelig vis.

VIL RYDDE OPP: Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap).

Kommer med strategi

Tajik presenterer to spor som regjeringen vil følge videre: Samferdselsministeren skal legge frem en ny luftfartsstrategi og regjeringen skal jobbe med en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser – der de vil stille krav til blant annet arbeidsforhold.

– Vi skal lage en luftfartsstrategi, og der vil norske lønns- og arbeidsvilkår være viktig. Det handler om å skaffe seg god oversikt over hvordan dette er i bransjen og ha gode kontrollmekanismer, sier samferdselsminister Nygård.

Publisert: